субота, 24.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
недеља, 22.04.2018. у 22:00 Озрен Милановић

Четврт века јуре мафијашког боса

Користили су дронове, сензоре топлоте и полицајце у цивилу да би га открили, али им је он до сада увек остао ван домашаја
Ма­тео Де­на­ро у младости (слика из пасоша) / Полицијски фото робот Ма­теа Де­на­ра

Ита­ли­јан­ска по­ли­ци­ја је пре не­ко­ли­ко да­на ухап­си­ла 22 осум­њи­че­на чла­на си­ци­ли­јан­ске ма­фи­је у окви­ру опе­ра­ци­је по­тра­ге за нај­тра­же­ни­јим ита­ли­јан­ским ма­фи­ја­шем Ма­те­ом Де­на­ром. Ра­ци­је су спро­ве­де­не у про­вин­ци­ји Тра­па­ни у за­пад­ном де­лу Си­ци­ли­је, а на ме­ти су се на­шли чла­но­ви та­ко­зва­не мре­же „пи­ци­ни” што се од­но­си на си­стем ши­фро­ва­них по­ру­ка на­пи­са­них на па­пи­ру због ко­јих је Де­на­ро и да­ље у бек­ству. 

Де­на­ро (55) је у бек­ству од 1993. го­ди­не. Сма­тра се мо­гу­ћим на­след­ни­ком „бо­са над бо­со­ви­ма” Сал­ва­то­реа То­то Ри­на, ко­ји је про­шле го­ди­не умро у за­тво­ру из­др­жа­ва­ју­ћи ка­зну од 26 до­жи­вот­них ро­би­ја.

Да ли ће нај­тра­же­ни­ји дон си­ци­ли­јан­ске ма­фи­је ус­пе­ти да још јед­ном из­бег­не хап­ше­ње, пи­та се аме­рич­ки „Деј­ли бист”, ко­ји Ма­теа Ме­си­ну Де­на­ра, по­зна­тог као Ди­ја­бо­лик, пред­ста­вља као „ве­о­ма, ве­о­ма ло­шег чо­ве­ка”.

(су­ди­ја Ђо­ва­ни Фал­ко­не (судски цртеж))

 

Ма­тео Ме­си­на Де­на­ро у ко­лек­тив­ној све­сти Ита­ли­ја­на из­гле­да исто као по­чет­ком де­ве­де­се­тих го­ди­на про­шлог ве­ка. Из тог пе­ри­о­да по­ти­чу ње­го­ве по­след­ње фо­то­гра­фи­је. Го­ди­не 1993. је не­стао без тра­га и ви­ше се ни­ка­да ни­је по­ја­вио.

По­знат је и као Ро­лекс, за­то што по­ред ле­пих же­на и бр­зих ауто­мо­би­ла во­ли и ску­пе са­то­ве, и Ди­ја­бо­лик, због сво­је кр­ва­ве би­о­гра­фи­је. Де­на­ро – уби­ца и ве­ли­ки шеф си­ци­ли­јан­ске ма­фи­је Ко­за но­стра.

– Сво­јим жр­тва­ма бих мо­гао да на­пу­ним гро­бље – на­вод­но је сво­је­вре­ме­но из­ја­вио. Пр­во уби­ство је по­чи­нио с 18 го­ди­на, а у ме­ђу­вре­ме­ну му на те­рет ста­вља­ју ви­ше од 50. Оту­да је по­знат и као „ка­по деи ка­пи”, шеф над ше­фо­ви­ма.

Ше­фо­ва над ше­фо­ви­ма је би­ло ви­ше. Бер­нар­до Про­вен­ца­но, зва­ни Трак­тор, за­то што је га­зио и уби­јао све пред со­бом, ухап­шен је пре 12 го­ди­на и у ме­ђу­вре­ме­ну је умро. Сал­ва­то­ре То­то Ри­на – зва­ни Звер – од 1993. је био у за­тво­ру где је и скон­чао. Сву тро­ји­цу по­ве­зу­ју кр­ва­ви зло­чи­ни, а је­дан од њих је атен­тат у Ка­па­чи­ју, на чо­ве­ка, за ко­га се и да­нас твр­ди да је по­чет­ком де­ве­де­се­тих мо­гао да раз­би­је ма­фи­ју.

Не­да­ле­ко од Ка­па­чи­ја, гра­ди­ћа на Си­ци­ли­ји, у ка­сно по­под­не, 23. ма­ја 1992, ис­под ауто-пу­та де­то­ни­ра­но је го­то­во 500 ки­ло­гра­ма екс­пло­зи­ва. Део пу­та је од­ле­тео у ва­здух , а с њим и ло­вац на ма­фи­ја­ше, су­ди­ја Ђо­ва­ни Фал­ко­не, ко­ји је са су­пру­гом Фран­че­ском и обез­бе­ђе­њем пу­то­вао у ви­кен­ди­цу у Па­лер­му.

Про­вен­ца­но и Ри­на су бр­зо про­гла­ше­ни за на­ло­го­дав­це. Да­нас, 26 го­ди­на ка­сни­је, у до­ку­мен­ти­ма ис­тра­жи­те­ља све че­шће се по­ја­вљу­је и Де­на­ро­во име. На Си­ци­ли­ји по­чи­ње по­сту­пак про­тив ње­га, у од­су­ству оп­ту­же­ног.

За раз­ли­ку од Про­вен­ца­на и Ри­не, Де­на­ро ни­кад ни­је био у за­тво­ру. 

Ма­тео Ме­си­на Де­на­ро је тре­нут­но је­дан од нај­тра­же­ни­јих око­ре­лих кри­ми­на­ла­ца на све­ту, ко­ји је из­у­зет­но опа­сан. „Ко­ри­је­ре де­ла се­ра” пи­ше да је ита­ли­јан­ска др­жа­ва по­тро­ши­ла ми­ли­о­не и ми­ли­о­не евра не би ли му ушла у траг.

Ме­ђу­тим, би­ланс ду­го­го­ди­шње ис­тра­ге је по­ра­жа­ва­ју­ћи: ухап­ше­ни су Де­на­ров брат, се­стра, њен муж, њи­хо­ва де­ца – прак­тич­но це­ла род­би­на. Али, док му је по­ро­ди­ца у за­тво­ру, Ма­тео Ме­си­на Де­на­ро је не­у­хва­тљив, на­лик на свог оца. Фран­че­ско Ме­си­на Де­на­ро је до­пао ша­ка по­ли­ци­ји тек по­што је 1998. умро од ин­фарк­та. Чи­ни­ло се ви­ше пу­та да се сте­же ом­ча око Ме­си­не Де­на­ра. Увек је ус­пео да из­бег­не. Са­да ка­да су се глав­ни кон­так­ти Ме­си­не Де­на­ра на­шли иза ре­ше­та­ка, по­ли­ци­ја се на­да да ће ус­пе­ти да ис­те­ра бе­гун­ца из скро­ви­шта. По­ли­ци­ја му је за­пле­ни­ла имо­ви­ну вред­ну 20 ми­ли­о­на евра, укљу­чу­ју­ћи за­са­де ма­сли­на, удео Ме­си­не Де­на­ра у 43 ком­па­ни­је и ско­ро 100 не­крет­ни­на. Вла­сти су ко­ри­сти­ле дро­но­ве, сен­зо­ре то­пло­те и по­ли­цај­це у ци­ви­лу да би га от­кри­ле, али им је он до са­да увек остао ван до­ма­ша­ја.

Коментари0
84e9d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља