понедељак, 21.09.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
четвртак, 13.02.2020. у 14:36 М. В.

Још ни­је из­гла­са­на ли­ста На­ци­о­нал­ног са­ве­та за кул­ту­ру

По­но­во упу­ћен јав­ни апел Скуп­шти­ни Ср­би­је да пре но­вог са­зи­ва из­гла­са ле­гал­но и по свим за­кон­ским про­це­ду­ра­ма пред­ло­же­не кан­ди­да­те
Са ју­че­ра­шње прес кон­фе­рен­ци­је у До­му на­род­не скуп­шти­не (Фо­то М. Ву­ли­ће­вић)

Пред­ло­же­на ли­ста кан­ди­да­та за На­ци­о­нал­ни са­вет за кул­ту­ру при­хва­ће­на је у Од­бо­ру за кул­ту­ру На­род­не скуп­шти­не Ср­би­је, пре ви­ше од по­ла го­ди­не, ме­ђу­тим скуп­шти­на као нај­ви­ше пред­став­нич­ко те­ло и но­си­лац уста­во­твор­не и за­ко­но­дав­не вла­сти, од­би­ја да је из­гла­са из раз­ло­га што не­за­ви­сни кан­ди­да­ти, ко­је пред­ла­жу умет­нич­ка удру­же­ња, ни­су по­доб­ни вла­сти, а за­пра­во су у ма­њи­ни, пет у од­но­су на че­тр­на­ест, по­но­ви­ли су ју­че на кон­фе­рен­ци­ји за но­ви­на­ре, у До­му На­род­не скуп­шти­не, Алек­сан­дра Ча­бра­ја, не­за­ви­сна по­сла­ни­ца у Скуп­шти­ни Ср­би­је, Ду­шко Па­ун­ко­вић, пред­сед­ник Удру­же­ња књи­жев­них пре­во­ди­ла­ца Ср­би­је, Ли­ди­ја Јо­ва­но­вић, пред­сед­ни­ца Улу­пуд­са, и Бо­јан Ко­ва­че­вић, пред­сед­ник Ко­ор­ди­на­ци­о­ног од­бо­ра умет­нич­ких удру­же­ња.

Они су још јед­ном упу­ти­ли јав­ни апел Скуп­шти­ни Ср­би­је да пре но­вог са­зи­ва из­гла­са ле­гал­но и по свим за­кон­ским про­це­ду­ра­ма пред­ло­же­не кан­ди­да­те и због то­га што На­ци­о­нал­ни са­вет за кул­ту­ру, као са­ве­то­дав­но и ко­рек­тив­но те­ло, не ра­ди већ три и по го­ди­не, чи­ме је на­ру­ше­но пот­пу­но спро­во­ђе­ње За­ко­на о кул­ту­ри.

– Пре де­сет да­на одр­жа­ли смо кон­фе­рен­ци­ју за но­ви­на­ре, на ко­јој смо из­не­ли тврд­њу да скуп­шти­на из­бе­га­ва да из­гла­са На­ци­о­нал­ни са­вет за кул­ту­ру због то­га што се на збир­ној ли­сти, од укуп­но 19 кан­ди­да­та, на­ла­зе љу­ди ко­ји не ужи­ва­ју сим­па­ти­ју вла­сти. За ових де­сет да­на, ко­ли­ко је про­шло од те кон­фе­рен­ци­је, за­ко­но­дав­на власт је има­ла при­ли­ку да ста­ви на днев­ни ред пи­та­ње На­ци­о­нал­ног са­ве­та и да ти­ме из­вр­ши сво­ју за­кон­ску оба­ве­зу. Ни­је то учи­ни­ла. Да­кле, ако је и по­сто­ја­ла мо­гућ­ност да је по­сре­ди пре­вид, или да је то од­ла­га­но због „ва­жни­јих” пи­та­ња, са­да је са­свим ја­сно да је тврд­ња ко­ју смо из­не­ли тач­на. За­ко­но­дав­на и из­вр­шна власт све­сно и на­мер­но из­бе­га­ва­ју да спо­ве­ду за­кон у де­ло – на­гла­сио је Ду­шко Па­ун­ко­вић, по­ста­вља­ју­ћи пи­та­ње о то­ме ка­ко се зо­ве др­жав­но уре­ђе­ње у ко­јем власт не по­шту­је за­ко­не и по­ста­вља се из­над њих.

Ка­ко се још мо­гло чу­ти, у фе­бру­а­ру про­шле го­ди­не ре­пре­зен­та­тив­на умет­нич­ка удру­же­ња, ко­ја је­ди­на по за­ко­ну има­ју пра­во да пред­ла­жу чла­но­ве из сво­јих ре­до­ва за На­ци­о­нал­ни са­вет, пру­жи­ла су до­ка­зе о то­ме да су се на збир­ној ли­сти на­шли кан­ди­да­ти ко­ји ни­су про­шли ову за­кон­ску про­це­ду­ру. Скуп­шти­на је та­да до­не­ла од­лу­ку да не из­гла­са оспо­ре­ну ли­сту. По­што је по­но­вље­на про­це­ду­ра, и пред­ло­же­ни су из сво­јих обла­сти: Ду­шко Па­ун­ко­вић, Бо­јан Ко­ва­че­вић, Иван Бр­кља­чић, Го­ран Мар­ко­вић и Адам Цр­но­бр­ња, (за за­шти­ту кул­тур­ног на­сле­ђа), ви­ше ни­је по­сто­ја­ла за­кон­ска пре­пре­ка да ли­ста бу­де усво­је­на.

– Ап­сурд­на је си­ту­а­ци­ја у ко­јој гра­ђа­ни мо­ра­ју да опо­ми­њу скуп­шти­ну да по­шту­је за­кон – до­дао је Ду­шко Па­ун­ко­вић, а сви уче­сни­ци раз­го­во­ра још јед­ном су по­зва­ли пред­став­ни­ке скуп­шти­не да усво­је ли­сту На­ци­о­нал­ног са­ве­та за кул­ту­ру и да док је још у овом са­зи­ву „осве­тле се­би образ”.

Коментари1
4dffa
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Odrediti sta je nacionalna kultura
Koji kulturu? Ova vlast podrzava kulturu botovanja, realiti programa, autosovinizma i autokolonijalizma. Politika EU nema alternative i spremni smo za kompromis oko Kosmeta do iseljavanja gradjana Srbije a iseljavanja stranaca obesmisljava sam termin nacionalna kultura.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља