субота, 11.07.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 15.07.2019. у 21:00 В. Ла­лић

Скоро половина Турака одобрава куповину руских ракета

Вашингтон је упозорио Анкару да би набавка руског система могла да угрози куповину америчких авиона
Шести руски авион с компонентама за систем С-400 слетео у Турску (Фото АП - Министарство одбране Турске)

Ско­ро по­ло­ви­на гра­ђа­на Тур­ске одо­бра­ва од­лу­ку вла­де да ку­пи ру­ске ра­кет­не си­сте­ме С-400, ко­ја је изазвaла про­ти­вље­ње  НА­ТО, по­го­то­во  Пен­та­го­на, ко­ји Ан­ка­ри пре­ти санк­ци­ја­ма. Али­јан­са стра­ху­је да ће Ру­си са­да пр­ви пут би­ти у при­ли­ци да из­ну­тра угро­жа­ва­ју нај­мо­дер­ни­је на­о­ру­жа­ње са­ве­зни­ка.

У ан­ке­ти Уни­вер­зи­те­та Ка­дир Хас у ко­јој је уче­ство­ва­ло хи­ља­ду гра­ђа­на, 44 од­сто ис­пи­та­ни­ка је из­ја­ви­ло да по­др­жа­ва од­лу­ку вла­де о на­бав­ци ра­ке­та С-400.  Про­тив ру­ског на­о­ру­жа­ња се из­ја­снио сва­ки че­твр­ти ис­пи­та­ник (25 од­сто) док 31 од­сто не­ма став о том пи­та­њу. У за­пад­ним зе­мља­ма се већ мо­гу чу­ти ис­хи­тре­на на­га­ђа­ња да је Ан­ка­ра већ по­че­ла да се уда­ља­ва од НА­ТО-а, ма­да је она и да­је не­рас­ки­ди­во ве­за­на за од­брам­бе­ни си­стем Али­јан­се чи­ји је члан од 1952. го­ди­не.

Ра­ке­те С-400 су ове не­де­ље по­че­ле да сти­жу у Тур­ску и то је прак­тич­но за­вр­шен по­сао. У Ан­ка­ри ис­ти­чу да су спрем­ни да ку­пе и аме­рич­ки „па­три­от” уко­ли­ко до­би­ју по­вољ­не усло­ве. Ка­ко ка­жу ди­пло­ма­те „лоп­та је са­да у аме­рич­ком дво­ри­шту” и оста­је да се ви­ди да ли ће ад­ми­ни­стра­ци­ја До­нал­да Трам­па уве­сти санк­ци­је Ан­ка­ри ко­је би пре све­га мо­гле да по­го­де про­да­ју аме­рич­ких ави­о­на Ф-35 Тур­ској. По­сле пр­вих ис­по­ру­ка де­ло­ва ру­ских ра­ке­та, у Бе­лој ку­ћи још ва­га­ју и не из­ја­шња­ва­ју се.

 У ан­ке­ти огром­на ве­ћи­на гра­ђа­на, чак 81 од­сто, из­ја­ви­ла је да „Аме­ри­ка пред­ста­вља прет­њу Тур­ској”, од­но­сно  да је не­по­у­здан парт­нер. Нај­ве­ћи про­блем у од­но­си­ма две зе­мље, по­ред спор­не ку­по­ви­не ра­ке­та С-400, је  и то што Бе­ла ку­ћа по­др­жа­ва „ те­ро­ри­сте” за­бра­ње­не Рад­нич­ке пар­ти­је Кур­ди­ста­на (ПКК), као и ње­ну си­риј­ску фи­ли­ја­лу. То је ка­мен спо­ти­ца­ња из­ме­ђу две зе­мље још од 2011. го­ди­не ка­да је у Си­ри­ју сти­гло „арап­ско про­ле­ће”. Пен­та­гон на­о­ру­жа­ва си­риј­ске Кур­де по­што се од пр­вог да­на истин­ски бо­ре про­тив џи­ха­ди­ста „Ислам­ске др­жа­ве”. Они су, ме­ђу­тим, за Ан­ка­ру те­ро­ри­сти.

И по­ред не­спо­ра­зу­ма са глав­ним са­ве­зни­ком у Али­јан­си, ве­ћи­на Ту­ра­ка (60  од­сто) ми­сли да њи­хо­ва зе­мља тре­ба да оста­не у НА­ТО-у јер то га­ран­ту­је без­бед­ност зе­мље. Го­то­во исти број ан­ке­ти­ра­них сма­тра да Ан­ка­ра тре­ба да на­ста­ви пре­го­во­ре са Бри­се­лом о ула­ску у ЕУ иако на том пу­ту по­след­њих го­ди­на на­и­ла­зи на мно­ге рам­пе.

По­ло­ви­на гра­ђа­на  у ан­ке­ти се из­ја­сни­ла про­тив нор­ма­ли­за­ци­је од­но­са са Изра­е­лом  ко­ји, ка­ко че­сто ис­ти­чу у Ан­ка­ри,  го­ди­на­ма „др­жи у за­тво­ру” Па­ле­стин­це у по­ја­су Га­зе.

Док ве­ћи­на ве­ћи­на по­др­жа­ва по­ли­ти­ку зе­мље ко­ју дик­ти­ра пред­сед­ник Та­јип Ер­до­ган у опо­зи­ци­ји сма­тра­ју да тре­ба из­вр­ши­ти ра­ди­кал­не про­ме­не. Ше­фу др­жа­ве се по­себ­но за­ме­ра што је од ра­ни­је про­кла­мо­ва­не  по­ли­ти­ке „ну­ла про­бле­ма са су­се­ди­ма”, прак­тич­но оста­ло са­мо „ну­ла при­ја­те­ља” у окру­же­њу по­го­то­во на  Бли­ском ис­то­ку.

Пре­ма ан­ке­ти гра­ђа­не по­себ­но бри­ну од­но­си са Грч­ком од­но­сно Ре­пу­бли­ком Ки­пар. Ви­ше од 30 од­сто ми­сли да још има не­ре­ше­них пи­та­ња  у Егеј­ском мо­ру, иако су гра­ни­це из­ме­ђу две зе­мље ис­цр­та­не 1923. го­ди­не. У Ан­ка­ри и да­ље сма­тра­ју да Тур­ској при­па­да­ју не­ка грч­ка остр­ва ко­ја се на­ла­зе уз ма­ло­а­зиј­ску оба­лу.

Од­но­си са су­се­ди­ма су на стал­ној про­ве­ри. Ан­ка­ра већ ду­же вре­ме не­ма ам­ба­са­до­ра у Да­ма­ску, док још ни­је ус­по­ста­ви­ла од­но­се са Јер­ме­ни­јом и Ре­пу­бли­ком Ки­пар. Од­но­си са Изра­е­лом и Грч­ком су за­тег­ну­ти по­што Тур­ска са њи­ма не мо­же да на­ђе за­јед­нич­ки је­зик око мно­гих  би­ла­те­рал­них и ре­ги­о­нал­них пи­та­ња.

 

Коментари6
ecbe1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Банет
Шта бре знају цивили шта је С-400. Ко њих пита. Само се код нас, изгубљеног народа у изгубљеној држави, поставља такво питање. Купиће Турска и америчке системе и кинеске и које год само да их заштити у рату који долази.
Lazlo Nagy
Rakete S-400 su ove nedelje pocele da stizu u Ankaru.Kako ce na to reagovati Vasington ostaje da se vidi, pogotovo sto su Turci spremni da kupe i americki "Patriot", ukoliko dobiju povoljne uslove.Dakle,Bela kuca je na potezu.
Србин пише ћирилицом
Али би зато Срби преко 90% били за!
bibi
Znaci vise od polovine ne odobrava kupovinu ruskih raketa.
Dusan
"Skoro polovina"?? Valjda se kaze:Vecina ne odobrava!
Алексеј
Душане, за коментарисање ваљда би требало и цео чланак да прочитате, а не само наслов. "... 44 од­сто ис­пи­та­ни­ка је из­ја­ви­ло да по­др­жа­ва од­лу­ку вла­де о на­бав­ци ра­ке­та С-400. Про­тив ру­ског на­о­ру­жа­ња се из­ја­снио сва­ки че­твр­ти ис­пи­та­ник (25 од­сто) док 31 од­сто не­ма став о том пи­та­њу". Уосталом, продавац С-400 сигурно се неће насекирати због података о томе колико Турака у постотку одобрава њихову куповину.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља