петак, 30.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
петак, 11.10.2019. у 20:00 Дејан Спаловић

Курти најавио формирање владе без Српске листе

Аљбин Курти (Фото АП)

Дан по­сле су­сре­та са спе­ци­јал­ним аме­рич­ким иза­сла­ни­ком Ри­чар­дом Гре­не­лом у При­шти­ни, по­крет Са­мо­о­пре­де­ље­ње Ал­би­на Кур­ти­ја и Де­мо­крат­ски са­вез Ко­со­ва Исе Му­ста­фе ју­че су на­ја­ви­ли да ће уско­ро фор­ми­ра­ти но­ву ко­сов­ску вла­ду. Струч­ни ти­мо­ви две пар­ти­је спо­ра­зум ће уса­гла­си­ти ка­да зва­нич­но бу­ду про­гла­ше­ни ко­нач­ни ре­зул­та­ти из­бо­ра. То су ју­че по­ру­чи­ли Ал­бин Кур­ти и Вјо­са Осма­ни, ли­де­ри из­бор­них ли­ста ко­је су осво­ји­ле нај­ви­ше гла­со­ва на не­дељ­ним из­бо­ри­ма. 

– Ко­со­во је из­гу­би­ло мно­го вре­ме­на, а оче­ки­ва­ња гра­ђа­на су пре­ви­со­ка – рекао је Курти. – Не гу­бе­ћи вре­ме по­че­ли смо пре­го­во­ре, на осно­ву за­јед­нич­ке иде­је о што ефи­ка­сни­јој вла­ди и што ја­чој др­жа­ви. На­ши ти­мо­ви ће се са­ста­ти ка­ко би ускла­ди­ли на­ше про­гра­ме и про­јек­те. Чим до­би­је­мо кон­кре­тан ре­зул­тат, са­оп­шти­ће­мо име­на ми­ни­ста­ра.

 Кур­ти је за­до­во­љан што ће Де­мо­крат­ска пар­ти­ја Ко­со­ва Ка­дри­ја Ве­се­ли­ја би­ти у опо­зи­ци­ји. Он је по­ру­чио и да ће у вла­ди би­ти „је­дан ми­ни­стар из срп­ске за­јед­ни­це, ка­ко то на­ла­же устав Ко­со­ва, али да не­ће тр­ча­ти за Срп­ском ли­стом пре не­го што се раз­го­ва­ра са оста­лим по­ли­тич­ким су­бјек­ти­ма из срп­ске за­јед­ни­це ко­ји су уче­ство­ва­ли на из­бо­ри­ма”.

Иако је зва­нич­но на па­пи­ру до­го­во­ре­но да Кур­ти бу­де но­ви ко­сов­ски пре­ми­јер, за са­да је ве­ли­ко пи­та­ње да ли ће он то и по­ста­ти. Уко­ли­ко не убе­ди за­пад­не парт­не­ре, пре свих Аме­ри­ку и Не­мач­ку, да је ка­дар да во­ди раз­го­во­ре са Бе­о­гра­дом и да по­стиг­не ком­про­мис, мо­гу­ће је да ће оста­ти без за­пад­не по­др­шке, што би При­шти­ну до­ве­ло у те­шку по­зи­ци­ју. У том слу­ча­ју нај­ве­ро­ват­ни­је би у де­цем­бру ман­дат за фор­ми­ра­ње вла­де при­пао Вјо­си Осма­ни, а у вла­ди би оста­ла и Де­мо­крат­ска пар­ти­ја Ко­со­ва, за шта се за­ла­же Аме­ри­ка.

Ду­шан Ја­њић из Фо­ру­ма за ет­нич­ке од­но­се сма­тра да Кур­ти има те­жак по­сао да фор­ми­ра вла­ду. „Нај­о­збиљ­ни­ји про­блем је огра­ни­чен ко­а­ли­ци­о­ни ка­па­ци­тет Кур­ти­ја, јер је он мно­ги­ма, пре све­га на За­па­ду, не­по­зна­ни­ца и ње­го­ва не­во­ља је што не при­зна­је ре­ал­ност. Кур­ти је и 2017. осво­јио нај­ви­ше гла­со­ва, па опет ни­је по­стао пре­ми­јер и мо­гу­ће је да ће се то по­но­ви­ти јер те­шко да не­ко мо­же по­ста­ти пре­ми­јер уко­ли­ко не при­зна­је на­ци­о­нал­не сим­бо­ле јед­не др­жа­ве”, ка­же за „По­ли­ти­ку” Ја­њић.

Пред­сед­ник Ма­ти­це Ал­ба­на­ца Ср­би­је Де­мо Бе­ри­ша ка­же за наш лист да Кур­ти, да би мо­гао да фор­ми­ра вла­ду, мо­ра да про­ме­ни по­ли­тич­ки курс. „Шта зна­чи ње­го­ва из­ја­ва да ће оду­ва­ти све спо­ра­зу­ме са Бе­о­гра­дом и да ће раз­го­ва­ра­ти са Ср­би­ма ко­ји при­зна­ју др­жа­ву Ко­со­ву, чи­је сим­бо­ле ина­че он не по­шту­је, а да не­ма раз­го­во­ра са Ср­би­јом. Са­мо ако про­ме­ни по­ли­ти­ку у ње­го­вој вла­ди ће мо­ра­ти да бу­де ме­ста и за Срп­ску ли­сту.”

Ди­рек­тор Кан­це­ла­ри­је за КиМ Мар­ко Ђу­рић ка­же да ће При­шти­на „мо­ра­ти да ку­ца на вра­та Ср­ба, на вра­та Срп­ске ли­сте”, ако же­ли да има ле­ги­тим­но фор­ми­ра­не ин­сти­ту­ци­је. „Са овим ре­зул­та­том од 10:0, де­сет срп­ских по­сла­ни­ка, сва­ко ко хо­ће на ле­ги­ти­ман на­чин да фор­ми­ра по­кра­јин­ске ин­сти­ту­ци­је мо­ра да пре­ста­не са те­ро­ром над Ср­би­ма, јер иначе не­ма ле­ги­тим­них ин­сти­ту­ци­ја у При­шти­ни”, ре­као је Ђу­рић.

Пот­пред­сед­ник Срп­ске ли­сте Да­ли­бор Јев­тић за „По­ли­ти­ку” ис­ти­че да Кур­ти не мо­же да са­ста­ви вла­ду без Срп­ске ли­сте и на­во­ди да је све што тим по­во­дом ка­же Кур­ти плод ње­го­ве же­ље, али да је у чла­ну 96 уста­ва Ко­со­ва за­пи­са­но ко од Ср­ба мо­же да бу­де ми­ни­стар. „У уста­ву, члан 96, за­пи­са­но је да ће пред­став­ник Ср­ба у ко­сов­ској вла­ди би­ти иза­бран ве­ћи­ном пред­став­ни­ка ове за­јед­ни­це у ко­сов­ској скуп­шти­ни и у ве­зи са тим не­ма раз­го­во­ра. То што при­ча Кур­ти је јед­на­ко сми­сле­но као ка­да би­смо ми ре­кли да Срп­ска ли­ста не­ће ње­га за пре­ми­је­ра, већ да ће­мо узе­ти не­ког дру­гог. То је јед­но­став­но не­мо­гу­ће”, ка­же Јев­тић.

Коментари4
6779d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Драган
Косово ће бити држава кад је Србија призна, а то ће бити никад, а можда ни онда.
Dusan
Barem cemo tako izbeci bruku da ucestvujemo u vladi otete teritorije...
Dusan
John@ Da preciziram: prestajemo da se brukamo, ali ne zahvaljujuci nama vec Kurtiju, na zalost.Bojkot bi bio jedini potez da smo iole ozbiljna drzava.
John
Pa kako sad da izbegnede bruku, a sve do sad ste bili u svakoj vladi kosova?

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља