уторак, 22.01.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:30

Лопови ризикују живот због крађе

У акцији „Аурора” откривено више необичних пљачки: осумњичени сам однео буре са 200 литара ракије и 35 килограма меда, 42 пута пунио резервоар на пумпи са украденим таблицама...
Аутор: Александар Бојовићнедеља, 15.04.2018. у 12:00
Срђан Печеничић

Ушао чо­ве­ку у ку­ћу и украо бу­ре са 200 ли­та­ра ра­ки­је, дво­ји­ца ло­по­ва исте ве­че­ри од­ве­зли су пет ауто­мо­би­ла са јед­ног ауто-пла­ца, пу­нио ре­зер­во­ар па бе­жао са пум­пе... 

Ово су не­ка од за­ни­мљи­ви­јих раз­бој­ни­штва о ко­ји­ма је МУП из­ве­стио јав­ност по­во­дом ак­ци­је „Ауро­ра” из­ве­де­не кра­јем мар­та, ка­да је ухап­ше­но 270 љу­ди за ра­зна кри­вич­на де­ла. До­ви­тљи­вост ло­по­ва пре­ва­зи­ла­зи све гра­ни­це, али не­ка раз­бој­ни­штва, су­де­ћи по опи­си­ма из по­ли­циј­ских са­оп­ште­ња, ко­се се и с ло­ги­ком. Та­ко је, на при­мер, је­дан мла­дић (22) ушао у по­ро­дич­ну ку­ћу у Но­вој Ва­ро­ши и украо бу­ре са 200 ли­та­ра ра­ки­је, као и 35 ки­ло­гра­ма ме­да и дру­гих про­из­во­да, чи­ја се вред­ност про­це­њу­је на око 180.000 ди­на­ра. По­ста­вља се пи­та­ње ка­ко је ус­пео сам да од­не­се бу­ре те­шко 200 ки­ло­гра­ма. Је­ди­но да га ко­тр­ља. Исти овај ло­пов по­чет­ком мар­та упао је у јед­ну га­ра­жу и из пар­ки­ра­ног во­зи­ла ис­то­чио око 25 ли­та­ра наф­те, че­ти­ри ли­тра мо­тор­ног уља и ус­пут узео хи­дра­у­лич­ну ди­за­ли­цу. По­ли­ци­ја у При­је­по­љу је, по на­ло­гу над­ле­жног ту­жи­ла­штва, про­тив ње­га под­не­ла кри­вич­ну при­ја­ву.

Ка­да је реч о ис­та­ка­њу го­ри­ва, ин­те­ре­сан­тан је слу­чај мом­ка ко­ји је 42 пу­та пу­нио ре­зер­во­ар на пум­па­ма, а по­том ни­је ишао на ка­су да пла­ти већ је бе­жао. Он је имао за­ни­мљи­ву ше­му: од ја­ну­а­ра до мар­та ове го­ди­не, у Бе­о­гра­ду је крао ре­ги­стар­ске та­бли­це с ауто­мо­би­ла и по­ста­вљао их на во­зи­ла ко­ја је ко­ри­стио за од­ла­зак на бен­зин­ске пум­пе. Та­мо је ута­као го­ри­во у ауто­мо­би­ле и ка­ни­стре, а по­том од­ла­зио без пла­ћа­ња. Ка­да би „за­вр­шио по­сао”, та­бли­це је ба­цао у ка­нал по­ред пу­та. Ако би, на при­мер, у „ак­ци­ју” ишао цр­ве­ним „пун­том”, та­бли­це би ски­дао с истих та­квих ауто­мо­би­ла на ко­је би слу­чај­но на­ле­тео у гра­ду. Укуп­но је ски­нуо 21 та­бли­цу. Ње­га са­да по­ли­ци­ја те­ре­ти за кри­вич­на де­ла кра­ђа и фал­си­фи­ко­ва­ња ис­пра­ве. 

У Бе­о­гра­ду су у мар­ту ухап­ше­не и две осо­бе за ко­је се сум­ња да су с јед­ног ауто-пла­ца исте ве­че­ри укра­ле пет ауто­мо­би­ла. Они су исе­кли ла­нац на ула­зној ка­пи­ји ауто-пла­ца, узе­ли из кон­теј­не­ра кљу­че­ве пар­ки­ра­них ауто­мо­би­ла и по­том укра­ли три „фол­ксва­ге­на”, „ре­но клио” и „мер­це­дес”. Ус­пут су из фи­о­ке рад­ног сто­ла, ко­ји се на­ла­зио у кон­теј­не­ру, укра­ли 1.100 евра. По­што их је би­ло дво­ји­ца, мо­ра­ли су три пу­та да се вра­ћа­ју да би укра­ли сва во­зи­ла, што зна­чи да им је за тај „по­сао” би­ло по­треб­но не­ко­ли­ко са­ти, али ни­ко их те ве­че­ри ни­је при­ме­тио. 

Не­ки ло­по­ви ри­зи­ку­ју и соп­стве­ни жи­вот ка­да иду у кра­ђу. Је­дан му­шка­рац је у ју­ну про­шле го­ди­не у два на­вра­та на пру­зи Ма­ла Иван­ча – Ма­ли По­жа­ре­вац и Ли­пе исе­као 150 ме­та­ра ба­кар­не но­се­ће ужа­ди под на­по­ном. Ова жи­ца би­ла је на­ме­ње­на за на­па­ја­ње елек­трич­не ло­ко­мо­ти­ве. Ова­кве кра­ђе су ве­о­ма ри­зич­не и би­ло је мно­го слу­ча­је­ва да је стру­ја уби­ла оне ко­ји су по­ку­ша­ли не­што ова­ко. 

За­ни­мљи­ва пљач­ка до­го­ди­ла се пре не­ко­ли­ко да­на у Бач­кој Па­лан­ци. По­ли­ци­ја је ухап­си­ла јед­ну же­ну ко­ја је укра­ла ми­кро­фон из пра­во­слав­не цр­кве. Дан пре овог нео­бич­ног раз­бој­ни­штва иста кра­дљи­ви­ца „узе­ла” је нов­ча­ни­ке јед­ној про­да­ва­чи­ци у тр­го­вин­ском објек­ту и ле­кар­ки у До­му здра­вља. 

Да су нео­бич­ни слу­ча­је­ви бе­ле­же­ни и ра­ни­је­све­до­чи и је­дан до­га­ђај из жи­во­та ло­по­ва за­бе­ле­жен по­чет­ком 2000. го­ди­не. Дво­ји­ца му­шка­ра­ца из Кра­гу­јев­ца има­ли су до­ја­ву да јед­на же­на на Тр­гу Ре­пу­бли­ке у Бе­о­гра­ду сва­ко­га да­на но­си тор­бу пу­ну па­ра из фир­ме у бан­ку. План им је био да, ка­да је опљач­ка­ју, по­бег­ну са тр­га, а по­том да уђу у так­си ко­ји би их од­ве­зао до Сла­ви­је. Ме­ђу­тим, у ствар­но­сти се од­и­грао дру­га­чи­ји сце­на­рио. Они су опљач­ка­ли же­ну и по­бе­гли, али у том тре­нут­ку ни­је­дан так­си ни­је био на ули­ца­ма у том де­лу гра­да. Утр­ча­ли су са па­ра­ма у пр­ви тро­леј­бус ко­ји је на­и­шао. Ме­ђу­тим, тро­леј­бус се убр­зо за­гла­вио у са­о­бра­ћај­ној гу­жви код „Бе­о­гра­ђан­ке”, а са­о­бра­ћај­ни ко­лапс у гра­ду на­стао је јер су на Сла­ви­ји штрај­ко­ва­ли так­си­сти. По­ли­цај­ци су убр­зо на­и­шли и ухап­си­ли ове ло­по­ве у тро­леј­бу­су. 


Коментари5
f011b
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Milojica Dragicev
Jadni lopovi.Suze mi pođoše.Kakva čudna država,niko ih ne razume.Ne bi bilo loše da organizuju sindikat.Statut i program mogu da"pozajme"od neke stranke ili od nekih sindikata.
Rizikuju zivot kradjom, jadni
Jadni ljudi. Zastitimo lopove i njihovo pravo da kradu i otimaju tudju imovinu.
Ivan
Sta da rade ljudi snalaze se,zar ne!Ovaj je ukrao robu u vrednosti 180.000dinara,i dobice godinu,dve zatvora.Politicari i njihovi bliznji,kao i bliski im tajkuni ukradu milione eura,onda idu na sud,onda sve to na cudan nacin zastari,i tu je prici kraj!200litara rakije ispade veci kriminal nego dva miliona eura u zemlji Srbiji!!!
Саша Микић
Наше судство одавно суди по чудним критеријумима. Сећам се, тамо негде почетком 80-тих, један је украо 7 милиона ондашњих динара и добио 7 година затвора, други је проневерио 2 и по милијарде динара и добио 2 и по године затвора. Разлика је била у томе што је први био обичан човек (лопов), а други директор фирме.
Препоручујем 24
Nenad
dok ne bude ko u americi kako se brani privatni posed,slaba vajda od pravosuđa i tih kaznica...

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља