петак, 07.08.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
уторак, 16.04.2019. у 11:54 Снежана Ковачевић
Кодекс за запослене у органима АП Војводине

Јавни службеник не сме да пише страначком оловком

Запослени у обављању своје дужности трeба да се придржава начела политике неутралности. У службеним просторијама органа не сме да носи и истиче обележја политичких странака, нити њихов пропагандни материјал
(Фото С. Ковачевић) Хол у згради Владе Војводине

Но­ви Сад – Хе­миј­ске олов­ке и упа­ља­чи по­ли­тич­ких стра­на­ка чест су ре­кви­зит по­ли­тич­ке про­па­ган­де. Сва­ко их је не­кад др­жао у ру­ци, чак и ако не гла­са за то што на њи­ма пи­ше. На­ро­чи­то су сред­ство про­па­ган­де у пред­из­бор­но до­ба, али пут до јав­но­сти на­ђу и кад из­бо­ра не­ма на ви­ди­ку. Де­ле их по­ли­тич­ки ак­ти­ви­сти, а кру­же и ме­ђу за­по­сле­ни­ма у јав­ним ор­га­ни­ма. Ме­ђу­тим, по­ли­тич­ка не­у­трал­ност је­дан је од основ­них прин­ци­па и пра­ви­ла ко­дек­са по­на­ша­ња слу­жбе­ни­ка и на­ме­ште­ни­ка. Та­ко је про­пи­са­но и ста­рим и но­вим ко­дек­сом за за­по­сле­не у ор­га­ни­ма АП Вој­во­ди­не, ко­ји је усво­јен на про­шлој сед­ни­ци по­кра­јин­ске скуп­шти­не. 

Пре­ма чла­ну 5. овог ак­та, за­по­сле­ни се у вр­ше­њу сво­је ду­жно­сти при­др­жа­ва на­че­ла по­ли­ти­ке не­у­трал­но­сти. У слу­жбе­ним про­сто­ри­ја­ма ор­га­на не сме да но­си и ис­ти­че обе­леж­ја по­ли­тич­ких стра­на­ка, ни­ти њи­хов про­па­ганд­ни ма­те­ри­јал. И не сме, пи­ше још, да ути­че на по­ли­тич­ко опре­де­ље­ње дру­гих за­по­сле­них.

По­сла­ник ра­ди­ка­ла Ђу­рађ Јак­шић ипак то сма­тра „чи­стом уто­пи­јом”.

„Хај’те да про­ше­та­мо по­кра­јин­ским кан­це­ла­ри­ја­ма, ви­де­ће­те да та­мо све вр­ви од хе­миј­ских олов­ки, упа­ља­ча, кач­ке­та, ки­шо­бра­на са озна­ка­ма стра­на­ка. Па, о че­му се при­ча у ор­га­ни­ма АПВ, не­го о по­ли­ти­ци! Са­мо о то­ме. По­ли­ти­ка их је за­по­сли­ла и сва­ки дан би­стре по­ли­ти­ку”, ка­зао је он у скуп­штин­ској рас­пра­ви. 

Ра­ци­о­нал­ни­је од ове рас­пра­ве би­ло би, сма­тра посланик радикала Ђурађ Јакшић, раз­ми­сли­ти ка­ко да се по­мог­не оним за­по­сле­ни­ма у по­кра­јин­ској ад­ми­ни­стра­ци­ји ко­ји ра­де „за бед­не па­ре” и при­ма­ју за­ра­ду ко­ја је ма­ња од про­се­ка ко­ји се за­ра­ђу­је у Но­вом Са­ду, а тај про­сек из­но­си око 50.000 ди­на­ра.

У од­но­су на прет­ход­ни ко­декс по­на­ша­ња из 2017, ко­ји је до­не­ла по­кра­јин­ска вла­да, но­ви ко­декс до­не­ла је Скуп­шти­на АП Вој­во­ди­не. На­и­ме, пре­ма про­шло­го­ди­шњим из­ме­на­ма За­ко­на о за­по­сле­ни­ма у ауто­ном­ним по­кра­ји­на­ма и је­ди­ни­ца­ма ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, ова­кав акт у име по­сло­дав­ца до­но­си по­кра­јин­ска, то јест ло­кал­на скуп­шти­на. 

Но­ви ко­декс за вој­во­ђан­ске слу­жбе­ни­ке го­то­во је исти као прет­ход­ни и на­ла­же, осим по­ли­тич­ке не­у­трал­но­сти за­по­сле­них: за­ко­ни­тост и не­при­стра­сност у ра­ду, оства­ри­ва­ње јав­ног ин­те­ре­са, спре­ча­ва­ње су­ко­ба ин­те­ре­са, спре­ча­ва­ње су­ко­ба ин­те­ре­са при сту­па­њу на рад, по­сту­па­ње са по­кло­ном, са по­ве­ре­ним сред­стви­ма, са ин­фор­ма­ци­ја­ма... У оп­хо­ђе­њу са стран­ка­ма, за­по­сле­ни је у оба­ве­зи да по­сту­па про­фе­си­о­нал­но, љу­ба­зно и при­стој­но; по­ка­же за­ин­те­ре­со­ва­ност и стр­пље­ње, по­себ­но с не­у­ком стран­ком; бла­го­вре­ме­но и тач­но да­је по­дат­ке и ин­фор­ма­ци­је... Да по­шту­је лич­ност и до­сто­јан­ство стран­ке.

У од­но­су са дру­гим за­по­сле­ни­ма по­сту­па с ду­жном па­жњом и по­што­ва­њем, а слу­жбе­ник на по­ло­жа­ју во­ди ра­чу­на и да по­на­ша­њем на јав­ном ме­сту не ума­њи углед ор­га­на АПВ и по­ве­ре­ње гра­ђа­на.

Не­што дру­га­чи­ји је део ко­дек­са ко­ји се ти­че стан­дар­да оде­ва­ња на ра­ду. Са­да се ка­же да је за­по­сле­ни у оба­ве­зи да бу­де при­клад­но и уред­но оде­вен, да­ју­ћи пред­ност по­слов­ном сти­лу обла­че­ња, из­бе­га­ва­ју­ћи не­при­стој­ну и про­во­ка­тив­ну оде­ћу, а на­ро­чи­то у си­ту­а­ци­ја­ма ка­да пред­ста­вља ор­га­не АПВ пред дру­гим ор­га­ни­ма и гра­ђа­ни­ма. 

Из­ба­че­на је ста­ра од­ред­ба ко­дек­са да се не­при­клад­ном оде­ћом сма­тра­ју на­ро­чи­то: не­при­ме­ре­но крат­ке сук­ње, блу­зе са ве­ли­ким де­кол­те­ом или тан­ким бре­те­ла­ма, из­ра­зи­то крат­ке или про­вид­не блу­зе, крат­ке пан­та­ло­не. 

Коментари7
a140e
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Katarina
Samo jedno 'glupo' pitanje.....dali je sluzbenicima koji rade po drzavnim ustanovama dozvoljeno da glasaju po svom licnom izboru? Mozda gresim, ali sam bila ubedjena da drzavna preduzeca poseduje drzava a ne momentalna vladajuca klasa.
Sladjana
U velikom broju pošti u kojim sam bila građanima se daju SNS olovke kada treba nešto da popune ili potpišu. Odbijam redovno. Ne bih pristala da pišem u javnoj ustanovi olovkom sa znakom bilo koje stranke. Prosto mi je neprihvatljivo.
bucko
Да,не треба истицати припадност ниједној странци,бар на поалу,То би требало да важи и за водитеља на РТСу. Паметни певачи,они су "аполитични "због фанова. Баш мудро.Такви би требали бити и нпр. глумци.Изгубили су већи део публике.
Gavro
Bolje im je da uvedu zakon da sluzbenici u drzavnim sluzbama ne smiju biti clanovi ni jedne stranke. Oni ionako rade po zakonima drzave a ne stranke.
milan skoric
Bravo, znači nikad.

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља