уторак, 25.06.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:55
БЕОГРАДСКИ ИЗБОРИ

Развој туризма на Вождовцу и венци за Димитрија Давидовића

Залажемо се за изградњу градског центра за палијативно збрињавање пацијената, каже кандидат ДСС-а за градоначелника Милош Јовановић
среда, 14.02.2018. у 20:11
Расим Љајић одаје почаст творцу Сретењског устава (Фото Бета)
Немања Шаровић, Миљан Дамјановић и Александар Шешељ на Вождовцу (Фото Танјуг)

Град­ски се­кре­тар за обра­зо­ва­ње и деч­ју за­шти­ту Слав­ко Гак из­ја­вио је да је у пла­ну из­град­ња но­ве основ­не шко­ле у ме­сту Вра­нић у оп­шти­ни Ба­ра­је­во. Гак је у Ба­ра­је­ву на­вео да ће ове го­ди­не би­ти за­вр­шен про­је­кат за из­град­њу Основ­не шко­ле „Па­вле По­по­вић” у Вра­ни­ћу, где тре­нут­но по­сто­ји са­мо из­дво­је­но оде­ље­ње. „У овом ме­сту има 300 де­це и с то­ли­ким бро­јем то је оправ­да­на и по­треб­на ин­ве­сти­ци­ја. Овом де­лу Бе­о­гра­да је по­треб­на но­ва шко­ла са свим усло­ви­ма за де­цу”, ка­зао је Гак.

Пред­сед­ник Со­ци­јал­де­мо­крат­ске пар­ти­је Ср­би­је Ра­сим Ља­јић и кан­ди­да­ти за од­бор­ни­ке ове пар­ти­је на ли­сти „Алек­сан­дар Ву­чић – За­то што во­лим Бе­о­град” по­ло­жи­ли су цве­ће на Спо­ме­ник твор­цу Сре­тењ­ског уста­ва Ди­ми­три­ју Да­ви­до­ви­ћу, на Зе­мун­ском ке­ју. Ља­јић је ре­као да је та пар­ти­ја ти­ме хте­ла пре све­га да под­се­ти на љу­де ко­ји су сво­јим иде­ја­ма и де­ли­ма очи­то би­ли ис­пред вре­ме­на у ко­јем су жи­ве­ли.

Алек­сан­дар Ан­тић, кан­ди­дат за гра­до­на­чел­ни­ка СПС-ЈС, и Је­ли­ца Сре­те­но­вић, раз­го­ва­ра­ли су, у скло­пу кам­па­ње, с гра­ђа­ни­ма Зве­зда­ре и на­ја­ви­ли ин­фра­струк­тур­не про­јек­те у овом де­лу гра­да. Кан­ди­дат СРС-а за гра­до­на­чел­ни­ка Ми­љан Да­мја­но­вић је са функционерима ове странке Немањом Шаровићем и Александром Шешељом по­се­тио Во­ждо­вац и оце­нио да ова ло­кал­на са­мо­у­пра­ва мо­ра да бу­де ту­ри­стич­ки цен­тар.

Де­мо­крат­ска стран­ка Ср­би­је се за­ла­же за из­град­њу Град­ског цен­тра за па­ли­ја­тив­но збри­ња­ва­ње па­ци­је­на­та, ка­ко би се по­мо­гло њи­ма и њи­хо­вим по­ро­ди­ца­ма, из­ја­вио је кан­ди­дат ДСС-а за гра­до­на­чел­ни­ка Ми­лош Јо­ва­но­вић и до­дао да Ср­би по­ста­ју све ста­ри­ја на­ци­ја и као до­каз на­вео да око 300.000 љу­ди ста­ри­јих од 65 го­ди­на.

Ако би Бе­о­град уште­део ме­сеч­но са­мо је­дан евро по гла­ви ста­нов­ни­ка, то би зна­чи­ло да би се за го­ди­ну да­на аку­му­ли­ра­ла сред­ства до­вољ­на да се ас­фал­ти­ра­ју све ули­це и из­гра­ди ка­на­ли­за­ци­о­на мре­жа, ре­као је пред­сед­ник Стран­ке прав­де и по­ми­ре­ња Му­а­мер Зу­кор­лић, обра­ћа­ју­ћи се гра­ђа­ни­ма Ба­но­вог бр­да. Кан­ди­дат за град­ског од­бор­ни­ка на ли­сти „Шта ра­ди­те бре – Мар­ко Ба­стаћ” Ла­зар Ле­шњак из­ја­вио је да Бе­о­град ни­је си­гу­ран град, да се не санк­ци­о­ни­ше на­си­ље већ, на­про­тив, про­мо­ви­ше. 

Иван Бо­жић с ли­сте До­ста је би­ло и Две­ри сма­тра да је за­да­так Град­ске упра­ве да струч­но, бр­зо и ефи­ка­сно оба­вља по­сло­ве из сво­је над­ле­жно­сти, а не да бу­де би­ро за за­по­шља­ва­ње стра­нач­ких ка­дро­ва. Ини­ци­ја­ти­ва „Не да­ви­мо Бе­о­град” са­оп­шти­ла је да им је гра­до­на­чел­ни­ца Бар­се­ло­не Ада Ко­лау у пи­са­ној по­ру­ци из­ра­зи­ла пу­ну по­др­шку на из­бо­ри­ма за Скуп­шти­ну гра­да 4. мар­та. 

Сте­фа­но­вић: Ак­ти­ви­сти СНС-а до­не­ли по­вред­не ли­сте 

Ак­ти­ви­сти СНС-а ко­ји су при­ја­ви­ли да су пре­ту­че­ни, до­не­ли су по­вред­не ли­сте, а ка­пе­тан вој­ске је иза­шао из свог ста­на да се у ула­зу згра­де фи­зич­ки об­ра­чу­на с њи­ма, из­ја­вио је пред­сед­ник бе­о­град­ског од­бо­ра СНС-а Не­бој­ша Сте­фа­но­вић. Ка­же да су ак­ти­ви­сти СНС-а зво­ни­ли на улаз, ушли су, а да је ка­пе­тан вој­ске иза­шао из свог ста­на да ви­ди ко је то у ула­зу и да се фи­зич­ки об­ра­чу­на с њи­ма. Сте­фа­но­вић твр­ди да „ни у јед­ном тре­нут­ку” ни­је би­ло бит­но да ли се ра­ди о ка­пе­та­ну вој­ске, или о би­ло ком дру­гом гра­ђа­ни­ну јер би­ло ка­кво на­си­ље ни­је до­пу­сти­во а, ка­ко до­да­је, са­да по­ку­ша­ва да се ство­ри ат­мос­фе­ра да су ти љу­ди кри­ви за то што су до­би­ли ба­ти­не.

Пред­сед­ник од­бо­ра ДС-а за од­бра­ну и без­бед­ност Сре­то Ма­ли­но­вић из­ја­вио је да при­во­ђе­ње офи­ци­ра Вој­ске Ср­би­је још јед­ном по­ка­зу­је на шта је све спрем­на СНС ка­ко би очу­ва­ла власт у Бе­о­гра­ду и да то хап­ше­ње пред­ста­вља зло­у­по­тре­бу др­жа­ве у по­ли­тич­ке свр­хе. 


Коментари12
afdd3
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Sreten Bozic -Wongar
Gradnja skole a natalited opada . Da nije slucajno gradnja starackog doma.
Milivoje Lazarevic
Alo, ministre Ljaiću, hvala Vam na poruci o važnosti prvog najvišeg akta "Sretenjski ustav" za jednu zemlju. Ali, s a d a nije potreban Srbiji novi demokratski i patriotki Ustav, jer su spoljne i unutrasnje okolnosti nepovoljne, osobito je sada ugrozen teritorijalni integritet države Srbuje prema sada važećem Ustavu Srbije. Može se slobodno postaviti pitanje: Zašto istrčavate Vi i Vaša SDPS u svom programu za novi ustavni patriotizam pre nego što se ostvare povoljne okolnost i bitni preduslovi za novi demokratski i patriotski Ustav? S poštovanjem. Milivoje Lazarević
Milovan P
Ovaj ustav je (ne)demokratski zbog sitnice koja kaže da je KiM deo Srbije. Posto su nas prijatelji naše vlasti bombardovali zbog te sitnice,ustav se mora mijenjati da se ta sitnica izbrise.
Dragan Pik-lon
Patriotski pa jos demokratski Ustav.Prevedeno na maternji to znaci-Da UCK-hiruzi postanu clanovi UN-ja.Dok bi im mi slali penzije .Koje bi primale vise generacija Siptara,do sledeceg demokratskog ustava!To jest to je vracanje na stari ustav onaj iz 1974.godine!!!
milos
http://www.politika.rs/scc/clanak/398356/Ljajic-Srbiji-potreban-demokratski-u stav#komentari Kako vam to treba novi Ustav ? Meni ne treba, ovaj mi je ok, ali ocito da vas nesto zulja !!

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља