понедељак, 27.01.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 14:04

Свеопшта селидба Кинеза за Нову годину

Очекује се да ће око 1,4 милијарде Кинеза путовати три милијарде пута током празника
Аутор: Љ. Ву­јић среда, 14.02.2018. у 22:00
(Фото Бета/АП)

Ки­не­ска но­ва го­ди­на, го­ди­на пса у њи­хо­вом зо­ди­ја­ку, от­по­чи­ње да­нас, озна­ча­ва­ју­ћи по­че­так ве­ли­ког Про­лећ­ног фе­сти­ва­ла, сед­мо­днев­ног на­ци­о­нал­ног пра­зни­ка. Це­ла Ки­на је у по­кре­ту. За­пра­во, на но­га­ма су већ де­се­так да­на. Овај ва­жан тра­ди­ци­о­нал­ни до­га­ђај сла­ве у кру­гу по­ро­ди­це, због че­га се оче­ку­је да ће во­зо­ви­ма, ауто­бу­си­ма и ави­о­ни­ма то­ком овог и у пр­вих де­се­так да­на сле­де­ћег ме­се­ца оства­ри­ти чак три ми­ли­јар­де пу­то­ва­ња. Ако се у об­зир узму и ту­ре ауто­мо­би­ли­ма, број пу­то­ва­ња ра­сте на још око 700 ми­ли­о­на. 

Реч је о нај­ве­ћој свет­ској го­ди­шњој ми­гра­ци­ји, а раз­ме­ре кре­та­ња љу­ди ши­ром Ки­не, а и по ино­стран­ству – за­па­њу­ју­ће су. 

Да би, при­ме­ра ра­ди, Ује­ди­ње­но Кра­љев­ство до­сти­гло овај учи­нак, би­ло би по­треб­но да сва­ки Бри­та­нац ове го­ди­не кре­не на пут 45 пу­та. 

Ки­не­ска но­во­го­ди­шња ту­ри­стич­ка се­зо­на тра­је већ две не­де­ље, от­ка­да гра­ђа­ни ко­ји ра­де и сту­ди­ра­ју у ве­ли­ким гра­до­ви­ма иду у сво­ја род­на ме­ста да са нај­бли­жи­ма про­сла­ве ва­жан пра­зник. Ко­фе­ре па­ку­је 1,4 ми­ли­јар­де љу­ди, ко­ји ће се на­кон од­мо­ра вра­ти­ти ода­кле су и кре­ну­ли.   

Аген­ци­ја Блум­берг пре­но­си да ки­не­ски ме­ди­ји ра­чу­на­ју да ће са­мо же­ле­знич­ким са­о­бра­ћа­јем за 40 да­на про­ћи око 390 ми­ли­о­на пут­ни­ка – што је ви­ше од це­ле по­пу­ла­ци­је САД или шет пу­та ви­ше од бро­ја ста­нов­ни­ка Ује­ди­ње­ног Кра­љев­ства. Вр­ху­нац на ши­на­ма оче­ку­је се су­тра. 

Пе­кинг, Шан­гај и Шен­жен, глав­ни гра­до­ви са зна­чај­ним бро­јем рад­ни­ка, за­бе­ле­жи­ће нај­ве­ће ми­гра­ци­је у зе­мљи. 

Ру­та ко­јом се нај­че­шће пу­ту­је ду­га је 550 ки­ло­ме­та­ра и про­те­же се од Шан­га­ја до про­вин­ци­је Лу­ан Ан­ху­еј, ко­јом ће се во­зи­ти при­бли­жно по­ло­ви­на пут­ни­ка во­зног са­о­бра­ћа­ја. По­ре­ђе­ња ра­ди, то је као да овог ме­се­ца пру­га Бе­о­град–Бар пре­ве­зе 195 ми­ли­о­на љу­ди.  

На­рав­но, у Ки­ни овај на­чин од­ла­ска ку­ћи не зна­чи ујед­но и ду­гу во­жњу во­зом. Ки­не­ска же­ле­знич­ка мре­жа бр­зо се ши­ри. „Форбс” пи­ше да се не­ко­ли­ко но­вих ли­ни­ја спу­шта кроз пла­ни­не и не­рав­не те­ре­не у за­пад­ном де­лу зе­мље скра­ћу­ју­ћи вре­ме пу­то­ва­ња на по­ла или чак тре­ћи­ну у од­но­су на ра­ни­је ре­дов­не во­зне тер­ми­не. Др­жав­ни же­ле­знич­ки опе­ра­те­ри ка­жу да ће но­ве пру­ге ко­је по­ве­зу­ју ис­ток и за­пад зе­мље рас­те­ре­ти­ти мре­жу то­ком се­зо­на по­пут ове. Ујед­но, ки­не­ски нај­мо­дер­ни­ји во­зо­ви ди­зај­ни­ра­ни су та­ко да иду бр­зи­ном и до 400 ки­ло­ме­та­ра на час. 

При­том су на ши­на­ма и до­дат­не ло­ко­мо­ти­ве – око 4.500 днев­но ка­ко би обез­бе­ди­ли ме­ста свим пут­ни­ци­ма и спре­чи­ли пре­оп­те­ре­ће­ност на ста­ни­ца­ма. 

На­рав­но, пред­у­пре­ђе­ни су и дру­ги про­бле­ми. Ре­ци­мо, ре­корд­но кре­та­ње љу­ди у јед­ном ме­се­цу не под­ра­зу­ме­ва и ду­го че­ка­ње у ре­до­ви­ма за ку­по­ви­ну ка­ра­та или ре­зер­ва­ци­ју ту­ри­стич­ких аран­жма­на. Тех­но­ло­ги­ја се по­бри­ну­ла да се у го­ди­шњем ри­ту­а­лу спа­ја­ња по­ро­ди­ца све обез­бе­ди од ку­ће – та­бле­ти­ма и плат­ним кар­ти­ца­ма. 

Са­мо ави­о­ном пу­то­ва­ће око 65 ми­ли­о­на Ки­не­за док, на при­мер, то­ком Да­на за­хвал­но­сти пу­ту­је укуп­но око 51 ми­ли­он Аме­ри­ка­на­ца. 

Ки­не­ска но­ва го­ди­на озна­ча­ва по­че­так лу­нар­ног ка­лен­да­ра. То је нај­ва­жни­ји пра­зник у овој др­жа­ви и ујед­но шан­са мно­ги­ма да јед­ном го­ди­шње оду сво­јим до­мо­ви­ма и про­сла­ве вред­но­сти је­дин­ства и по­ро­дич­них ве­за. Гра­ђа­ни до­би­ја­ју сед­мо­днев­ни од­мор ко­ји не­ки ко­ри­сте да по­се­те то­пли­је кра­је­ве. Нај­по­пу­лар­ни­ја де­сти­на­ци­ја су та­ко­зва­ни ки­не­ски Ха­ва­ји, троп­ско ме­сто Хај­нан.

Ки­не­зи ће, тра­ди­ци­о­нал­но, у ово вре­ме би­ти и нај­број­ни­ји ино­стра­ни ту­ри­сти у Ја­па­ну, Аустра­ли­ји, Аме­ри­ци, где ће у на­ред­них се­дам да­на оти­ћи њих око се­дам ми­ли­о­на.  

И без­бед­ност је на ви­со­ком ни­воу. Си­стем је уигран, а је­ди­но бан­ке стре­пе јер огро­ман та­лас по­ди­за­ња го­то­ви­не ових да­на до­во­ди у пи­та­ње ста­ње ли­квид­но­сти.


Коментари1
6a55b
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Joca Dobric
Prijateljima KINEZIMA iskrene cestike povodom njihovog velikog vaznog praznika , zelim - mo svijetlu buducnost I mnogo uspjeha ,,

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља