субота, 25.01.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 20:28

И следеће лето без воде из Скадра

Аутор: С. Греговићуторак, 16.09.2008. у 22:00
Скадарско језеро највећи резервоар питке воде у Црној Гори (Фотодокументација „Политике”)

Бу­два – Во­да из Ска­дар­ског је­зе­ра кре­ну­ће на цр­но­гор­ску оба­лу у сеп­тем­бру на­ред­не го­ди­не. Та­да ће, на­и­ме, би­ти окон­ча­ни ра­до­ви на из­град­њи ре­ги­о­нал­ног во­до­во­да, ка­пи­тал­ног објек­та на ко­је­му се са пре­ки­ди­ма ра­ди већ де­це­ни­ја­ма.

Пре­ма ре­чи­ма Зо­ра­на Бо­шња­ка, ди­рек­то­ра ЈП „Ре­ги­о­нал­ни во­до­вод Цр­но­гор­ско при­мор­је” уве­ли­ко се ра­ди на по­ста­вља­њу ви­ше од 100 ки­ло­ме­та­ра це­во­во­да ко­ји ће из­во­ри­ште Бо­ље се­стре у Ска­дар­ском је­зе­ру по­ве­зи­ва­ти са свих шест оп­шти­на Цр­но­гор­ског при­мор­ја. Већ ра­ни­је је по­ста­вљен до­бар део це­во­во­да, углав­ном пре­ма Бу­дви и Хер­цег Но­вом,из­гра­ђен је и во­до­вод­ни ту­нел кроз бр­до Со­зи­на ко­је де­ли Црм­нич­ко по­ље од Су­то­мо­ра,мно­ге црп­не ста­ни­це и дру­ги пра­те­ћи објек­ти.По­ста­вља­ње це­ви ве­ли­ких про­фи­ла, каквe до са­да ни­су уграђиванe на овим под­руч­ји­ма,би­ће за­вр­ше­но у ма­ју или ју­ну на­ред­не го­ди­не.Но,во­да не­ће по­те­ћи то­ком глав­не се­зо­не јер пред­сто­је дру­ги ва­жни по­сло­ви као што су кап­та­жа и угра­ђи­ва­ње опре­ме на глав­ном из­во­ри­шту,обез­бе­ђи­ва­ње ква­ли­тет­ног на­па­ја­ња елек­трич­ном енер­ги­јом свих по­стро­је­ња,на­кон че­га сле­де про­бе.

Пр­вих да­на на­ред­не је­се­ни пре­ма жед­ном ју­гу Цр­не Го­ре по­те­ћи ће 1.000 ли­та­ра во­де у се­кун­ди.Реч је о пр­вој фа­зи и та ко­ли­чи­на је пред­ви­ђе­на за на­ред­них два­де­сет го­ди­на.Дру­га фа­за тре­ба­ло би да до­не­се но­вих 500 се­кунд­них ли­та­ра.Свих шест во­до­во­да у оп­шти­на­ма Ул­цињ,Бар,Бу­два,Ти­ват,Ко­тор и Хер­цег Но­ви са­да рас­по­ла­жу са 1.500 ли­та­ра у се­кун­ди и са но­вих 1.500 из је­зе­рапро­блем ће би­ти ду­го­роч­но ре­шен.

По ре­чи­ма Зо­ра­на Бо­шња­ка,нај­ком­плек­сни­ји део по­сла је онај из дру­ге фа­зе,пла­ни­ран за 2010.го­ди­ну. У пи­та­њу је по­ста­вља­ње це­во­во­да до Ба­ра и од Ба­ра до Ул­ци­ња и Ве­ли­ке пла­же.Да би по­че­ла ње­го­ва ре­а­ли­за­ци­ја по­треб­но је да се из­вр­ши екс­про­при­ја­ци­ја зе­мљи­шта.Мо­дел је сле­де­ћи:у вла­сни­штву се не­ће ни­шта ме­ња­ти,већ ће вла­сни­ци­ма зе­мље би­ти пла­ће­на са­мо де­ва­ста­ци­ја ко­ја на­ста­је због по­ла­га­ња це­ви.У пи­та­њу је 650 пар­це­ла са 1.150 вла­сни­ка и за тај по­сао је опре­де­ље­но 1,9 ми­ли­о­на евра.На дру­гој стра­ни, за по­ста­вља­ње це­ви кроз 450 пар­це­ла ко­ја су вла­сни­штво др­жа­ве или, пак, ње­них пред­у­зе­ћа,не­ће би­ти на­кна­де.

Овај за­ма­шни по­сао,чи­јим окон­ча­њем ће би­ти ре­шен је­дан од нај­ве­ћих про­бле­ма нај­ра­зви­је­ни­јег де­ла Цр­не Го­ре,ко­шта­ће укуп­но око 55 ми­ли­о­на евра.Цр­но­гор­ска вла­да уче­ству­је са нај­ве­ћим про­цен­том(35 ми­ли­о­на евра),а фи­нан­си­је­ри су још Европ­ска бан­ка за об­но­ву и раз­вој,Свет­ска бан­ка и са­мо пред­у­зе­ће Ре­ги­о­нал­ни во­до­вод.Ра­ди се о кре­ди­ти­ма са ро­ком от­пла­те два­де­сет го­ди­наи грејс пе­ри­о­дом од чак 10 го­ди­на, са ка­мат­ном сто­пом од 0,75 од­сто.


Коментари1
65ccd
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Sa Lovcena
Prica o vodovodu sa Skadarskog jezera se prica decenijama, Libija je dovela vodu iz pustinje,Spanija za Costa del sol iz sredine Spanije a u Crnoj Gori nije se moglo,kamenom bi se brdo prebacilo,..

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Почетна /

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља