петак, 19.07.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 18:30

Прво црногорски, па служба у храмовима

Полагање испита из језика биће обавезно за све који долазе на привремени рад уколико скупштина усвоји предлог закона о странцима који је предложио МУП
Аутор: Новица Ђурићсреда, 14.02.2018. у 22:00
Све­штен­ство Ми­тро­по­ли­је цр­но­гор­ско-при­мор­ске (Фо­то Н. Ђу­рић)

Од на­шег стал­ног до­пи­сни­ка
Под­го­ри­ца – Све­ште­ни­ци Ми­тро­по­ли­је цр­но­гор­ско-при­мор­ске ко­ји до­ла­зе из Ср­би­је и Бо­сне и Хер­це­го­ви­не мо­ра­ће да по­ла­жу цр­но­гор­ски је­зик и да при­ло­же по­твр­ду да је ре­ги­стро­ва­на вер­ска ор­га­ни­за­ци­ја за ко­ју ра­де да би до­би­ли до­зво­лу за при­вре­ме­ни бо­ра­вак.

На ову нор­му не­за­бе­ле­же­ну у исто­ри­ји цр­но­гор­ског за­ко­но­дав­ства би­ће оба­ве­зни сви они ко­ји у Цр­ној Го­ри има­ју на­ме­ру да бу­ду на при­вре­ме­ном ра­ду уко­ли­ко Скуп­шти­на Цр­не Го­ре усво­ји пред­лог за­ко­на о стран­ци­ма ко­ји је из­не­ло Ми­ни­стар­ство уну­тра­шњих по­сло­ва.

Део опо­зи­ци­је – Но­ва срп­ска де­мо­кра­ти­ја, Де­мо­крат­ска на­род­на пар­ти­ја, По­крет за про­ме­не и Ује­ди­ње­на Цр­на Го­ра (УЦГ) – у цр­но­гор­ском пар­ла­мен­ту био је за­пре­па­шћен пред­ло­же­ним ре­ше­њи­ма ко­ја су, ка­ко су ка­за­ли „дис­кри­ми­на­тор­ски, не­ци­ви­ли­за­циј­ски, про­тив­у­став­ни и на­ци­о­на­ли­стич­ки”.

По­сла­ни­ци ових опо­зи­ци­о­них стра­на­ка ре­кли су пред­став­ни­ци­ма вла­да­ју­ће Де­мо­крат­ске пар­ти­је со­ци­ја­ли­ста (ДПС) и Со­ци­јал­де­мо­крат­ској пар­ти­ји да је пред­ло­же­ним нор­ма­ма при­пре­мљен но­ви про­гон све­ште­ни­ка Ми­тро­по­ли­је цр­но­гор­ско-при­мор­ске, ко­ја на про­сто­ру да­на­шње Цр­не Го­ре по­сто­ји од 1219. го­ди­не и нај­ста­ри­ја је ин­сти­ту­ци­ја у зе­мљи.

„Овим пред­ло­же­ним за­кон­ским ре­ше­њи­ма љу­де усло­вља­ва­ју цр­но­гор­ским је­зи­ком ка­ко би се осно­ва­ле не­ке ко­ми­си­је и та­ко на­ми­цао но­вац, уме­сто да се из­у­зму ба­рем љу­ди из ре­ги­о­на јер су у на­шој др­жа­ви у слу­жбе­ној упо­тре­би и срп­ски, хр­ват­ски и бо­сан­ски”, оце­нио је по­сла­ник и ли­дер УЦГ Го­ран Да­ни­ло­вић. 

По­ну­ђе­на ре­ше­ња у пред­ло­гу за­ко­на о стран­ци­ма иза­зва­ла су ре­волт и по­сла­ни­ка Но­ве, ина­че про­фе­со­ра Бо­го­слов­ског фа­кул­те­та, Бу­ди­ми­ра Алек­си­ћа, ко­ји нам је ис­пред пар­ла­мен­та ре­као да је бу­ду­ћи За­кон о стран­ци­ма „ја­сно усме­рен про­тив Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве, то јест Ми­тро­по­ли­је цр­но­гор­ско-при­мор­ске”.

„То је за­кон да би оне­мо­гу­ћио ви­ше­ве­ков­ни рад СПЦ и на­те­рао је да се ре­ги­стру­је као не­вла­ди­на ор­га­ни­за­ци­ја у по­ли­циј­ској ста­ни­ци као ка­нон­ски не­при­зна­та НВО цр­но­гор­ска цр­ква”, ре­као је за на­ше но­ви­не Алек­сић. „То је за­кон уце­не ми­тро­по­ли­ји, то јест СПЦ. То да се по­ла­же цр­но­гор­ски је­зик – ка­ко је то сме­шно и ма­ли­ци­о­зно”.

У вла­да­ју­ћој ко­а­ли­ци­ји не ви­де ни­шта спор­но, као ни у Ми­ни­стар­ству уну­тра­шњих по­сло­ва, иако су про­пи­са­ли да све­ште­но ли­це ко­је је др­жа­вља­нин не­ке дру­ге др­жа­ве мо­ра пре до­би­ја­ња пра­ва на бо­ра­вак у Цр­ној Го­ри да по­ла­же цр­но­гор­ски је­зик и при­ло­жи по­твр­ду да је вер­ска ор­га­ни­за­ци­ја у ко­јој ће слу­жи­ти ре­ги­стро­ва­на, иако Цр­на Го­ра не­ма ре­ги­стар вер­ских за­јед­ни­ца.

По­сла­ник вла­да­ју­ће Демократска партија социјалиста Дра­гу­тин Па­по­вић са­оп­штио је да је тач­но да МУП не­ма ре­ги­стар вер­ских за­јед­ни­ца, али има еви­ден­ци­ју. Он је до­дао да су се у Цр­ној Го­ри све вер­ске ор­га­ни­за­ци­је по­сле об­но­ве не­за­ви­сно­сти при­ја­ви­ле код цр­но­гор­ских ин­сти­ту­ци­ја, осим СПЦ, то јест ми­тро­по­ли­је.

„Пред­став­ни­ци СПЦ на­мер­но оп­стру­и­ра­ју и не же­ле да се при­ја­ве у Цр­ној Го­ри, јер не же­ле тим чи­ном да при­зна­ју не­за­ви­сност др­жа­ве Цр­не Го­ре. Ка­да на­ши др­жав­ни ор­га­ни ре­а­гу­ју у скла­ду са за­ко­ном, то се пред­ста­вља као про­гон”, по­ру­чио је он.


Коментари48
ffb50
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

v stepanovic
Niko ne moze da ponizi Srbe toliko, koliko, oni mogu da ponize sami sebe. Cinjenica da Srbi moraju da idu u Crnu Goru 'trbuhom za kruhom' govori sve!!!
prekomoracki krs
prije prvog svjetskog rata svi crnogorci su nosili kapu HI sto na cirilici znaci Nikola Prvi. Nikad se nije nosila kapa sa 4s. Niko Crngovorce nije pitao dal zeli tada sa Srbijom ili ne. Crna Gora,saveznik u 1 svjetskom ratu je prisajedinjena Srbiji i utopljena u Jugoslaviju protiv ustavnom odlukom na Podgorickoj skupstini u kojoj su se nalazili ljudi srpskih uredjenja. Nakon toga crkva je postala Srpska, jezik je postao Srpski. Crnogorcima je zabranjeno da se pisu Crnogorcima. Laz je da se u CG pricao Srpski jezik i da su se ljudi pisali Srbima. To je notorna laz. Koga interesuje to istorijsko stivo nek pogleda malo po netu. Nas Je malo. Veca riba jede manju. Tako je uvjek bilo i bice. Ali Crna Gora se podigla i bice svoja i nicija druga. Gledace svoj interes jer je Nezavisna i Suverena! Zivjela Crna Gora!
Jovan Milanovic
Da li su prije Nikole bili gologlavi. Za moje znam.
Препоручујем 6
Beogradjanin Schwabenländle
Шездесетих година сам неколико пута боравио у Црној Гори, пратио сам оца који је имао неке расправе на судовима. Питао сам успуд оца, као клинац, шта му дођу Црногорци, Срби или не. Отац није хтео да одговори него је само рекао чекај синко, добићеш одговор. У близини Зеленике, где ми је показивао положај где је био рањен од једне авионске бомбе, наишли смо на ливади једног старог човека, или праву старину. Прав као бандера, стајао је испред једног бунара и и бријао се хладном водом, без сапуна, а бритва као пола јатагана ( гледам јатаган и кубуру окачене на зиду, једног предка). Његово стадо је мирно пасло а два пса су држала стражу. Каже му мој отац нека он мени каже ,објасни шта је он по народности. Старина се осмехну, разумео је он добро о чему се радило. А ти одакле си ми ти дијете ? Па из Београда, и додах још, Србије. Видиш ,ја сам одавде из Зеленике, Православац и Црногорац по рођењу, Србин по нацији, и помилова он мене по глави, имао сам осећај да је имао шаке као ренде.
Препоручујем 7
Прикажи још одговора
Milovan P
Od svih nebuloza koje je zapad smislio a koje se sprovode preko Mila I njegovog DPS ovo je najgora. Zar zaista misle da ce srusiti srpsku crkvu ovakvim potezima? Najgore od svega je sto Beograd uporno cuti.
NY
Divna fotografija jedna od lepsih u Politici ovih dana.
Saša
Crna Gora je nezavisna država i i mi tu nema šta da komentarišemo..Ovakave po svemu nedbronamerne poteze vlade Crne Gore prema pre svega Srbima i Srbiji podržava većina građana Crne Gore time što glasa na izborima za jednu te istu vlast .Ako nekog to nervira nek ne ide u Crnu Goru i obrnuto nek oni iz Crne Gore ne dolaze više u Srbiju.Pošteno je tako.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља