субота, 08.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 14.03.2018. у 22:00 Марија Бракочевић

Од неком­плетних података до при­вре­меног решења

У пракси се дешава да издавању конач­ног решења за пен­зију претходе два-три при­вре­мена. – У Фонду ПИО истичу да око 95 одсто грађана најпре добије привремено
Проблеме задају не­у­пла­ће­ни до­при­но­си, не­пре­да­ва­ње при­ја­ва М-4, не­по­сто­ја­ње прав­не до­ку­мен­та­ци­је... (Фото Д. Јевремовић)

Гра­ђа­ни­ма ко­ји су сте­кли пра­во на пен­зи­ју Фонд за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње, осим трај­них, из­да­је и при­вре­ме­на ре­ше­ња. У ко­јим се си­ту­а­ци­ја­ма она из­да­ју, од­но­сно због че­га оси­гу­ра­ни­ци че­сто до­би­ја­ју нај­пре њих, а тек ка­сни­је и ко­нач­на ре­ше­ња, пи­та­ли смо над­ле­жне у Фон­ду ПИО. Бу­ду­ћи да се на трај­но ре­ше­ње че­ка и по не­ко­ли­ко ме­се­ци, у за­ви­сно­сти од слу­ча­ја до слу­ча­ја, оси­гу­ра­ни­ци се че­сто с пра­вом пи­та­ју и да ли се нов­ча­ни за­о­ста­ци ис­пла­ћу­ју на­кнад­но у це­ло­сти.  

– Од укуп­ног бро­ја оних ко­ји оства­ре пра­во на пен­зи­ју, око 95 од­сто гра­ђа­на до­би­је при­вре­ме­но ре­ше­ње о пен­зи­ји. Оно под­ра­зу­ме­ва да пен­зи­ја ни­је при­вре­ме­но огра­ни­че­на у вре­мен­ском сми­слу, већ да је из­нос пен­зи­је утвр­ђен на осно­ву не­ком­плет­них по­да­та­ка о ста­жу, за­ра­да­ма и ви­си­ни до­при­но­са за пен­зиј­ско и ин­ва­лид­ско оси­гу­ра­ње. Од ду­жи­не оства­ре­ног ста­жа оси­гу­ра­ња, за­ра­да и ви­си­не упла­ће­них до­при­но­са за­ви­си и ви­си­на из­но­са пен­зи­је. Уко­ли­ко се по до­но­ше­њу при­вре­ме­ног ре­ше­ња на­кнад­но ком­пле­ти­ра­ју сви по­да­ци о ста­жу, за­ра­да­ма и до­при­но­си­ма, мо­же се до­не­ти ко­нач­но ре­ше­ње о пен­зи­ји. У про­тив­ном, уко­ли­ко се не ком­пле­ти­ра­ју сви по­да­ци, до­но­си се но­во при­вре­ме­но ре­ше­ње – об­ја­шња­ва­ју у Фон­ду ПИО и до­да­ју да од те чи­ње­ни­це за­ви­си да ли ће на­кнад­но утвр­ђе­ни из­нос пен­зи­је по но­вом при­вре­ме­ном, од­но­сно ко­нач­ном ре­ше­њу би­ти ве­ћи или ма­њи од из­но­са утвр­ђе­ног по прет­ход­ном при­вре­ме­ном ре­ше­њу. 

– Уко­ли­ко је из­нос по ко­нач­ном ре­ше­њу ма­њи, ко­ри­сник пен­зи­је је ду­жан пре­ма про­пи­си­ма да вра­ти ви­ше ис­пла­ће­не из­но­се пен­зи­је. Мо­же се вра­ти­ти од­јед­ном или мак­си­мал­но до 60 ме­сеч­них ра­та. Ме­ђу­тим, ако је из­нос по ко­нач­ном ре­ше­њу ве­ћи, он­да фонд ко­ри­сни­ку ис­пла­ћу­је раз­ли­ку за ма­ње ис­пла­ће­не из­но­се пен­зи­је за цео пе­ри­од при­ма­ња пен­зи­је по при­вре­ме­ном ре­ше­њу (у це­ло­сти при пр­вој сле­де­ћој ис­пла­ти пен­зи­је по ко­нач­ном ре­ше­њу) – до­да­ју у фон­ду. У сва­ком кон­крет­ном слу­ча­ју за­ви­си да ли ће ко­ри­сник би­ти ду­жан да вра­ти ви­ше ис­пла­ће­не из­но­се пен­зи­ја или ће фонд ис­пла­ти­ти утвр­ђе­ну раз­ли­ку из­но­са пен­зи­је. 

У прак­си се нај­че­шће де­ша­ва да ко­нач­ном ре­ше­њу прет­хо­де од два до три при­вре­ме­на ре­ше­ња. Раз­ло­зи ко­ји до­во­де до при­вре­ме­них ре­ше­ња мо­гу се гру­пи­са­ти у две основ­не це­ли­не:  то су не­ком­плет­ни по­да­ци о ста­жу, за­ра­да­ма и ви­си­ни до­при­но­са, као и не­по­сто­ја­ње по­да­тка о про­сеч­ној го­ди­шњој за­ра­ди у ре­пу­бли­ци, за по­след­њу го­ди­ну ра­да, при­ли­ком об­ра­чу­на пен­зи­је. 

– До не­ком­плет­но­сти по­да­та­ка до­ла­зи из ви­ше раз­ло­га, а ме­ђу нај­ва­жни­ји­ма су не­у­пла­ће­ни до­при­но­си за ПИО, не­пре­да­ва­ње при­ја­ва М-4 Фон­ду ПИО, не­по­сто­ја­ње прав­не и фи­нан­сиј­ске до­ку­мен­та­ци­је о рад­ном ан­га­жо­ва­њу и при­ба­вља­ње до­ка­за о рад­ном ан­га­жо­ва­њу осо­ба ко­ја су ра­ди­ла ван под­руч­ја Ср­би­је. Тре­нут­но ва­же­ћи на­чин об­ра­чу­на пен­зи­је под­ра­зу­ме­ва по­сто­ја­ње и по­да­тка о про­сеч­ној го­ди­шњој за­ра­ди у ре­пу­бли­ци, за по­след­њу го­ди­ну ра­да, ко­ји се об­ја­вљу­је у то­ку пр­вог квар­та­ла те­ку­ће го­ди­не за прет­ход­ну го­ди­ну – об­ја­шња­ва­ју у фон­ду и до­да­ју да за све ко­ри­сни­ке ко­ји оства­ру­ју пра­во у те­ку­ћој го­ди­ни тај по­да­так се об­ја­вљу­је то­ком сле­де­ће го­ди­не. 

 

Коментари1
35837
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Aleksandar Mihailovic
Čudna objašnjenja. Kako je moguće da neko dogura do penzije a da je onda 95% osoba sa nepotpunim podacima, šta je Fond radio ili džabolebario decenijama? Poenta je u drugom, dati privremeno rešenje a onda posle više meseci, čak i godina, izračunati da je dat prevelik iznos i od novopečenih i tada već reš pečenih penzionera zahtevati ogromnu gomilu para da vrate sa kamatom kako bi se imalo za "suficite" i "viškove", za finansiranje botova i izbornih kampanja, za sopstvene veće plate zaposlenih u Fondu, a kako ne bi imali odakle da vrate ih reketirati i naterati da rasprodaju imovinu ili da im se na vrat popnu Javni izvršitelji koji su najčešće gori od osica i muva. Zbog čega Fond nije od 1.1.2012.g, prošlo je jako puno vremena, još uvek izradio rešenja za tada preuzete vojne penzionere, a zbog čega već četvrtu godinu i nova rešenja za umanjene penzije koje su u suprotnosti sa rešenjem kod odlaska u penziju? Zbog čega Fond potkrada, vara i obmanjuje penzionere? Čija je kasa?ČIJA?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља