четвртак, 09.07.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
среда, 12.12.2018. у 17:24 Оливера Милошевић

У Пожаревцу и Смедереву жртве све чешће пријављују насиље

Хитне мере су изречене у 255 случајева, од којих је осим забране приласка и контактирања насилника са жртвом у 50 случајева изречена и мера његовог удаљавања из куће
Трибина о насиљу у породици (Фото Подунавска иницијатива)

По­жа­ре­вац –  От­ка­ко је у ју­ну про­шле го­ди­не по­чео да се при­ме­њу­је За­кон о спре­ча­ва­њу на­си­ља у по­ро­ди­ци, у По­жа­рев­цу је, пре­ма ре­чи­ма Дра­га­не Ко­стић, за­ме­ни­ка основ­ног јав­ног ту­жи­о­ца у том гра­ду, оја­ча­на  свест да сва­ко на­си­ље, не са­мо фи­зич­ко већ и пси­хич­ко, еко­ном­ско, сек­су­ал­но, тре­ба при­ја­ви­ти. У пр­вих се­дам ме­се­ци при­ме­не за­ко­на, ка­же она, хит­не ме­ре су из­ре­че­не у 255 слу­ча­је­ва, од ко­јих је осим за­бра­не при­ла­ска и кон­так­ти­ра­ња учи­ни­о­ца са жр­твом у 50  слу­ча­је­ва из­ре­че­на и ме­ра уда­ља­ва­ња из ку­ће. 

Ови по­да­ци, осим на град По­жа­ре­вац, од­но­се се на оп­шти­не Ку­че­во, Жа­ба­ри и Ма­ло Цр­ни­ће, ко­је су у над­ле­жно­сти ОЈТ По­жа­ре­вац. Од ја­ну­а­ра до сеп­тем­бра ове го­ди­не уоче­на је тен­ден­ци­ја по­ра­ста, а са­мо то­ком ок­то­бра и но­вем­бра за­бе­ле­же­но је 90 слу­ча­је­ва на­си­ља у овом де­лу Ср­би­је.

– За де­сет ме­се­ци у 2018. го­ди­ни има­ли смо 546 слу­ча­је­ва, од че­га су обе  ме­ре из­ре­че­не у 250 слу­ча­је­ва, а у оста­лим за­бра­на при­ла­ска и кон­так­ти­ра­ња. Ово не зна­чи да се број слу­ча­је­ва на­си­ља по­ве­ћао, већ да се жр­тве ви­ше од­ва­жу­ју да то при­ја­ве – сма­тра Ко­сти­ће­ва.

Струч­ња­ци Цен­тра за со­ци­јал­ни рад у По­жа­рев­цу то­ком ове го­ди­не ра­ди­ли су са 676 жр­та­ва на­си­ља – же­на­ма, ма­ло­лет­ни­ци­ма, ста­ри­јим осо­ба­ма...

– За жр­тве на­си­ља је обез­бе­ђе­на пси­хо­со­ци­јал­на по­др­шка, али у овом тре­нут­ку не­до­ста­ју нам про­гра­ми за рад са са­мим на­сил­ни­ком – ка­же Та­тја­на Ра­јић, ди­рек­тор­ка Цен­тра за со­ци­јал­ни рад По­жа­ре­вац, до­да­ју­ћи да у по­след­ње вре­ме ов­де ра­сте број жр­тва на­си­ља ме­ђу де­цом, ко­ји су осим ди­рект­них жр­та­ва и све­до­ци на­си­ља у по­ро­ди­ци, а бе­ле­жи се и по­раст на­си­ља над ста­ри­јим ли­ци­ма.

У По­ду­нав­ском окру­гу – Сме­де­ре­ву, Ве­ли­кој Пла­ни и Сме­де­рев­ској Па­лан­ци – у ви­ше од 70 од­сто слу­ча­је­ва жр­тве на­си­ља су же­не, ма­хом из­ме­ђу 30 и 60 го­ди­на ста­ро­сти. На­си­ље у по­ро­ди­ци нај­че­шће се вр­ши пре­ма су­пру­га­ма, не­вен­ча­ним су­пру­га­ма и мај­ка­ма. 

НВО „По­ду­нав­ска ини­ци­ја­ти­ва” Сме­де­ре­во из­не­ла је по­дат­ке да је за го­ди­ну да­на од до­но­ше­ња но­вог за­ко­на ПУ Сме­де­ре­во из­ре­кла 1.078 хит­них ме­ра уда­ље­ња из ста­на и за­бра­на при­ла­ска жр­тви, од че­га 358 у Сме­де­ре­ву, 272 у Сме­де­рев­ској Па­лан­ци и 448 у Ве­ли­кој Пла­ни. Ста­ти­стич­ки гле­да­но, по три на­сил­ни­ка днев­но је за­вр­ша­ва­ло у по­ли­ци­ји.

Но­ви за­кон у По­ду­на­вљу је та­ко­ђе „оку­ра­жио” жр­тве да при­ја­вљу­ју на­сил­ни­ке, па је у овом де­лу Ср­би­је удво­стру­чен број при­ја­ва за на­си­ље у по­ро­ди­ци, са 731 на 1.513, у јед­но­го­ди­шњем пе­ри­о­ду пре и по­сле сту­па­ња за­ко­на на сна­гу. Сме­де­ре­во и у ово­ме пред­ња­чи са 881 при­ја­вом, у Ве­ли­кој Пла­ни при­ја­вље­но је 337 слу­ча­је­ва на­си­ља, а у Сме­де­рев­ској Па­лан­ци 295.

 

Коментари1
09b51
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Eh da mi je...
Nastupilo "Zlatno doba" po svim pitanjima, pa i po pitanju nasilja u porodici.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља