среда, 30.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 14.03.2018. у 22:00 Снежана Ковачевић

Ко ће уклонити опасан отпад из Новог Сада

Улаз у ХИНС (Фото С. Ковачевић)

Но­ви Сад – Опа­сан от­пад ко­ји је про­на­ђен у Но­вом Са­ду кра­јем ја­ну­а­ра и да­ље се на­ла­зи на истом ме­сту, у кру­гу ста­ре фа­бри­ке ХИНС. Над­ле­жни твр­де да за­га­ђе­ња под­зем­них во­да не­ма, ни­ти су у обли­жњем ка­на­лу при­ме­ће­не ма­сне мр­ље. Нај­пре се ми­сли­ло да је око хи­ља­ду то­на ова­квог от­па­да би­ло не­про­пи­сно скла­ди­ште­но у бу­ра­ди­ма и под­зем­ним бун­ке­ри­ма хе­миј­ске фа­бри­ке, али члан по­кра­јин­ске вла­де и ре­сор­ни се­кре­тар за за­шти­ту жи­вот­не сре­ди­не Вла­ди­мир Га­лић на­во­ди да је ту на­ђе­но чак 2.100 то­на. 

„Са­да са си­гур­но­шћу мо­же­мо да ка­же­мо да се ра­ди о опа­сном от­па­ду, јер је Ин­сти­тут за за­шти­ту на ра­ду у Но­вом Са­ду дао пре­ци­зну ана­ли­зу”, ка­же за „По­ли­ти­ку” Га­лић, на­во­де­ћи да је про­на­ђен от­пад од уља са те­шким ме­та­ли­ма и дру­гим кан­це­ро­ге­ним суп­стан­ца­ма.

Та­кав от­пад мо­ра би­ти пра­вил­но скла­ди­штен и тре­ти­ран да би се за­шти­ти­ли и љу­ди и око­ли­на. У слу­ча­ју да за то не по­сто­је уред­не до­зво­ле – ко­је из­да­ју др­жа­ва Ср­би­ја (за мо­бил­на по­стро­је­ња опе­ра­те­ра) и По­кра­ји­на Вој­во­ди­на (за ста­ци­о­нар­на по­стро­је­ња), по­сто­је два пу­та да се про­блем ре­ши по за­ко­ну. 

Је­дан од њих је­сте да вој­во­ђан­ски се­кре­та­ри­јат по­кре­не управ­ни по­сту­пак про­тив вла­сни­ка „Степ тран­са” Јо­ви­це Сте­па­но­ви­ћа, у чи­јем је про­сто­ру, ко­ји је он из­нај­мио од ХИНС-а, на­ђен опа­сан от­пад, и да му на­ло­жи да от­пад укло­ни о свом тро­шку. То је, по ре­чи­ма се­кре­та­ра Га­ли­ћа, и учи­ње­но.

„Уко­ли­ко не бу­де мо­гао да то ура­ди, ако не­ма но­вац, ако ни­је мо­гу­ће при­нуд­но из­вр­ше­ње, от­пад ће­мо укло­ни­ти о тро­шку др­жа­ве”, ка­зао је Га­лић.

Вла­сник „Степ тран­са” био је од­мах ухап­шен и про­тив ње­га је под­не­та кри­вич­на при­ја­ва због сум­ње да је учи­нио кри­вич­но де­ло (из чла­на 266. Кри­вич­ног за­ко­ни­ка) ко­је се ти­че скла­ди­ште­ња и трет­ма­на опа­сног от­па­да.

Ве­ћи део от­па­да на по­ме­ну­ту ло­ка­ци­ју до­пре­ми­ла је фир­ма-опе­ра­тер „Еко ка­ри­ка” (1.050 то­на). Део је још ра­ни­је до­ве­зао „Еко 21” про­тив чи­јих од­го­вор­них је се­кре­та­ри­јат под­нео кри­вич­ну при­ја­ву у апри­лу 2017. го­ди­не. Тај слу­чај још је у по­ступ­ку, а вла­сник је у бек­ству.

„И ’Еко ка­ри­ка’ и ’Еко 21’ има­ју до­зво­ле за мо­бил­на по­стро­је­ња ко­је из­да­је над­ле­жно ми­ни­стар­ство, а не и до­зво­лу за ста­ци­о­нар­на по­стро­је­ња ко­је из­да­је наш се­кре­та­ри­јат. Има­мо са­мо се­дам ин­спек­то­ра и пр­ви смо др­жав­ни ор­ган ко­ји је икад под­нео кри­вич­ну при­ја­ву из чла­на 266. Кри­вич­ног за­ко­ни­ка ко­ји се ти­че скла­ди­ште­ња и трет­ма­на опа­сног от­па­да”, ис­ти­че се­кре­тар Га­лић.

Дру­га мо­гућ­ност да се укло­ни опа­сан от­пад је­сте да, као у слу­ча­ју Обре­нов­ца, где су та­ко­ђе на­ђе­не ве­ли­ке ко­ли­чи­не, ту­жи­лац на­ло­жи гра­ду да то учи­ни о свом тро­шку, по За­ко­ну о упра­вља­њу опа­сним от­па­дом. „Та­кве на­ред­бе још не­ма за Но­ви Сад”, до­да­је.

У но­во­сад­ском ту­жи­ла­штву ни­смо до­би­ли ин­фор­ма­ци­ју ко­ју је наш лист ју­че за­тра­жио у ве­зи са по­ступ­ком око опа­сног от­па­да про­на­ђе­ног у ХИНС-у.

„Што се ти­че тог ло­ка­ли­те­та, Град Но­ви Сад, то јест над­ле­жна ин­спек­ци­ја из­вр­ши­ла је про­ве­ру под­зем­них во­да пи­је­зо­ме­три­ма и утвр­ди­ла да не­ма за­га­ђе­ња”, ис­ти­че се­кре­тар Га­лић. 

 

Коментари1
46a91
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Kostadin
Dobro se zna ko je kupio i čije je vlasništvo fabrika. Neka kovinar istraživač istraži ponovo sve činjenice o ovoj fabrici.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља