понедељак, 15.07.2019. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 22:39

Џе­зер­ски ве­тар у ле­ђа

На ве­че­ра­шњем за­тва­ра­њу Но­во­сад­ског џез фе­сти­ва­ла у квар­те­ту Шеј­му­са Блеј­ка за буб­ње­ви­ма ће би­ти Вла­ди­мир Ко­ста­ди­но­вић
Аутор: Снежана Чикарићсубота, 17.11.2018. у 18:21
Вла­ди­мир Ко­ста­ди­но­вић (Фо­то Лич­на ар­хи­ва)

Од на­шег спе­ци­јал­ног из­ве­шта­ча

Беч – Но­во­сад­ски џез фе­сти­вал, два­де­се­ти по ре­ду, за­тво­ри­ће ве­че­рас по­зна­ти аме­рич­ки сак­со­фо­ни­ста Шеј­мус Блејк са ко­јим ће за буб­ње­ви­ма на­сту­пи­ти Вла­ди­мир Ко­ста­ди­но­вић. Не­пу­них ме­сец да­на ка­сни­је, наш му­зи­чар са стал­ном адре­сом у Бе­чу пред­ста­ви­ће се и пу­бли­ци Ко­лар­че­ве за­ду­жби­не на кон­цер­ту на ко­јем ће Је­ле­на Јо­во­вић пред­ста­ви­ти свој но­ви ал­бум.

Док, не­ко­ли­ко да­на уна­зад, се­ди­мо у ка­фи­ћу на­до­мак беч­ког Му­зеј­ског квар­та, Ко­ста­ди­но­ви­ћу сти­жу по­ру­ке од аме­рич­ког сак­со­фо­ни­сте ко­ји се пре­се­лио у Па­риз и у ко­ји­ма Шеј­мус Блејк ша­ље про­грам са ко­јим ће на­сту­пи­ти пред но­во­сад­ском пу­бли­ком.

– Тек пре не­ко­ли­ко да­на сам до­био по­ру­ку од ње­га у ко­јој ме пи­та је­сам ли сло­бо­дан 17. но­вем­бра. Био сам ма­ло за­те­чен јер сам схва­тио да је кон­церт већ за не­ко­ли­ко да­на – при­ча Ко­ста­ди­но­вић ко­јем је Шеј­мус Блејк био гост на по­след­њем об­ја­вље­ном ал­бу­му и са ко­јим га ве­же ле­па са­рад­ња.

Пре две не­де­ље, при­ча Ко­ста­ди­но­вић, вра­тио се из Њу­јор­ка где је био у при­ли­ци да по­но­во чу­је јед­ног од во­де­ћих свет­ских сак­со­фо­ни­ста у клу­бу „Смолс” у Гри­нич ви­ли­џу. Та­мо је, ина­че, на­сту­пио са три­ом по­зна­тог пи­ја­ни­сте Ен­то­ни­ја Вон­зи­ја, али је ис­ко­ри­стио при­ли­ку па је скок­нуо и до Ва­шинг­то­на да би сви­рао са сак­со­фо­ни­стом Ти­мом Гри­ном, чла­ном са­ста­ва Мај­кла Бу­блеа.

– Мно­го ми зна­чи та раз­ме­на енер­ги­је. Да­је ми под­стрек, ве­ћу же­љу за ра­дом. А по по­врат­ку у Беч пра­тио сам ве­сти о отва­ра­њу Но­во­сад­ског џез фе­сти­ва­ла и по­ми­слио ка­ко би би­ло ле­по да на­сту­пим по­но­во пред та­мо­шњом пу­бли­ком. Ето, же­ља ми се на нај­леп­ши мо­гу­ћи на­чин ис­пу­ни­ла. Је­дан мој про­фе­сор имао је оби­чај да ка­же ка­ко је ве­ли­ка част ка­да те Аме­ри­ка­нац по­зо­ве у свој бенд. У да­на­шње вре­ме ни­ко, на­рав­но, не мо­же да га­ран­ту­је ко­ли­ко ће шта да тра­је, али ме ја­ко ра­ду­је што ови му­зи­ча­ри има­ју по­ве­ре­ња у ме­не, по­го­то­во у „last mi­nu­te” си­ту­а­ци­ји по­пут ове. Сва­ки му­зи­чар жи­ви за та­кав тре­ну­так. Ово је ве­тар у мо­ја ле­ђа, за­и­ста – при­ча му­зи­чар ко­ји од 2006. жи­ви и ра­ди у Бе­чу и већ уве­ли­ко пла­ни­ра да сни­ма но­ви ал­бум на ко­јем ће му, сва је при­ли­ка, овај пут као гост на­сту­пи­ти Крис По­тер.

– А мо­жда на­пра­вим жен­ски бенд. Про­шле го­ди­не сви­рао сам са јед­ном сјај­ном сак­со­фо­нист­ки­њом Ме­ли­сом Ал­да­но и ба­сист­ки­њом Лин­дом О ко­ја ина­че сви­ра са Пе­том Ме­ти­ни­јем. Сви­ра­ли смо у Но­вом Ме­сту у ко­јем је одр­жа­на и мај­стор­ска ра­ди­о­ни­ца. Уз пре­да­ва­ња при­ре­ди­ли смо и кон­церт ко­ји је при­ву­као па­жњу слу­ша­ла­ца на Ју­тју­бу и ко­мен­та­ри су би­ли за­и­ста по­хвал­ни – при­ча му­зи­чар ко­ји је сту­ди­је за­вр­шио у Гра­цу да би, ка­ко ка­же, пре два­на­ест го­ди­на у Бе­чу ба­цио си­дро.

– То­ком про­те­клих де­сет го­ди­на по­чео сам до­ста да са­ра­ђу­јем са ов­да­шњим му­зи­ча­ри­ма и ево, тре­нут­но сви­рам и у пред­ста­ви „Цр­ве­на Зо­ра и ње­на бан­да”. То је не­што слич­но на­ма до­бро по­зна­тој се­ри­ји и фил­му о Пи­пи Ду­гој Ча­ра­пи – об­ја­шња­ва наш са­го­вор­ник.

Вла­ди­мир Ко­ста­ди­но­вић се ба­ви и пе­да­го­шким ра­дом и у јед­ној сред­њој му­зич­кој шко­ли у До­њој Аустри­ји два пу­та не­дељ­но пре­да­је уда­раљ­ке.

– Али, по­зо­ри­ште је јед­на са­свим дру­га­чи­ја ди­мен­зи­ја од оне на ко­ју сам на­ви­као. То је дру­га­чи­ја ди­сци­пли­на. Се­ћам се јед­ног мо­но­ло­га ду­гог три и по са­та. У са­ли осам­сто љу­ди, на сце­ни чу­ве­на аустриј­ска глу­ми­ца Ан­дреа Екарт. Мук. А ја се пре­зно­ја­вам сва­ки пут ка­да мо­рам да сви­рам – при­ча сме­ју­ћи се му­зи­чар ко­ји је не­дав­но у Аустри­ји на­сту­пио са Ду­шком Гој­ко­ви­ћем.

На­кон ве­че­ра­шњег на­сту­па до­ма­ћа пу­бли­ка би­ће у при­ли­ци да 8. де­цем­бра чу­је Вла­ди­ми­ра Ко­ста­ди­но­ви­ћа и на сце­ни Ко­лар­че­ве за­ду­жби­не као чла­на но­вог бен­да Је­ле­не Јо­во­вић, на­зва­ног „He­art­be­at”, у ко­јем су и Ва­сил Ха­џи­ма­нов, Ми­лан Ни­ко­лић, Раст­ко Об­ра­до­вић, Игор Мат­ко­вић.


Коментари0
09476
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља