петак, 21.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:56

Кад крпељ убоде, дуг пут до анализе

Аутор: Бранка Васиљевићсреда, 09.05.2018. у 22:00
(Фо­то Д. Јевремовић)

Искус­твa сa кр­пе­љи­ма има­ли су ових да­на, из­гле­да, мно­ги Бе­о­гра­ђа­ни. Ме­ђу њи­ма и пот­пи­сни­ца ових ре­до­ва. Где ме је и ка­ко та кр­во­пи­ја про­на­шла, ни­је ми баш оста­ло ја­сно, јер је је­ди­на зе­ле­на по­вр­ши­на на ко­јој сам бо­ра­ви­ла би­ла ма­ли трав­њак на Дор­ћо­лу. Ка­ко се за­ка­чио за пот­ко­ле­ни­цу оста­ла ми је ениг­ма јер сам но­си­ла пан­та­ло­не са ду­гим но­га­ви­ца­ма и до­ко­ле­ни­це. Оста­ла сам за­те­че­на ка­да сам слу­чај­но от­кри­ла ту ма­лу кр­во­пи­ју.

У пр­ви мах сам по­ми­шља­ла на то да га са­ма укло­ним пин­це­том, али ка­ко ми је при­лич­но ду­бо­ко за­рио ри­ли­це у ко­жу, од­у­ста­ла сам. По­моћ сам по­тра­жи­ла у обли­жњем до­му здра­вља. Са шал­те­ра су ме упу­ти­ли у со­бу за ин­тер­вен­ци­је, где ме је при­ми­ла се­стра.

По­гле­да­ла је кр­пе­ља, окре­ну­ла се ка ин­стру­мен­ти­ма и узе­ла га­зу на ко­ју је не­што на­су­ла.

Ни­сам ре­а­го­ва­ла јер сам по­ми­сли­ла да је реч о не­ком уљу ко­је се, ка­ко сам про­чи­та­ла на ин­тер­не­ту, по­ја­ви­ло и од ко­га кр­пељ не по­вра­ћа са­др­жај при­ли­ком ома­мљи­ва­ња. Ис­по­ста­ви­ло се да је кр­пе­ља „оне­све­сти­ла” ме­ди­цин­ским бен­зи­ном. Се­стра је два, три пу­та пре­шла га­зом пре­ко кр­во­пи­је и он је от­пу­стио сво­је ри­ли­це. Из­ва­ди­ла га је без про­бле­ма и ре­кла да мо­гу, ако же­лим, да га од­не­сем на ана­ли­зу на Вој­но­ме­ди­цин­ску ака­де­ми­ју. По­ми­сли­ла сам – шта има да га но­сим, али ми је про­шла кроз гла­ву при­ча мо­је ко­ле­ги­ни­це. Ње­ном де­те­ту су кр­пе­ља из­ва­ди­ли уз по­моћ теч­ног са­пу­на, али су јој пр­ви пут ука­за­ли на мо­гућ­ност да ова на­паст мо­же и да се ана­ли­зи­ра.

Од­лу­чи­ла сам да га ипак од­не­сем на „кон­тро­лу”. Се­стра га је за­мо­та­ла у ону исту га­зу, ски­ну­ла ру­ка­ви­цу ко­ју је но­си­ла док је ра­ди­ла, за­ве­за­ла је у чвор, и ја сам са та­ко „упа­ко­ва­ним” кр­пе­љом са Чу­ка­ри­це кре­ну­ла пут Де­ди­ња.

На ВМА сам на пе­том спра­ту про­на­шла со­бу 11, ис­пред ко­је је у че­ка­о­ни­ци би­ло не­ко­ли­ко па­ци­јен­та. Ме­ђу њи­ма и мај­ка че­тво­ро­го­ди­шњег де­ча­ка ко­ме се кр­пељ за­ву­као у ко­су. Она је пре до­ла­ска на ВМА већ би­ла на Ин­фек­тив­ној кли­ни­ци, где су јој ре­кли да они одав­но не ва­де кр­пе­ље. Упу­ти­ли су је у ма­тич­ни дом здра­вља или на ВМА, па је же­на од­лу­чи­ла да се не мал­тре­ти­ра и де­те до­ве­де пра­во у ову ин­сти­ту­ци­ју, где ће се ре­ши­ти па­у­ко­ли­ког ек­то­па­ра­зи­та.

Свако мора да буде примљен у дому здравља
Министарство здравља обавештава грађане да уједе крпеља могу санирати у најближем дому здравља, а у случају компликација надлежне су – Клиника за инфективне и тропске болести, Клиника за дерматовенерологију... Уколико се јаве проблеми грађани могу да пријаве установу и лекара на бројеве телефона министарства: 011/361 65 96 и 064/88 11 375

Љу­ди крај ме­не др­жа­ли су сво­је „кр­пе­ља­сте тро­фе­је” у ма­лим пла­стич­ним и ста­кле­ним по­су­ди­ца­ма на­пу­ње­ним во­дом. Са­мо је мој „дор­ћо­лац” био у пла­стич­ној ру­ка­ви­ци.

Ка­да сам до­шла на ред и се­стри по­ка­за­ла шта ме је ује­ло, она је би­ла из­не­на­ђе­на. Кр­пељ је био пот­пу­но оне­све­шћен у га­зи на­то­пље­ној бен­зи­ном. Са­зна­ла сам да га­за и ру­ка­ви­ца ни­су од­го­ва­ра­ју­ћи да се кр­пељ тран­спор­ту­је до ме­ста где се ана­ли­зи­ра и да не сме да се ва­ди уз по­моћ би­ло ка­квог сред­ства, јер том при­ли­ком сав, по­тен­ци­јал­но за­ра­жен са­др­жај свог те­ла, по­вра­ти у крв до­ма­ћи­на. Кр­пељ се ва­ди по­ла­ко, уз по­моћ пин­це­те, без на­глих по­кре­та, и од­ла­же у по­су­ди­цу са ма­ло во­де. Би­ло ми је жао што од­мах ни­сам до­шла на ВМА. Ва­ђе­ње кр­пе­ља у овој уста­но­ви ко­шта 560 ди­на­ра, а ана­ли­за 860. Мо­же се ура­ди­ти сва­ког рад­ног да­на од 7.30 до 15.30 ча­со­ва, и то без упу­та ле­ка­ра. Ван рад­ног вре­ме­на кр­пељ мо­же би­ти од­стра­њен у Цен­тру за хит­ну по­моћ ВМА. 

Ана­ли­за је ура­ђе­на од­мах, а ре­зул­та­ти су би­ли го­то­ви око сат ка­сни­је. Ис­по­ста­ви­ло се да је мој кр­пељ за­ра­жен и да ни­је реч о „дор­ћол­цу”, не­го о „дор­ћол­ки”. Пре­по­ру­ка ле­ка­ра са ВМА би­ла је да ко­ри­стим ан­ти­би­о­ти­ке. Са­да сам на „амок­си­ци­ли­ну”, а та те­ра­пи­ја тре­ба­ло би да тра­је 21 дан и да се де­сет да­на по­сле ње, уз упут, ура­ди ана­ли­за кр­ви у Град­ском за­во­ду за јав­но здра­вље. 

Ка­да сам до­шла у свој дом здра­вља по те­ра­пи­ју, дис­крет­но сам док­тор­ки ре­кла да на­по­ме­не се­стра­ма на ко­ји на­чин тре­ба да ва­де и „упа­ку­ју” кр­пе­ља. Ма­ло обу­ке не би на­шко­ди­ло ни­ком, а до­не­ло би мно­го ко­ри­сти, не са­мо па­ци­јен­ти­ма, већ и здрав­стве­ном си­сте­му, ако се у об­зир узме ко­ли­ко ко­шта ле­че­ње обо­ле­лих од лајм­ске бо­ле­сти.


Коментари11
25955
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

ВлаДо
Крпељ се не сме одстрањивати пинцетом јер у том случају у току чупања повраћа и убризгава заражену крв у пацијента или се одвоји од главе која остане заривена у кожи.Крпељи се одстрањују применом хемијског средства на гази нап.бензин или нежно механички помоћу конца.Најсигурнији начин је везати му чвор од конца тик уз кожу, овлаш затегнути и увртати стално у једну страну. Он једноставно отпадне цео.
Marko
Ako se radi o boreliozi možda bi Sumamed kao jači antibiotik bio bolje rješenje...
Beogradjanin Schwabenländle
Већ два пута сам посетио болницу, која се срећом налази у близини мог пребивалишта, да ми изваде крпеља, професионално. Око 40 минута после интервенције ми је саопшетно да је крпељ успешно извађе и да није инфициран, тако да ме моја вакцина и даље штити. И није коштало ништа, као и обично у немачкој држави.
Slobodanka
Kada se krpelj izvadi može se odneti na Institut za veterinarsvo u N. Sadu na Rumenačkom putu. Cena od pre par godina oko 400 din. Dakle, uradi se analiza krpelja na uzročnika Lajmske bolesti koja je nekad ozbiljna za čoveka. Bitno je izvaditi krpelja u celosti, staviti ga u flasicu gde ste stavili vlažnu travu ili parče vlažne tkanine i krpom zatvorili otvor flaše. Može poslužiti i ona mala plastična za urinokulturu. Ovom analizom znate da li je krpelja zaražen i sebe ste pošteđeni brige i vađenja krvi. Dobro je znati ovo a još bolje da se ljubitelji prirode opreme sa pincetom,flasicom za urinokulturu. Sigurno da većina kupuje autane za mahanje. Neka novinarka istraži gde se ovakve analize rade u drugim mestima. P.s. sama sebi radila krpelja više puta. Bio je na vidnom mestu. Da se opet desi , kupila bih tu plastičnu pincetu i pravac u dom zdravlja da mi vade(bez senzacionalistickih ispada i tuzakanja osoblja kod novinara).
Поглед са Ртња
А шта ћемо са анализом, за нас пет-шест милиона, који не живимо у Београду?

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља