недеља, 20.10.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 21:55
ПРЕКО ПУНЕ ЛИНИЈЕ

Студент из Ни­ша и ње­гов рођендан

За свој 22. рођендан Јо­ван Ми­лић с нишког Ма­шин­ског факул­тета обрадовао 22 сиромашне породице покло­нима у хра­ни, обу­ћи и оде­ћи
Аутор: Тома Тодоровићнедеља, 27.05.2018. у 21:44
Јован Милић (фото лична архива)

Ниш – По­зна­ти мла­ди ху­ма­ни­та­рац и осни­вач Ху­ма­ни­тар­не ор­га­ни­за­ци­је „На­ђи Ра­у­ла” Јо­ван Ми­лић, од­лич­ни сту­дент тре­ће го­ди­не Ма­шин­ског фа­кул­те­та Уни­вер­зи­те­та у Ни­шу, ор­га­ни­зо­вао је ових мај­ских да­на је­дин­стве­ну ак­ци­ју под на­зи­вом „22 срећ­не по­ро­ди­це за 22 го­ди­не жи­во­та”. Уз по­моћ љу­ди до­брог ср­ца при­ку­пио је хра­ну, слат­ки­ше, гар­де­ро­бу и обу­ћу и све да­ро­вао чла­но­ви­ма 22 си­ро­ма­шне по­ро­ди­це у Ни­шу и Вра­њу. Ак­ци­ју је ре­а­ли­зо­вао по­во­дом свог 22. ро­ђен­да­на.

– Уме­сто ор­га­ни­зо­ва­ња про­сла­ве ро­ђен­да­на у не­ком клу­бу или ре­сто­ра­ну од­лу­чио сам да но­вац ко­ји бих из­дво­јио за то ис­ко­ри­стим мно­го ко­ри­сни­је. Био бих крај­ње се­би­чан да то ни­сам учи­нио јер сма­трам да као ху­ма­ни­тар­ни рад­ник не­мам пра­во да сла­вим све док у мом окру­же­њу има си­ро­ма­шних и оних ко­ји мно­го те­шко жи­ве. Ус­пео сам на ро­ђен­дан, 21. ма­ја, да по­се­тим све ове си­ро­ма­шне по­ро­ди­це ко­је за­и­ста жи­ве на иви­ци ег­зи­стен­ци­је и да с њи­ма про­ве­дем при­јат­не тре­нут­ке у дру­же­њу и раз­го­во­ру. 

Во­лео бих да се сва­ко у свом жи­во­ту бар ма­ло по­све­ти љу­ди­ма ко­ји је­два са­ста­вља­ју крај с кра­јем, по­ро­ди­ца­ма без ика­квих или с ми­ни­мал­ним ме­сеч­ним при­ма­њи­ма, а ко­је ипак во­де ве­ли­ку бри­гу о сво­јој де­ци и ко­је шко­лу­ју сво­је де­ча­ке и де­вој­чи­це ко­ји по­сти­жу из­у­зет­не ре­зул­та­те и у ре­дов­ном уче­њу, али и на так­ми­че­њи­ма. Био сам у при­ли­ци ових мај­ских да­на да из­ве­сно вре­ме про­ве­дем у ова­квим по­ро­ди­ца­ма, да бо­ра­ве­ћи код њих ви­дим ка­ко жи­ве и да се уве­рим да њи­ма ни­ка­да и ни­шта ни­је те­шко и по­ред ве­ли­ке не­ма­шти­не с ко­јом су су­о­че­ни.

Ка­ко сам се ја осе­ћао и за­што ми је су­за у јед­ном тре­нут­ку кре­ну­ла из ока нај­бо­ље мо­же да по­све­до­чи до­га­ђај из јед­не од тих си­ро­ма­шних по­ро­ди­ца. Ка­да су уз из­у­зет­ну ра­дост и оду­ше­вље­ње ма­ли­ша­ни пре­гле­да­ли по­кло­не ко­је сам са са­рад­ни­ци­ма до­нео, јед­на де­вој­чи­ца ми је при­шла и по­кло­ни­ла чо­ко­ла­ду ко­ју је, са­знав­ши да до­ла­зи­мо, са сво­јим бра­том и ро­ди­те­љи­ма ку­пи­ла за ме­не – ис­при­чао је Јо­ван Ми­лић. 

У сво­јој ху­ма­ној ми­си­ји овај мла­ди чо­век и ве­ли­ки при­мер од­ра­сли­ма по­кло­нио је чла­но­ви­ма 22 по­ро­ди­це на ју­гу Ср­би­је ско­ро хи­ља­ду ки­ло­гра­ма хра­не и на­мир­ни­ца, до­ста гар­де­ро­бе за де­цу и од­ра­сле, обу­ћу и мно­го то­га дру­гог што је нео­п­ход­но за иоле нор­ма­лан жи­вот.

Зна­чај­ну уло­гу у овој ак­ци­ји има­ли су и сви оста­ли чла­но­ви ор­га­ни­за­ци­је ко­ју је овај ни­шки сту­дент ху­ма­ни­та­рац осно­вао пре не­ко­ли­ко го­ди­на, а он сам по­себ­но се за уче­шће у при­ку­пља­њу по­мо­ћи си­ро­ма­шни­ма за­хва­лио уче­ни­ци­ма, про­фе­со­ри­ма и за­по­сле­ни­ма у шко­ли „Кре­а­тив­но пе­ро” у Бе­о­гра­ду. Ова обра­зов­на уста­но­ва је за ма­ли­ша­не ко­је је по­мо­гао Јо­ван из­дво­ји­ла мно­го гар­де­ро­бе при­ку­пље­не зи­мус у ак­ци­ји „Сви смо ми Де­да Мраз”. Ка­ко сам ка­же, и ње­го­ви број­ни при­ја­те­љи, по­зна­ни­ци из Ни­ша и око­ли­не, по­мо­гли су ка­ко би успе­шно ор­га­ни­зо­вао ову ак­ци­ју.

Јо­ван Ми­лић је мла­ди чо­век ко­ји је на се­бе скре­нуо па­жњу још пре не­ко­ли­ко го­ди­на као сред­њо­шко­лац сво­јим ве­ли­ким ан­га­жо­ва­њем на број­ним про­јек­ти­ма ко­јим су афир­ми­са­ни и по­пу­ла­ри­зо­ва­ни Ни­ша и Ср­би­ја. За то је 2013. го­ди­не до­био „Је­да­на­е­сто­ја­ну­ар­ску на­гра­ду”, од­но­сно нај­ви­ше град­ско при­зна­ње Ни­ша. А не­дав­но је но­ми­но­ван за на­гра­ду Ује­ди­ње­них на­ци­ја за успе­шно ре­а­ли­зо­ва­не ак­тив­но­сти на по­љу људ­ских пра­ва и пр­ви је кан­ди­дат за ово при­зна­ње из Ср­би­је.

Ако бу­де на­гра­ђен у УН по­ста­ће је­дан од нај­мла­ђих до­бит­ни­ка овог пре­сти­жног при­зна­ња на пла­не­ти. 


Коментари3
d9c8f
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Marko
Bravo, bravo i za Jovana i djake skole Kreativno pero. Kreativno pero je primer skole koja uci decu humanosti! Odusevio me je tekst
Vera Sobat
Jovan Milic......svaka Vam Cast, Bravo za Vasu Humanost, zelim Vam svu SRECU ovoga sveta i da vom se Vase snovi i nadanja ispune!!!
jaca
Bravo, 22 puta bravo!!! Dugo nisam nešto ovako lepo pročitala.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /
Хроника

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља