уторак, 29.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
субота, 03.03.2018. у 20:20 Б. Кар­та­ло­вић

Филум у згради Факултета медицинских наука

Ректор Небојша Арсенијевић најавио делимично решење за проблем смештаја Филолошко-уметничког факултета, стар две деценије
(Фото Википедија)

Кра­гу­је­вац – Да ли ће Фи­ло­ло­шко-умет­нич­ки фа­кул­тет, ко­ји две де­це­ни­је не успе­ва да обез­бе­ди на­мен­ску згра­ду, због че­га се на­ста­ва од­ви­ја на ви­ше ло­ка­ци­ја у гра­ду, ко­нач­но до­би­ти свој кров над гла­вом? Пред­ста­вља­ју­ћи про­грам ра­да и раз­во­ја Уни­вер­зи­те­та у Кра­гу­јев­цу у на­ред­не три го­ди­не, рек­тор Не­бој­ша Ар­се­ни­је­вић, ко­ји је не­дав­но по дру­ги пут би­ран на ту функ­ци­ју, на­ја­вио је „де­ли­мич­но ре­ше­ње” за овај фа­кул­тет.

Пре­ма Ар­се­ни­је­ви­ће­вим ре­чи­ма, Фи­лум би тре­ба­ло да се пре­се­ли у згра­ду Фа­кул­те­та ме­ди­цин­ских на­у­ка, али тек по­што се окон­ча град­ња Цен­тра за ма­тич­не ће­ли­је.

Не­до­ста­так про­сто­ра ко­ји угро­жа­ва рад и функ­ци­о­ни­са­ње Фи­лу­ма мо­ра би­ти бри­га свих нас. Де­ли­мич­но ре­ше­ње је усту­па­ње про­сто­ра Фа­кул­те­та ме­ди­цин­ских на­у­ка ка­да се за­вр­ши из­град­ња цен­тра из­у­зет­них вред­но­сти. Ту се сви не­се­бич­но мо­ра­мо ан­га­жо­ва­ти и та­ко мо­ра би­ти. То је ре­ал­но, а оста­ло је не­из­ве­сно и не за­ви­си са­мо од нас – по­ру­чио је Ар­се­ни­је­вић на сед­ни­ци Са­ве­та уни­вер­зи­те­та.

Фи­лум је нај­мла­ђи члан кра­гу­је­вач­ког уни­вер­зи­те­та. По­чео је да ра­ди 1996, као оде­ље­ње Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та у Бе­о­гра­ду, а од 2002. по­сто­ји као са­мо­стал­ни фа­кул­тет.

Кра­гу­је­вач­ки Фи­лум да­нас има три од­се­ка – фи­ло­ло­шки, му­зич­ки и ли­ков­ни, пре­да­ва­ња на овом фа­кул­те­ту пра­ти око 2.000 сту­де­на­та, а на­ста­ву и ве­жбе др­жи око 250 про­фе­со­ра и аси­сте­на­та. Иако бе­ле­жи зна­чај­не ре­зул­та­те на по­љи­ма на­у­ке и умет­но­сти, овај фа­кул­тет је и да­ље „под­ста­нар” ко­ји не успе­ва да ре­ши свој „стам­бе­ни про­блем”.

До са­да су Уни­вер­зи­тет у Кра­гу­јев­цу и град­ске вла­сти, у са­рад­њи са Вла­дом Ср­би­је и ре­сор­ним ми­ни­стар­стви­ма, у ви­ше на­вра­та по­ку­ша­ва­ли да про­на­ђу ре­ше­ње за сме­штај Фи­лу­ма.

Пре де­се­так го­ди­на је ура­ђен про­је­кат за згра­ду Фи­лу­ма у цен­тру гра­да, али се од тог ре­ше­ња од­у­ста­ло због ад­ми­ни­стра­тив­них и фи­нан­сиј­ских про­бле­ма, због ко­јих ни­је оства­рен ни план да се овај фа­кул­тет ску­ћи на сло­бод­ној пар­це­ли по­ред Рек­то­ра­та уни­вер­зи­те­та. Пред­ла­га­но је и да се део Фи­лу­ма пре­се­ли у ста­ре објек­те Вој­но­тех­нич­ког за­во­да или да на ко­ри­шће­ње до­би­је згра­ду До­ма вој­ске у цен­тру гра­да.

Упр­кос број­ним обе­ћа­њи­ма, сва­ка од ових иде­ја је оста­ла са­мо „мр­тво сло­во на па­пи­ру”. На Фи­лу­му се, ме­ђу­тим, на­да­ју да се то не­ће де­си­ти са ини­ци­ја­ти­вом рек­то­ра Ар­се­ни­је­ви­ћа. 

И на Уни­вер­зи­те­ту и у упра­ви Фа­кул­те­та ме­ди­цин­ских на­у­ка по­сто­ји до­бра во­ља да се наш про­блем ре­ши. Ипак, пре­се­ље­ње у згра­ду Фа­кул­те­та ме­ди­цин­ских на­у­ка је са­мо јед­но од мо­гу­ћих ре­ше­ња. Ви­де­ће­мо шта ће од то­га би­ти – ре­као је за „По­ли­ти­ку” де­кан Фи­лу­ма Ра­до­мир То­мић.

Де­ка­нат Фи­лу­ма је већ ду­же вре­ме сме­штен у згра­ди Дру­ге кра­гу­је­вач­ке гим­на­зи­је, али је рад у јед­ном тре­нут­ку био ор­га­ни­зо­ван у чак 12 раз­ли­чи­тих обје­ка­та у гра­ду за чи­је је из­најм­љи­ва­ње овај фа­кул­тет мо­рао да пла­ћа по­за­ма­шну ки­ри­ју. Про­блем сме­шта­ја Фи­лу­ма ко­нач­но би мо­рао да бу­де ре­шен.

Коментари8
47602
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Zoran
Ovo je ništa u odnosu na nezakonitoati u Viskoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu. Svi ćute, jer je direktorica zaposlila ćerku pokrajinskog sekretara za nauku.
Milos
Mislim da ce u Petrovcu imati dovoljno vremena za meditaciju ....
Joksa
@pedja. Mozda Kraljevo :-)
Pedja
U Petrovcu sede sitni.... gde sede oni koji se bave organizovanimkriminalom!?
Danijela.1
Ja sam iz ranijih tekstova u POLITICI shvatila da ministar ima drugacije planove za ovog rektora! Kad se zaustavi kriminal, falsifikovanje, mobing, bezakonje i nepotizam za ovog coveka nema vise prostora na Univerzitetu da licemerno glumi tu dusebriznika i dobrocinitelja!
Dragana
Dobrocinitelj- kriminalac! U pravom mafijaskom maniru! Sudi i smudi! Jednima cini dobro delo, drugima deli otkaze! Sve smo culi iz njegovih usta! Najbolje da policija kaze svoje i drzava konacno odreaguje!
Marko
Projekat izgradnje Centra za maticne celije je napusten. Sada je plan da se u taj prostor useli Medicinski fakultet.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља