уторак, 19.03.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:39

Снажан глумачки искорак војвођанских позоришта

У циклусу између два фестивала селектор Горан Ибрајтер одгледао је 45 представа
Аутор: Ђ. Ђ. и Б. Г. Т.понедељак, 23.04.2018. у 16:16
Го­ран Ибрај­тер (Фо­то: Б. Лу­чић)

„Глум­ци су се вра­ти­ли, пу­бли­ко” под­на­слов је ово­го­ди­шњег 68. из­да­ња Фе­сти­ва­ла про­фе­си­о­нал­них по­зо­ри­шта Вој­во­ди­не ко­је ће би­ти одр­жа­но у Зре­ња­ни­ну од да­нас па до 29. апри­ла, уз уче­шће се­дам драм­ских и пет де­чи­јих у рав­но­прав­ној се­лек­ци­ји. Већ две го­ди­не Го­ран Ибрај­тер је се­лек­тор овог вој­во­ђан­ског фе­сти­ва­ла и оба пу­та је свом по­слу при­сту­пио без би­ло ка­квог пред­у­ми­шља­ја. У се­лек­ци­о­ном ци­клу­су из­ме­ђу два фе­сти­ва­ла од­гле­дао је 45 пред­ста­ва, што, ка­же, пред­ста­вља из­ве­стан кван­ти­та­тив­ни по­мак у од­но­су на прет­ход­ни ци­клус. 

– Пу­стио сам да пред­ста­ве „ра­де” за се­бе, од­но­сно сма­трао сам да је њи­хов ква­ли­тет је­ди­но ме­ри­ло ко­је тре­ба да од­ре­ди ко­је ће од њих би­ти се­лек­то­ва­не, а не не­ки уна­пред за­да­ти кон­цепт. Ове го­ди­не, ипак, јед­на чи­ње­ни­ца са­ма по се­би на­мет­ну­ла је не­ку вр­сту кон­цеп­та, или фо­ку­са. У пи­та­њу је не­ко­ли­ко за­и­ста, по мом су­ду, бри­љант­них глу­мач­ких оства­ре­ња ви­ђе­них на сце­на­ма вој­во­ђан­ских по­зо­ри­шта. Упра­во то ме је опре­де­ли­ло да у ово­го­ди­шњој се­лек­ци­ји у пр­ви план ис­так­нем глум­це, од­но­сно она оства­ре­ња где глу­мач­ко уме­ће до­ла­зи до пу­ног из­ра­жа­ја – ка­же за „По­ли­ти­ку” Го­ран Ибрај­тер и до­да­је: 

– За на­ма је за­ни­мљив по­зо­ри­шни пе­ри­од, нај­пре по то­ме што се на сце­на­ма вој­во­ђан­ских те­а­та­ра у прет­ход­них го­ди­ну да­на по­ја­вио чи­тав низ вр­ло ујед­на­че­них пред­ста­ва. Ти­ме је из­бор био те­жи и под­ра­зу­ме­вао низ ди­ле­ма. Не­ћу мно­го пре­те­ра­ти ако ка­жем да је ква­ли­тет­них оства­ре­ња би­ло за го­то­во две рав­но­прав­не се­лек­ци­је. Кад је реч о фе­сти­ва­лу, сма­трам да је он пре све­га сво­јом ду­го­веч­но­шћу обез­бе­дио ме­сто на на­шем те­а­тар­ском про­сто­ру. Под­се­ти­ћу, ово је на­ша нај­ста­ри­ја по­зо­ри­шна ма­ни­фе­ста­ци­ја, не­ки твр­де и на Бал­ка­ну, и са ма­њим пре­ки­ди­ма тра­је од 1947. го­ди­не. То је тра­ди­ци­ја ко­ја оба­ве­зу­је, па и у сми­слу ис­ко­ра­ка из ње. Јед­но од ње­го­вих основ­них обе­леж­ја је­сте ве­за­ност за од­ре­ђе­ни, уокви­ре­ни про­стор – Вој­во­ди­ну. Све­му то­ме по­себ­ну бо­ју да­је чи­ње­ни­ца да је упра­во Вој­во­ди­на ко­лев­ка на­ше по­зо­ри­шне умет­но­сти, али и ре­ле­вант­ност у ши­рим окви­ри­ма оно­га што се до­га­ђа на ов­да­шњим по­зо­ри­шним сце­на­ма. 

По­сле два се­лек­тор­ска ман­да­та, Го­ран Ибрај­тер же­ли да ука­же на сма­њен обим по­зо­ри­шне про­дук­ци­је. 

– То је, на­жа­лост, на­ро­чи­то из­ра­же­но у до­ме­ну пред­ста­ва за де­цу. Да ни­је би­ло Деч­јег по­зо­ри­шта из Су­бо­ти­це, ко­је је­ди­но одр­жа­ва уоби­ча­је­ни пре­ми­јер­ни ри­там уз при­ме­ре­ни ква­ли­тет пред­ста­ва, го­то­во да бих био у си­ту­а­ци­ји да, у овој кон­ку­рен­ци­ји, све по­ну­ђе­не пред­ста­ве по­зо­вем на Фе­сти­вал ка­ко би се он одр­жао у пу­ном оби­му.


Коментари0
9915c
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља