недеља, 18.11.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 12:22

Међу нама

Почетна / Међу нама
Међу нама
17.11.2018 у 09:46
17
Где мо­же да се ку­пи На­та­ли­ји­на ра­мон­да
Те­ле­ви­зиј­ски во­ди­те­љи по­след­њих да­на, у еми­си­ја­ма по­све­ће­ним да­ну при­мир­ја у Пр­вом свет­ском ра­ту, као и по­ли­ти­ча­ри, на ре­ве­ру но­се ам­блем На­та­ли­ји­на ра­мон­да, при­ка­чен на тра­ку на­шег нај­ве­ћег од­ли­ко­ва­ња тог вре­ме­на – Ал­бан­ске спо­ме­ни­це. По­ку­ша­ва­ла сам да са­знам где мо­же да се ку­пи, јер смо мо­ја по­ро­ди­ца и ја же­ле­ли да је но­си­мо на ре­ве­ри­ма и да на тај на­чин сим­бо­лич­но ода­мо не­из­мер­но при­зна­ње ју­на­штву и жр­тво­ва­њу за отаџ­би­ну и сло­бо­ду ко­је је наш на­род под­нео.  Без­у­спе­шно сам по­ку­ша­ва­ла да ку­пим На­та­ли­ји­ну ра­мон­ду у по­шти у Та­ков­ској, или у про­дав­ни­ци фи­ла­те­ли­је. Оно што…
Међу нама
17.11.2018 у 09:44
6
Исто­ри­ја се по­на­вља
Да ли во­љом на­ро­да или во­љом од­ро­да, што се не зна јер ре­фе­рен­ду­ма о то­ме ни­је би­ло,…

Међу нама
16.11.2018 у 09:25
„Венац слободе” Милану Мародићу
Културни центар „Лаза Костић“ и Удружење грађана „Раванградско пролеће“ у Сомбору доделили су и…

Међу нама
16.11.2018 у 09:24
39
Низ грешака француског протокола
Протокол француске владе, који је одређивао где ће седети високи гости пред Тријумфалном капијом,…

Међу нама
15.11.2018 у 09:31
9
Недавно сам присуствовао откривању споменика чувеном Гвозденом пуку, у којем су се борили и моји…

Међу нама
15.11.2018 у 09:28
27
Француска је у Паризу, на обележавању стогодишњице од завршетка Првог светског рата, показала да…

Међу нама
14.11.2018 у 11:47
37
Слажем се са Бошком Јакшићем (нисам веровао да то могу рећи) да Париз више није град светлости,…

Међу нама
14.11.2018 у 09:33
1
У току је јавна расправа (31. октобар – 14. новембар 2018) о изменама и допунама статута Српског…

Међу нама
Међу нама
14.11.2018 у 09:23
29
Изненадила ме је негативна кампања која се у последње време води против САНУ, посебно против њеног председника В. Костића. Таква кампања, али само против САНУ, вођена је осамдесетих година прошлог…
Међу нама
13.11.2018 у 09:26
29
Пуне четири године слушамо о бризи за „сиромашне” пензионере, који су разлог за напуштање регуларног и увођење дискреционог пензионог система. Нико није против бриге за сиромашне пензионере, али се…
Међу нама
13.11.2018 у 09:24
10
У „Политици” сам 29. октобра прочитао колумну „Шумадијски коридор”, урбанисте и архитекте из Крагујевца Александра Рудника Милановића. Аутор указује на то да ће Крагујевац у будућности бити од…
Међу нама
Међу нама
12.11.2018 у 08:48
1
Од 17. до 20. октобра, КУД „Никола Тесла”, при Градском саобраћајном предузећу (омладинци), и КУД „Јелече” (треће доба) гостовали су, на позив бизнисмена Џемала Кодразија, пореклом Горанца са…
Међу нама
10.11.2018 у 17:09
3
Припадамо првој генерацији Титових пионира. Пошли смо у школу 1946. године. У недељу, 28. октобра 2018. окупило се нас педесетак на Електротехничком факултету у Београду, да обележимо 60 година од…
Међу нама
09.11.2018 у 08:50
9
Исте ве­че­ри ка­да је те­ле­ви­зи­ја об­ја­ви­ла да је до­ступ­на апли­ка­ци­ја из на­сло­ва, ин­ста­ли­рао сам исту у свој, као и у те­ле­фон сво­је су­пру­ге. Све је до­бро функ­ци­о­ни­са­ло док…
Међу нама
08.11.2018 у 08:57
16
Као оби­чан гра­ђа­нин ко­ји би же­лео гра­ђан­ски ред у Ср­би­ји, усу­ђу­јем се да пре­ко „По­ли­ти­ке” по­ша­љем апел, јер дру­ги, на­зо­ви­мо их и днев­ни­ци не усу­ђу­ју се да има­ју ру­бри­ку…
Међу нама
Међу нама
07.11.2018 у 08:46
99
Ових да­на у Че­шкој и Сло­вач­кој ве­ли­чан­стве­но се сла­ви сто­го­ди­шњи­ца осни­ва­ња Че­хо­сло­вач­ке (28. ок­то­бар 1918. го­ди­не).  Без об­зи­ра на то што је та др­жа­ва два­ју на­ро­да не­ста­ла пре пет­на­ест го­ди­на, обе др­жа­ве сла­ве дан ка­да је, на­кон па­да Аустро­у­гар­ске мо­нар­хи­је, ство­ре­на Че­хо­сло­вач­ка др­жа­ва. Про­сла­ва с раз­ло­гом тра­је по не­ко­ли­ко да­на јер су пре сто го­ди­на Че­си и Сло­ва­ци до­би­ли не­за­ви­сну др­жа­ву.  Шта да се пла­ни­ра код нас? Хр­ва­ти, Сло­вен­ци, као и на­ро­ди Бо­сне и Хер­це­го­ви­не,…
Међу нама
07.11.2018 у 08:45
27
У на­шој по­ро­дич­ној ку­ћи са два ста­на до­сад је по­сто­јао са­мо је­дан стру­јо­мер. Ка­ко би сва­ко до­ма­ћин­ство пла­ћа­ло свој утро­шак…

Међу нама
06.11.2018 у 11:53
15
Нигде у Европи не опстаје таква безобзирност у стварању гужви у градском саобраћају, а посебно у аутобусима, као у Београду. Тај синдром…
Међу нама
06.11.2018 у 11:53
45
Аутор:
За­ста­ва тзв. Ко­со­ва се већ не­ко­ли­ко да­на ви­јо­ри на Но­тр Да­му, Бо­го­ро­дич­ној цр­кви у Па­ри­зу, у су­срет обе­ле­жа­ва­њу сто­го­ди­шњи­це при­мир­ја у Ве­ли­ком ра­ту, ко­је ће се одр­жа­ти у Па­ри­зу. Ме­ди­ји пре­но­се из­ја­ву зва­нич­ни­ка Ми­ни­стар­ства спољ­них по­сло­ва…
Међу нама
05.11.2018 у 09:21
10
Фор­мал­но, тер­мин из на­сло­ва је зна­чио од­ба­ци­ва­ње из­ра­за, ге­ста…

Међу нама
05.11.2018 у 09:18
22
Ули­ца вој­во­де То­зе, у мом ком­ши­лу­ку, до­би­ла је но­во име – Ја­ну­са…

Међу нама
03.11.2018 у 10:59
21
У „Политици” од 24. октобра, у рубрици „Догађаји дана” прочитао сам текст под…

Међу нама
Међу нама
03.11.2018 у 10:57
Аутор:
На управо завршеном Сајму књига, чији је мото био „Радост читања”, у четвртак, 25. октобра, Габријела Грујић, помоћница министра просвете, говорила је о дечјој поезији, машти, игри духа, емоцијама и рекла да је све то у облику званом књига. Окупљени ученици из школа широм Србије, али и ван ње, у…
Међу нама
02.11.2018 у 10:08
3
Поводом обележавања стогодишњице пробоја Солунског фронта и окончања Првог…

Међу нама
02.11.2018 у 10:03
8
У понедељак, 25. октобра пратила сам на РТС-у квиз „Потера”. Премда сам и…

Међу нама
02.11.2018 у 09:58
22
У „Политици” од суботе, 27. октобра 2018. године, прочитао сам чланак под…

Међу нама
02.11.2018 у 09:58
3
Црвена звезда стоички трпи ударце судбине на међународној сцени, а покушава да их ублажи са два изговора. Прво, да нам је домаћа фудбалска сцена доста слабашна, па Звезда и нема прилике за стицање тако неопходног искуства за наступе у Европи, што јесте у суштини тачно. Али други изговор је подложан скепси, а у питању су такозване судијске неправде – конкретно реч је о два пенала досуђена за Ливерпул. Начелно, можемо да се сложимо са чињеницом…
Међу нама
01.11.2018 у 11:05
6
У „Политици” од 28. октобра 2018. године објављен је чланак „Седмица на одложено” у којем се говори о повећаном броју уплата за игру на срећу Лото,…

Међу нама
31.10.2018 у 14:15
16
Актуелизована је тема изградње националног стадиона. На телевизији се појавио председник општине Сурчин, који је образложио зашто је, по њему, то…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб Правила о приватности

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља