понедељак, 16.12.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 10:48

Злат­ни стандар­ди Војне бол­нице у Ни­шу

Отво­рен опе­ративни блок за минимал­но инвазив­но-ендоскопску хирур­гију у којем ће, осим војних оси­гураника, бити збриња­вана и цивил­на лица
Аутор: Тома Тодоровићсубота, 26.05.2018. у 21:51
Фото Министарство одбране

Ниш – По­сле отва­ра­ња но­ве и мо­дер­не опе­ра­тив­не са­ле за ар­тро­скоп­ску хи­рур­ги­ју у ор­то­пед­ском бло­ку, пре ме­сец и по да­на, у Вој­ној бол­ни­ци од ју­че је у функ­ци­ји и све­ча­но је пре­дат на ко­ри­шће­ње ре­кон­стру­и­сан и нај­са­вре­ме­ни­ји про­стор за ми­ни­мал­ну ин­ва­зив­но-ен­до­скоп­ску амб­до­ми­нал­ну хи­рур­ги­ју. 

На при­год­ној све­ча­но­сти, ко­јој су при­су­ство­ва­ли ми­ни­стар од­бра­не Алек­сан­дар Ву­лин, на­чел­ник Вој­ног здрав­ства пу­ков­ник др Угље­ша Јо­ви­чић, управ­ник Вој­не бол­ни­це пу­ков­ник др Јо­ви­ца Ста­ној­ко­вић, пред­сед­ник Скуп­шти­не гра­да Ни­ша мр Ра­де Рај­ко­вић и дру­ги, на­чел­ник Оде­ље­ња за хи­рур­шке бо­ле­сти ове вој­не здрав­стве­не уста­но­ве пу­ков­ник др Не­бој­ша Ђе­нић ре­као је да ће ми­ни-ин­ва­зив­на ен­до­скоп­ска хи­рур­ги­ја, ко­ја је по­ста­ла „злат­ни стан­дард” у број­ним хи­рур­шким обла­сти­ма, убу­ду­ће би­ти до­ступ­на не са­мо вој­ним оси­гу­ра­ни­ци­ма, већ и свим гра­ђа­ни­ма Ни­ша и ју­га и ју­го­и­сто­ка Ср­би­је.

– Као што смо не­дав­ном адап­та­ци­јом и мо­дер­ни­за­ци­јом обез­бе­ди­ли вр­хун­ско збри­ња­ва­ње свих па­ци­је­на­та на на­шој ор­то­пе­ди­ји и у уре­ђе­ној опе­ра­ци­о­ној са­ли, опре­мље­ној нај­са­вре­ме­ни­јим ви­део ар­тро­ско­пом с пра­те­ћим се­то­ви­ма, ство­ри­ли вр­хун­ске усло­ве за од­ре­ђе­не ре­кон­струк­ци­је згло­бо­ва, та­ко ће и овај но­ви ре­кон­стру­и­сан про­стор би­ти на­ме­њен ле­че­њу вој­ни­ка и вој­них ста­ре­ши­на, али и ци­вил­них оси­гу­ра­ни­ка. На тај на­чин ство­ре­ни су усло­ви за лак­ше, бр­же и ефи­ка­сни­је ла­па­ро­скоп­ске опе­ра­ци­је жуч­не ке­се, ки­ле и све­га дру­гог чи­ме се обез­бе­ђу­је ефи­ка­сни­ји опо­ра­вак па­ци­је­на­та и њи­хов брз по­вра­так у рад­ну сре­ди­ну и оба­ве­за­ма на по­слу. Исто­вре­ме­но на нај­бо­љи на­чин по­пу­ња­ва­мо пра­зни­ну ко­ја по­сто­ји у Ни­шу за ни­во ле­че­ња и збри­ња­ва­ња гра­ђа­на у се­кун­дар­ном здрав­ству – ре­као је пу­ков­ник др Ђе­нић.

За­вр­шет­ком ре­кон­струк­ци­је овог де­ла ни­шке Вој­не бол­ни­це окон­ча­на је пр­ва фа­за мо­дер­ни­за­ци­је Оде­ље­ња хи­рур­ги­је ове вој­не здрав­стве­не уста­но­ве, ре­као је ми­ни­стар од­бра­не Алек­сан­дар Ву­лин. Ре­кон­стру­и­сан је про­стор од око 150 ква­драт­них ме­та­ра, у шта је уло­же­но пре­ко 13 ми­ли­о­на ди­на­ра, и на­ба­вље­на је нај­мо­дер­ни­ја опре­ма ко­ја ће омо­гу­ћи­ти уна­пре­ђе­ње ква­ли­те­та ра­да и при­ме­ну нај­са­вре­ме­ни­јих ме­то­да ле­че­ња у Вој­ној бол­ни­ци у Ни­шу, ко­ја је, ре­као је ми­ни­стар, стуб здрав­стве­не за­шти­те при­пад­ни­ка Вој­ске Ср­би­је и гра­ђа­на овог де­ла на­ше зе­мље.

 


Коментари0
96089
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља