уторак, 25.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 13:56

Но­ви об­ра­чун Трам­па и Тру­доа

Шеф Бе­ле ку­ће дис­тан­ци­рао се од за­јед­нич­ког са­оп­ште­ња Г7 и оп­ту­жио ка­над­ског пре­ми­је­ра Џа­сти­на Тру­доа за „не­по­ште­ње” и „ла­жне из­ја­ве”
Аутор: Љ. В. недеља, 10.06.2018. у 22:00
Ко је кога наљутио - Самит Г7 (Фото Прес служба Владе Немачке - АП)

Пре­ма из­ве­шта­ји­ма аген­ци­ја 

Са­мит гру­пе се­дам нај­ја­чих еко­но­ми­ја све­та за­вр­шен је ка­ко је и по­чео – ха­о­тич­но, а у том сти­лу ли­де­ри ових зе­ма­ља на­ста­вља­ју да ко­мен­та­ри­шу учи­нак са­ми­та иако су на за­вр­шни­ци из­не­ли за­јед­нич­ко са­оп­ште­ње ко­јим се за­ла­жу за „сло­бод­ну и фер тр­го­ви­ну од ко­ри­сти сви­ма” и на­ста­вак бор­бе про­тив про­тек­ци­о­ни­зма. Тач­ни­је, ха­о­тич­ност на­ста­вља да уно­си аме­рич­ки пред­сед­ник ко­ји је, пре не­го ће у пе­так сти­ћи у Ка­на­ду, већ по­чео да бој­ко­ту­је скуп. Осим што је „по­бе­гао с на­ста­ве” за­пу­тив­ши се у Син­га­пур пре не­го су ли­де­ри Г7 окон­ча­ли скуп за­јед­нич­ким са­оп­ште­њем, Трамп је још из ави­о­на пре­ко Тви­те­ра оп­ту­жио до­ма­ћи­на са­ми­та, ка­над­ског пре­ми­је­ра Џа­сти­на Тру­доа за „не­по­ште­ње” и „ла­жне из­ја­ве”, а по­том се по­ву­као из за­јед­нич­ког са­оп­ште­ња.  

Иако је фран­цу­ски пред­сед­ник Ема­ну­ел Ма­крон ју­че упор­но твр­дио да са­оп­ште­ње чла­ни­ца Г7 пред­ста­вља пр­ви ко­рак ка ста­би­ли­за­ци­ји, а бри­тан­ска пре­ми­јер­ка Те­ре­за Меј да је пре­по­зна­та по­тре­ба да санк­ци­је Ру­си­ји бу­ду на­ста­вље­не, те да су сви за­јед­но ка­ко ре­че Тру­до, за­су­ка­ли ру­ка­ве и до­шли до за­јед­нич­ког је­зи­ка по мно­гим пи­та­њи­ма – До­налд Трамп је под­ву­као да у из­ја­ва­ма на ње­га не ра­чу­на­ју. 

Не­ко­ли­ко са­ти пре то­га Тру­до је у обра­ћа­њу но­ви­на­ри­ма ре­као да су свих се­дам ше­фо­ва Г7 (САД, Ка­на­да, Фран­цу­ска, Ита­ли­ја, Не­мач­ка, Ве­ли­ка Бри­та­ни­ја и Ја­пан) пот­пи­са­ли за­јед­нич­ко са­оп­ште­ње на кра­ју дво­днев­ног ску­па у ка­над­ској про­вин­ци­ји Кве­бек. Тру­до је по­но­вио да би Трам­по­ве ца­ри­не на че­лик и алу­ми­ни­јум на­шко­ди­ле ин­ду­стри­ја­ма и рад­ни­ци­ма обе стра­не аме­рич­ко-ка­над­ске гра­ни­це и да уво­ђе­ње уз­врат­них ме­ра ни­је не­што што во­ли да ура­ди, али да не­ће окле­ва­ти јер ће увек „шти­ти­ти ка­над­ске рад­ни­ке и ка­над­ске ин­те­ре­се”. 

Трамп је љу­ти­то ре­а­го­вао пре­ко Тви­те­ра ре­кав­ши да је дао ин­струк­ци­је аме­рич­кој де­ле­га­ци­ји да не одо­бри ко­нач­но са­оп­ште­ње и да је тај по­тез ре­ак­ци­ја на из­ја­ве ка­над­ског пре­ми­је­ра. Ње­го­во по­на­ша­ње ме­ди­ји су на­зва­ли на­па­дом без пре­се­да­на на не­ког ли­де­ра зе­мље ко­ја је су­сед или са­ве­зник САД. 

„На осно­ву Џа­сти­но­вих ла­жних из­ја­ва на ње­го­вој кон­фе­рен­ци­ји за штам­пу и чи­ње­ни­ци да Ка­на­да на­пла­ћу­је огром­не так­се на­шим аме­рич­ким фар­ме­ри­ма, рад­ни­ци­ма и ком­па­ни­ја­ма, дао сам ин­струк­ци­је аме­рич­ким пред­став­ни­ци­ма да не одо­бре са­оп­ште­ње док ми гле­да­мо на (уво­ђе­ње) так­си на ауто­мо­би­ле ко­ји су пре­пла­ви­ли аме­рич­ко тр­жи­ште”, на­пи­сао је Трамп.

Он, ка­же, не кри­ви дру­ге зе­мље за скла­па­ње ужа­сних тр­го­вин­ских спо­ра­зу­ма са САД, већ бив­ше аме­рич­ке ли­де­ре, али до­да­је да ви­ше не­ће тр­го­ва­ти с њи­ма ако се то не про­ме­ни. 

Кра­јем ле­та сле­де­ће го­ди­не ли­де­ри се­дам др­жа­ва са­ста­ће се у Фран­цу­ској.

 

Пу­тин: Вре­ме је да се за­у­ста­ви бле­бе­та­ње

Ру­ски пред­сед­ник Вла­ди­мир Пу­тин пу­ким „бле­бе­та­њем” сма­тра оп­ту­жбе на ра­чун Мо­скве из­не­те на са­ми­ту гру­пе се­дам ин­ду­стриј­ски нај­ра­зви­је­ни­јих зе­ма­ља све­та. Ми­слио је на тврд­ње чла­ни­ца Г7 о де­ста­би­ли­зу­ју­ћим ак­тив­но­сти­ма Ру­си­је, као и на оп­ту­жбе за уме­ша­ност Мо­скве у тро­ва­ње бив­шег ру­ског дво­стру­ког аген­та Сер­ге­ја Скри­па­ља. Гру­па је на са­ми­ту у Ка­на­ди по­зва­ла Ру­си­ју да об­у­ста­ви де­ста­би­ли­зу­ју­ће по­на­ша­ње под­ри­ва­ња де­мо­крат­ских си­сте­ма и да об­у­ста­ви по­др­шку си­риј­ском ре­жи­му. Пу­тин је оце­нио да у са­оп­ште­њу Г7 још јед­ном ни­шта кон­крет­но ни­је ре­че­но

 

Три ми­ли­јар­де до­ла­ра за обра­зо­ва­ње де­вој­чи­ца

Се­дам нај­ја­чих еко­но­ми­ја све­та оба­ве­за­ле су се да ће обез­бе­ди­ти го­то­во три ми­ли­јар­де до­ла­ра за обра­зо­ва­ње же­на и де­вој­чи­ца у угро­же­ним под­руч­ји­ма, укљу­чу­ју­ћи из­бе­гли­це. Ка­над­ски пре­ми­јер Џа­стин Тру­до ре­као је да је реч о „нај­ве­ћој ин­ве­сти­ци­ји у обра­зо­ва­ње же­на и де­вој­чи­ца у кри­зним и кон­фликт­ним под­руч­ји­ма”.

 

 


Коментари2
31031
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Janko
Òvo je i tužno i smešno....pa Kanada je u minusu 180 milijardi dolara...Italija 360 milijardi...Francuska 230 milijardi...ha..haa...ovo je kao da su se sastali G7..Klovnovi..zamejavaju svoj narod i sve narode....E neka je Tramp pokazao da su fukare
nikola andric
Problem je ''emotivno'' tumacenje reci. Recimo ''saveznici''. Ponekad ''svetli primeri'' pomazu da se bolje razume neka stvar. Nasledsvo je poznat izraz svakome. Kad se vidi ili sazna kako se ''najrodjeniji rodjaci'' ponasaju u podeli nasledstva dobija se bolja ''slika'' od ovih 7 saveznika. Radi se o velikom trzistu i njegovoj raspodeli medju clanovima. Svi se pozivaju na zakone ili principe koji njima najbolje odgovaraju.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља