уторак, 25.02.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 13:08

Прескупа независност Украјине

Аутор: Слободан Самарџијапонедељак, 17.12.2018. у 11:10
Кијев, Украјина (Фото АП)

У Укра­ји­ни су чвр­сто ре­ши­ли да се ма­ну по­сло­ва­ња с Ру­си­јом да би до­ка­за­ли ка­ко су ко­нач­но рас­ки­ну­ли све ве­зе с бив­шом со­вјет­ском ма­ти­цом и по­ста­ли – не­за­ви­сна др­жа­ва. Не­ки ре­зул­та­ти, по­себ­но на еко­ном­ском пла­ну, већ са­да ука­зу­ју на то да се твр­до­гла­вост без по­кри­ћа ни у овом слу­ча­ју ни­је ис­пла­ти­ла. 

То се ви­ди у тр­го­ви­ни га­сом, енер­ген­том не­за­о­би­ла­зним у сва­ко­дне­ви­ци европ­ских про­сто­ру. Да га не би ку­по­ва­ли од Ру­си­је, ре­ши­ли су да се њи­ме снаб­де­ва­ју са За­па­да. Ску­пље је, пла­ћа се „жи­вим па­ра­ма”, снаб­де­ва­ње је не­си­гур­ни­је. Али, „ве­ли­ки брат” је, ба­рем но­ми­нал­но, из­ба­чен из игре. 

То што гас ис­по­ру­чен бив­шој со­вјет­ској ре­пу­бли­ци са­да ко­шта чак 34 од­сто ви­ше не­го ка­да би га ку­по­ва­ли од ру­ског „Га­спро­ма” Укра­јин­це, чи­ја ме­сеч­на при­ма­ња у про­се­ку не пре­ла­зе 220 евра, као да не бри­не. Пре­ма по­да­ци­ма над­ле­жних у Ки­је­ву, про­сеч­на це­на га­са ко­ји сад до­би­ја­ју за­о­би­ла­зно из­но­си 330,2 до­ла­ра за хи­ља­ду куб­них ме­та­ра. 

Ка­ко об­ја­шња­ва Кон­стан­тин Си­мо­нов, пр­ви чо­ве­ка укра­јин­ске Фон­да­ци­је за на­ци­о­нал­ну енер­гет­ску без­бед­ност, пла­ћа­ти ово­ли­ку це­ну за гас је пот­пу­но нео­д­го­вор­но. 

„Укра­ји­на је не­по­сред­ни су­сед Ру­си­је, с њом је ло­ги­стич­ки по­ве­за­на и мо­гла би гас да до­би­је да­ле­ко јев­ти­ни­је не­го оста­ле европ­ске др­жа­ве”, на­гла­ша­ва Си­мо­нов уз на­по­ме­ну да у Ки­је­ву ин­си­сти­ра­ју на очу­ва­њу већ вре­ме­шног укра­јин­ског га­со­во­да, иако је из­град­ња „Се­вер­ног то­ка 2”, као но­ви­јег и бо­љег ре­ше­ња за за­пад­ни део кон­ти­нен­та, уве­ли­ко у то­ку.

Ме­ђу­тим, пред­сед­ник Пе­тро По­ро­шен­ко се у спољ­ној по­ли­ти­ци у нај­ве­ћој ме­ри осла­ња на САД и Ве­ли­ку Бри­та­ни­ју. Ње­го­ва по­ли­ти­ка (ако је уоп­ште ње­го­ва) усме­ре­на је на кон­фрон­та­ци­ју с Ру­си­јом.

Али, ни упор­на на­сто­ја­ња Аме­ри­ка­на­ца да Евро­пља­ни­ма про­да­ју свој гас, ко­ји је ску­пљи од ру­ског и нео­п­хо­дан му је пре­ко­мор­ски тран­спорт, да­ле­ко не­си­гур­ни­ји од цев­ног, ни­су уро­ди­ла пло­дом. У та­квим окол­но­сти­ма аме­рич­ко узи­ма­ње Укра­ји­не „под сво­је” по­ка­за­ло се као јед­на од нео­п­ход­них ме­ра. 

Ки­јев, и по­ред све­га, не же­ли да се од­рек­не уло­ге тран­зи­те­ра ру­ског га­са ка за­па­ду Евро­пе. У том сми­слу обез­бе­ђе­на је и по­сред­нич­ка уло­га не­мач­ке кан­це­лар­ке Ан­ге­ле Мер­кел, ко­ја је од ру­ског пред­сед­ни­ка Вла­ди­ми­ра Пу­ти­на из­деј­ство­ва­ла обе­ћа­ње да по­сло­ва­ње „Се­вер­ног то­ка 2” ни на ко­ји на­чин не­ће угро­зи­ти функ­ци­о­ни­са­ње укра­јин­ског га­со­во­да. Не­мач­ка чак 60 од­сто сво­јих по­тре­ба за га­сом за­до­во­ља­ва уво­зом из Ру­си­је. 

Све то од­лу­ку Ки­је­ва – да ру­ски гас ку­пу­је тек на­кон што је пре­шао укра­јин­ско-европ­ску гра­ни­цу и, про­мет­нут кроз ру­ке и ра­чу­не не­ко­ли­ци­не пре­про­дав­ца, вра­тио се у Укра­ји­ну – це­лу опе­ра­ци­ју чи­ни, у нај­ма­њу ру­ку, не­ло­гич­ном. 

„За­хва­љу­ју­ћи не­ве­ро­ват­ној твр­до­гла­во­сти, Укра­ји­на гу­би огром­не па­ре”, ка­же Кон­стан­тин Си­мо­нов и под­се­ћа на то да за Ру­си­ју тран­спорт га­са пре­ко те­ри­то­ри­је су­се­да, с фи­нан­сиј­ске стра­не гле­да­но, ви­ше и ни­је од кључ­ног зна­ча­ја.

То ни­је је­ди­на не­ло­гич­ност у укра­јин­ском по­сло­ва­њу. Ова зе­мља, због су­ко­ба с про­ру­ским сна­га­ма на ње­ном ис­то­ку, јед­ном од нај­бо­га­ти­јих на­ла­зи­шта „цр­ног зла­та” у овом де­лу све­та, при­мо­ра­на је пред зи­му да се и угљем снаб­де­ва из ино­стран­ства. По­ро­шен­ко се ни у овом слу­ча­ју ни­је обра­тио нај­бли­жим ис­по­ру­чи­о­ци­ма, већ је до­бру во­љу по­тра­жио са дру­ге стра­не Атлан­ти­ка, у – САД. 


Коментари29
87259
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

stanislavsr
Pa zbog toga i odvajaju Ukrainu od Rusije. Sve je stvar biznisa. Blago Ukrajincima.
Matija Soskic
Ovo je glup naslov jer nezavisnost ne moze da bude preskupa.
zeljko
Bice na teritoriji sadasnje Ukrajine sve manje stanovnika. Dosta ih odlazi na zapad ali dosta i u Rusiju. Rusi su doneli zakon o jednostavnijem sticanju drzavljanstva za stanovnike Ukrajine. Boriti se protiv " revolucionara " je nemoguca misija. Cekamo izbore pa da vidimo kakva ce to tek namestaljka da bude. Amerikanci i EU su jednom izgubili Ukrajinu i trebalo im je mnogo novca i vremena da je vrate. A slede jos tezi dani, i ako Severnog toka ne bude verujem da ace Rusi prekinuti isporuku kroz Ukrajinu bar za polovinu.
ВлаДо
И ја се плашим да ће на крају када се исцрпе сва дуга средства Украјина и Косово бит препуштени Русији и Србији да их хране.Нисам сигуран да ће то ове две државе моћи.
stanimir
Jednostavno rečeno: Ukrajinci pucaju u budućnost svoje djece , nemilosrdno i fanatično . Kako se odnositi prema njima? Moramo ih voljeti. Zašto? Pa mi smo se isto tako ponašali nekoliko puta u istoriji (njihovo zlo je i naše zlo).
mr
Украјина је почетком 90-тих имала 55 милиона становника, а данас око 45 милиона а незванично мало преко 40 милиона. Тако да становништво је свесно свега у тих скоро 30 година. Њихови проблеми су почели са комунистима, па са криминалом, па са пљачкашким приватизацијама, па са наранџастом револуцијом, па онда са Јушченко, Тимошенко, па онда и Порошенко. Све у свему није има лако, и њима су Руси најмањи проблем, и зато они не беже од Руса, већ беже од својих.
Препоручујем 7

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља