понедељак, 19.02.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 08:45

Колумна недеље

Почетна / Колумна недеље
Колумна недеље
17.02.2018 у 22:00
1
Српска рука помирења
Аутор: Јелена Церовина
Ср­би­ја је ове сед­ми­це по ше­сна­е­сти пут про­сла­ви­ла Сре­те­ње као свој Дан др­жав­но­сти, а под­се­ћа­ње на иза­зо­ве и пре­пре­ке ко­је јој пред­сто­је у да­ни­ма и ме­се­ци­ма ко­ји до­ла­зе ни­је из­о­ста­ло ни то­ком про­сла­ве. Та­ко је пред­сед­ник Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић по­ру­чио да „мо­ра­мо да да­је­мо, а да ни­шта не из­гу­би­мо, да се по­ми­ри­мо, а да оста­не­мо ча­сни”, али и оп­ти­ми­стич­но за­кљу­чио да „мо­же­мо да на­ђе­мо ре­ше­ње као што су га они тра­жи­ли и на­шли, опре­де­љу­ју­ћи се у 19. ве­ку за жи­вот у мо­дер­ној др­жа­ви”.  Ме­ђу­тим, Ву­чи­ће­ва по­се­та За­гре­бу на по­зив ње­го­ве хр­ват­ске ко­ле­ги­ни­це Ко­лин­де Гра­бар Ки­та­ро­вић…
Колумна недеље
10.02.2018 у 22:00
7
Србија пред Хималајима
Аутор: Јелена Церовина
Ду­го оче­ки­ва­на Стра­те­ги­ја за про­ши­ре­ње ЕУ на за­пад­ни Бал­кан, чи­ји де­ло­ви су…

Колумна недеље
03.02.2018 у 22:00
Истанбулски мостови и путеви
Аутор: Мирјана Чекеревац
Пред­сед­ник Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић вра­тио се по­чет­ком ми­ну­ле не­де­ље из Тур­ске…

Колумна недеље
27.01.2018 у 22:00
3
Право на незаборав
Аутор: Миленко Пешић
Државни врх подељен у више репрезентативних селекција успешно је прошле недеље одиграо неколико…

Колумна недеље
20.01.2018 у 22:00
12
Аутор: Миленко Пешић
Фијук шест метака, којима је с леђа у Косовској Митровици убијен Оливер Ивановић, није одјекнуо…

Колумна недеље
13.01.2018 у 22:00
Аутор: Биљана Баковић
Из новинских наслова који варирају теме „Избори само у Београду” и „Без ванредних парламентарних…

Колумна недеље
23.12.2017 у 22:00
3
Аутор: Миленко Пешић
Београд је прошле недеље и практично показао да не одступа од свог спољнополитичког курса – пут у…

Колумна недеље
16.12.2017 у 22:00
Аутор: Јелена Церовина
После прошлонедељног регионалног неспоразума, односно неуспешног покушаја да се са Сарајевом…

 
Колумна недеље
09.12.2017 у 22:00
6
Аутор: Никола Белић
Босна и Херцеговина прилагођаваће се ставовима Београда у вези с унутрашњим питањима Србије. Ова порука председавајућег Председништва БиХ Драгана Човића, која се односи на Косово и Метохију, за…
Аутор: Никола Белић
Историјско помирење са Србијом, уз стално америчко војно присуство у југоисточној Европи, део је документа „Балкан напред: Нова стратегија САД за регион”, који је претходних дана објавио Атлантски…
Колумна недеље
25.11.2017 у 22:00
Аутор: Миленко Пешић
Београд је угостио високе званичнике Русије и Македоније. Долазак Валентине Матвијенко је додатна потврда добрих односа две државе, али и припрема терена за одлазак Александра Вучића 19. децембра у…
Колумна недеље
18.11.2017 у 22:00
9
Аутор: Биљана Чпајак
Упр­кос зду­шној оце­ни ов­да­шњих зва­нич­ни­ка да оно што је Ба­кир Изет­бе­го­вић из­го­во­рио по­чет­ком ми­ну­ле сед­ми­це у ин­тер­вјуу за „Дој­че ве­ле” ни­је до­бро­су­сед­ски чин, бу­ду­ћи…
 
Колумна недеље
11.11.2017 у 22:00
3
Аутор: Биљана Чпајак
Укрштена дипломатска копља великих преко Србије – могао би да буде упечатљив детаљ на крокију…
Колумна недеље
04.11.2017 у 22:00
4
Аутор: Никола Белић
Уз од­но­се Ср­би­је с нај­ве­ћим си­ла­ма све­та, ко­ји су већ тра­ди­ци­о­нал­но у фо­ку­су,…
Колумна недеље
28.10.2017 у 22:00
13
Аутор: Јелена Церовина
„Не мо­же­те се­де­ти на две сто­ли­це, на­ро­чи­то ако су та­ко да­ле­ко”, по­ру­чио је Ср­би­ји…


Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља