уторак, 15.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 16:05

Први Центар за ментално здравље у Београду

Стручњаци Клинике „Др Лаза Лазаревић” грађанима ће бесплатно и без заказивања пружати саветодавне услуге на 20. спрату „Београђанке”
Аутор: Д. Д. К.петак, 16.02.2018. у 10:00
Ива­на Ста­ше­вић Кар­ли­чић (Фото Д. Д. К.)

Кли­ни­ка за пси­хи­ја­триј­ске бо­ле­сти „Др Ла­за Ла­за­ре­вић” отво­ри­ће пр­ви Цен­тар за мен­тал­но здра­вље у Бе­о­гра­ду 22. фе­бру­а­ра, и то на не­сва­ки­да­шњем ме­сту – на 20. спра­ту „Бе­о­гра­ђан­ке”. 

Ми­ни­стар­ство здра­вља, Град Бе­о­град и струч­ња­ци Кли­ни­ке „Ла­за Ла­за­ре­вић” обез­бе­ди­ће гра­ђа­ни­ма сва­ко­днев­ни са­ве­то­дав­ни рад два сер­ти­фи­ко­ва­на пси­хо­те­ра­пе­у­та, јед­ног пси­хо­ло­га или дру­гог здрав­стве­ног са­рад­ни­ка и три ме­ди­цин­ске се­стре, а све без упу­та и прет­ход­ног за­ка­зи­ва­ња. Струч­ња­ци ће за­ин­те­ре­со­ва­ним гра­ђа­ни­ма пру­жа­ти бес­плат­не услу­ге сва­ког рад­ног да­на од де­вет до 18 ча­со­ва. 

До­цент др Ива­на Ста­ше­вић Кар­ли­чић, ди­рек­тор­ка кли­ни­ке, ка­же да је Цен­тар за мен­тал­но здра­вље но­ви­на у ор­га­ни­за­ци­ји слу­жби за мен­тал­но здра­вље и да кон­крет­но пред­ста­вља ор­га­ни­за­ци­о­ну це­ли­ну ко­ја се у ло­кал­ној за­јед­ни­ци ба­ви про­мо­ци­јом, пре­вен­ти­вом и скри­нин­гом у ци­љу ра­не ди­јаг­но­сти­ке и пра­во­вре­ме­ног збри­ња­ва­ња про­бле­ма из до­ме­на ме­тал­ног здра­вља. С об­зи­ром на то да је одво­јен од бол­ни­це, пред­ста­вља још је­дан ко­рак ка де­стиг­ма­ти­за­ци­ји пси­хи­ја­три­је. 

– Сва­ки про­блем из до­ме­на ме­тал­ног здра­вља ко­ји осо­ба има по­пут не­ква­ли­тет­ног спа­ва­ња, не­рас­по­ло­же­ња, раз­дра­жљи­во­сти, сва­дљи­во­сти, ло­ших од­но­са са бли­ским љу­ди­ма, ло­шег функ­ци­о­ни­са­ња у по­слов­ном окру­же­њу, мо­же да бу­де раз­лог да се по­са­ве­ту­је са на­шим струч­ња­ци­ма и да на тај на­чин ефи­ка­сно ре­ши го­то­во сва­ко­днев­не „си­ту­а­ци­је” ко­је је мо­гу од­ве­сти у не­ки од по­ре­ме­ћа­ја мен­тал­ног здра­вља. Ни­ко не тре­ба да че­ка да се раз­бо­ли јер је пре­вен­ти­ва по­ла здра­вља – на­гла­ша­ва др Ста­ше­вић Кар­ли­чић, ко­ја ис­ти­че да је за­хва­љу­ју­ћи по­др­шци Ми­ни­стар­ства здра­вља, мен­тал­но здра­вље на­ци­је у фо­ку­су па­жње др­жа­ве и ло­кал­не са­мо­у­пра­ве. 

Пре­ма по­да­ци­ма Свет­ске здрав­стве­не ор­га­ни­за­ци­је за 2017. го­ди­ну, да­нас у све­ту од не­ког мен­тал­ног по­ре­ме­ћа­ја па­ти ви­ше од 450 ми­ли­о­на љу­ди. Од то­га, нај­ве­ћи број, и то око 300 ми­ли­о­на, има де­пре­сив­ни по­ре­ме­ћај. На­ша зе­мља ни­је из­у­зе­так. Ста­бил­на сто­па по­ра­ста обо­ле­лих од овог по­ре­ме­ћа­ја оба­ве­зу­је нас на ве­ћи сте­пен де­ло­ва­ња у про­мо­ци­ји мен­тал­ног здра­вља. За­то од ове го­ди­не Ми­ни­стар­ство здра­вља уво­ди оба­ве­зни скри­ниг за де­пре­си­ју на ни­воу при­мар­не здрав­стве­не за­шти­те, што ће на ду­жи вре­мен­ски рок до­ве­сти до па­да бро­ја обо­ле­лих, а пра­вил­ним во­ђе­њем уну­тар си­сте­ма здрав­стве­не за­шти­те и па­да тро­шко­ва и по­ве­ћа­ња ква­ли­те­та жи­во­та ста­нов­ни­штва.


Коментари6
6e6fa
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

igor
Vrlo inovativno. Svaka cast.
Sava Jovanović
Postaviti psihijatrijsku ordinaciju na 20. sprat neke zgrade je veoma neozbiljno. Liftovi u Beograđanki nisu prijatni ni za ljude koji nemaju nikakve psihičke tegobe a kamoli za npr. neurotičare.
Kosta
Центар је потребан за психичке болести, а на не здравље. Ако је неко здрав не треба му центар. Некада су и имена правила смисла.
Aleksandra
Zasto onda imamo Dom zdravlja, a ne npr. Dom bolesti? Nekada je i jezik brzi od pameti.
Препоручујем 21
bole
Prvi centar je Institut za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, nakon toga bolnica dr. Laza Lazarević, tu je i Institut za psihijatriju pri KC Srbije. Postavlja se pitanje kako je ovo prvi centar za mentalno zdravlje u Beogradu?
Бранислав Станојловић
А шта би са Губеревцем?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна / Друштво /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља