недеља, 20.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
петак, 21.12.2018. у 13:55 Новица Ђурић

Деканима мандат у климавим фотељама

Универзитет Црне Горе у Подогорици (фото Н.Ђ)

Од на­шег стал­ног до­пи­сни­ка

Под­го­ри­ца – Де­ка­ни на цр­но­гор­ском др­жав­ном уни­вер­зи­те­ту су до­ско­ра би­ли по не­сме­њи­во­сти го­то­во рав­ни су­ди­ја­ма Устав­ног су­да Цр­не Го­ре. Де­кан­ска фо­те­ља би­ће на кли­ма­вим но­га­ма уко­ли­ко бу­ду усво­је­не но­ви­не пред­ло­же­не у Ста­ту­ту  Уни­вер­зи­те­та Цр­не Го­ре. Из­ме­на­ма је пред­ло­же­но да убу­ду­ће Управ­ни од­бор Уни­вер­зи­те­та Цр­не Го­ре мо­же ли­ши­ти функ­ци­је де­ка­на фа­кул­те­та, од­но­сно ди­рек­то­ра ор­га­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це – умет­нич­ка ака­де­ми­ја, ин­сти­тут и ви­со­ка шко­ла, што до са­да ни­је би­ло мо­гу­ће.

Управ­ни од­бор је, пре два да­на, усво­јио из­ме­ње­ни и до­пу­ње­ни Ста­тут Уни­вер­зи­те­та Цр­не Го­ре, на елек­трон­ској сјед­ни­ци и упу­тио га вла­ди на са­гла­сност.

Рек­тор Да­ни­ло Ни­ко­лић је тра­жио од Управ­ног од­бо­ра да се хит­но из­ја­сни о пред­ло­же­ном до­ку­мен­ту. Уко­ли­ко вла­да да са­гла­сност, а из на­ших из­во­ра са­зна­је­мо да са­гла­сност ни­је спор­на, но­вим Ста­ту­том де­кан или ди­рек­тор уста­но­ве мо­ћи ће се раз­ре­ши­ти ако „не­струч­но или не­са­ве­сно оба­вља функ­ци­ју, ако не из­вр­ша­ва за­дат­ке пред­ви­ђе­не за­ко­ном и Ста­ту­том или их из­вр­ша­ва про­тив­но њи­ма или пре­ко­ра­чи овла­шће­ња и ти­ме на­не­се ште­ту ор­га­ни­за­ци­о­ној је­ди­ни­ци, од­но­сно Уни­вер­зи­те­ту у ве­ћем оби­му”.

По­ме­ну­ти уни­вер­зи­тет­ски функ­ци­о­не­ри мо­гу би­ти раз­ре­шен ду­жно­сти, ка­ко пи­ше у пред­ло­гу, „пре ис­те­ка пе­ри­о­да на ко­ји је иза­бран ако је осу­ђен на без­у­слов­ну ка­зну за­тво­ра, од­но­сно за кри­вич­но де­ло ко­је га чи­ни не­до­стој­ним вр­ше­ња функ­ци­је де­ка­на, од­но­сно ди­рек­то­ра, а мо­же се раз­ре­ши­ти и уко­ли­ко из­гу­би рад­ну спо­соб­ност, у скла­ду са за­ко­ном”.

Функ­ци­о­не­ри на фа­кул­те­ти­ма би­ће сме­ње­ни у слу­ча­ју „од­сут­но­сти или спре­че­но­сти да оба­вља­ју ду­жност де­ка­на, од­но­сно ди­рек­то­ра у пе­ри­о­ду ду­жем од шест ме­се­ци”.

„По­сту­пак за раз­ре­ше­ње де­ка­на, од­но­сно ди­рек­то­ра, по­кре­ће Управ­ни од­бор по соп­стве­ној ини­ци­ја­ти­ви, на ини­ци­ја­ти­ву рек­то­ра, или на ини­ци­ја­ти­ву ве­ћа ор­га­ни­за­ци­о­не је­ди­ни­це, уз пи­са­но обра­зло­же­ње”, пи­ше у но­вом до­ку­мен­ту. „У по­ступ­ку раз­ре­ше­ња де­ка­на, од­но­сно ди­рек­то­ра по под­не­тој ини­ци­ја­ти­ви Управ­ног од­бо­ра или Ве­ћа, Управ­ни од­бор при­ба­вља ми­шље­ње рек­то­ра. Од­лу­ку о раз­ре­ше­њу до­но­си Управ­ни од­бор и та од­лу­ка је ко­нач­на.”

Нај­ве­ће ака­дем­ско те­ло – Се­нат има­ће ма­ње чла­но­ва, јер је из­бри­са­на од­ред­ба ко­јом је су по­је­ди­ни фа­кул­те­ти, ко­ји има­ју ви­ше од 25 за­по­сле­них у ака­дем­ском зва­њу, има­ли по два пред­став­ни­ка у Се­на­ту. Ова­квим ре­ше­њем, пре­ма ми­шље­њу ма­њих уни­вер­зи­тет­ских је­ди­ни­ца, из­јед­на­ча­ва се пра­во да бу­ду рав­но­прав­ни у од­лу­чи­ва­њу, јер по „вас­пит­но-обра­зов­ним ре­фе­рен­ца­ма су ра­ме уз ра­ме са број­ча­но ве­ћим фа­кул­те­ти­ма на Уни­вер­зи­те­ту Цр­не Го­ре”.

Коментари0
eadde
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља