субота, 28.11.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 14.02.2018. у 11:00 Ј. Ра­бре­но­вић

НБС очекује убрзање привредног раста

Ин­фла­ци­ја ни­ска и ста­бил­на и у на­ред­ном пе­ри­о­ду, пре­ми­ја ри­зи­ка зе­мље у про­те­кле две го­ди­не ви­ше не­го пре­по­ло­вље­на
(Фото А. Васиљевић)

На­род­на бан­ка Ср­би­је пред­ви­ђа убр­за­ње ра­ста бру­то до­ма­ћег про­из­во­да (БДП) у 2018. и 2019. го­ди­ни од око 3,5 про­це­на­та, а у сред­њем ро­ку од око че­ти­ри од­сто. За Ср­би­ју је по­себ­но ва­жно по­бољ­ша­ње из­гле­да при­вред­ног ра­ста зо­не евра и зе­ма­ља ре­ги­о­на, ко­је су на­ши ва­жни спољ­но­тр­го­вин­ски парт­не­ри, и по том осно­ву оче­ку­је­мо по­зи­тив­не ефек­те на да­љи раст на­шег из­во­за, по­себ­но пре­ра­ђи­вач­ке ин­ду­стри­је, из­ја­ви­ла је Јор­го­ван­ка Та­ба­ко­вић, гу­вер­нер НБС на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре до­да­ју­ћи да се исто­вре­ме­но оче­ку­је раст уво­за, пре све­га опре­ме, услед на­став­ка ин­ве­сти­ци­о­ног ци­клу­са.

Гу­вер­нер је ис­та­кла да је ин­фла­ци­ја про­шле го­ди­не би­ла у окви­ру ци­ља­ног ни­воа од три од­сто, плус ми­нус 1,5 про­це­на­та и да су три реј­тинг аген­ци­је по­ве­ћа­ле кре­дит­ни реј­тинг Ср­би­је. Пре­ма но­вој цен­трал­ној про­јек­ци­ји оче­ку­је да ће ме­ђу­го­ди­шња ин­фла­ци­ја и у на­ред­не две го­ди­не на­ста­ви­ти да се кре­ће у гра­ни­ца­ма ци­ља од три од­сто, уз од­сту­па­ња од 1,5 про­це­на­та у оба сме­ра, че­му ће до­при­не­ти и по­сте­пен опо­ра­вак до­ма­ће тра­жње. Пре­ми­ја ри­зи­ка зе­мље у про­те­кле две го­ди­не ви­ше је не­го пре­по­ло­вље­на. То је ре­зул­ти­ра­ло ра­стом по­ве­ре­ња ин­ве­сти­то­ра у пер­спек­ти­ве срп­ске еко­но­ми­је, та­ко да су про­шле го­ди­не не­то стра­не ди­рект­не ин­ве­сти­ци­је у на­шу зе­мљу до­сти­гле 2,4 ми­ли­јар­де евра, што је 6,6 од­сто БДП.

Ни­же по­тре­бе др­жа­ве за за­ду­жи­ва­њем, ка­ко је ре­кла, би­ле су је­дан од фак­то­ра па­да уде­ла јав­ног ду­га у БДП 10,4 про­цен­та по­е­на, ко­ји се при­бли­жио гра­ни­ци од 60 од­сто. – Кра­јем го­ди­не, ис­пла­ће­на је и до­спе­ла евро­об­ве­зни­ца, ко­ја је еми­то­ва­на на ме­ђу­на­род­ном тр­жи­шту 2012. го­ди­не, у из­но­су од 750 ми­ли­о­на до­ла­ра, чи­ме је сма­њен и ни­во ду­га, и ње­го­ва до­лар­ска ком­по­нен­та – ре­кла је Та­ба­ко­ви­ће­ва.

Она је под­се­ти­ла да је НБС сни­зи­ла ре­фе­рент­ну ка­мат­ну сто­пу на 3,5 од­сто, што је до­ве­ло до до­дат­ног сни­же­ња ка­ма­та на ди­нар­ске кре­ди­те при­вре­ди и ста­нов­ни­штву, као и ка­ма­та на за­ду­жи­ва­ње др­жа­ве у ди­на­ри­ма. Под­се­ти­ла је да је на аук­ци­ји др­жав­них де­се­то­го­ди­шњих ди­нар­ских хар­ти­ја од вред­но­сти одр­жа­ној 6. фе­бру­а­ра, тра­жња би­ла го­то­во пет и по пу­та ве­ћа од по­ну­де, и да су те хар­ти­је про­да­те по ка­мат­ној сто­пи од 5,35 од­сто, што је 7,64 про­цент­на по­е­на ни­же не­го на аук­ци­ји исте роч­но­сти из ок­то­бра 2014. го­ди­не. 

Пре­ма ње­ним ре­чи­ма, ни­во про­бле­ма­тич­них кре­ди­та сма­њен је 53 од­сто у по­след­ње две го­ди­не, док је кре­дит­на ак­тив­ност ба­на­ка по­ра­сла у 2017. го­ди­ни 7,4 од­сто, при че­му су кре­ди­ти при­вре­ди по­ра­сли 4,3 про­цен­та. 

Што се ти­че при­ти­са­ка на раст вред­но­сти ди­на­ра, Та­ба­ко­ви­ће­ва је на­ве­ла да је ди­нар про­шле го­ди­не оја­чао пре­ма евру 4,2 про­цен­та, и да је НБС ра­ди убла­жа­ва­ња пре­ко­мер­ног крат­ко­роч­ног ја­ча­ња до­ма­ће ва­лу­те ин­тер­ве­ни­са­ла на ме­ђу­бан­кар­ском де­ви­зном тр­жи­шту ку­по­ви­ном де­ви­за у не­то из­но­су од 725 ми­ли­о­на евра, чи­ме су до­дат­но оја­ча­не де­ви­зне ре­зер­ве зе­мље. Та­ко­ђе је на­ве­ла да има­мо 19,41 то­ну зла­та у укуп­ним де­ви­зним ре­зер­ва­ма.

Коментари3
cdd57
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Рраша Поповић
Може,и није 1-априлска шала: Треба само убрзати рад штампарије новца на Топчидеу.НБС је велики стручњак за тржиште новца.Реална Економија није у њеном домену,ту су вајни политичари чија нереална обећања расту геометријском прогресијом.
Vasa
Naravno. 'U ocekivanju je' vec 6 godina. A sve su do zadnjeg uradili kako su im MMF i Svetska Banka naredili. Trazite im pare nazad, ili silazite sa vlasti!
filip
Svaka cast Jorgovanki na uspesnim rezultatima, mozda i najbolji guverner kojeg smo imali do sada. Voleo bih da je vidim mozda na poziciji ministra finansija nakon isteka mandata guvernera.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља