среда, 25.04.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 23:54

Медицина

Почетна / Медицина
Медицина
23.04.2018 у 22:00
Физичка активност као лек
Медицински факултет Универзитета у Београду добио је најсавременију Лабораторију за медицину спорта и терапију вежбањем, у којој ће помоћ моћи да добију спортисти али и обични грађани који желе да се баве физичком активношћу и спортом под будним оком стручњака. Ово ће бити место за саветовање и особа које имају неку од хроничних незаразних болести јер ће професори и сарадници Медицинског факултета, прописивати индивидуалне програме физичке активности у превентивне и терапијске сврхе што је посебно значајно за пацијенте са хипертензијом, дијабетесом, кардиолошким обољењима, астмом, кривом кичмом, равним табанима, као и гојазној деци… Професор др Сања Мазић, шеф Катедре за медицину спорта…
Медицина
16.04.2018 у 22:00
Реконструкција оштећених срчаних залистака без реза
Код више од 1.200 пацијената у Србији годишње се обави операција срчаних залистака, која је…

Медицина
13.04.2018 у 16:28
Новине у дијагностици и терапији поремећаја равнотеже
Аутор: Д. П.
Шести Belgrade Balance Forum одржаће се у организацији Удружења отолога и аудиолога Србије 16. и…

Медицина
11.04.2018 у 21:11
Очи сврбе због полена дрвећа и трава
Ор­ди­на­ци­је алер­го­ло­га ових да­на су пу­не па­ци­је­на­та ко­ји тра­же по­моћ због…

Медицина
10.04.2018 у 18:09
2
Под слоганом „За здраво потомство”, у четвртак и петак, 12. и 13. априла у Дому Војске Србије у…

Медицина
09.04.2018 у 22:00
4
Нацрт закона о пресађивању органа је припремљен и у првој половини ове године биће упућен влади на…

Медицина
04.04.2018 у 22:00
2
У Србији се годишње спроведе око сто клиничких истраживања, а у Европи око четири хиљаде клиничких…

Медицина
02.04.2018 у 22:00
11
Истраживачи из Медицинског центра „Лангон” у Њујорку утврдили су постојање нове врсте органа који…

Медицина
Медицина
28.03.2018 у 21:11
9
Иако ве­ћи­на љу­ди до­бро зна да се мно­ге бо­ле­сти „по­кре­ћу” због по­ква­ре­них зу­ба и ло­ше орал­не хи­ги­је­не, од­ла­зак код сто­ма­то­ло­га се нај­че­шће од­ла­же до тре­нут­ка ка­да…
Медицина
26.03.2018 у 21:11
8
Свет­ска здрав­стве­на ор­га­ни­за­ци­ја (СЗО) не­дав­но је упо­зо­ри­ла на бо­лест ко­ја би мо­гла да од­не­се ми­ли­о­не жи­во­та, а у овом мо­мен­ту још ни­је по­зна­та и за­то је на­зва­на…
Медицина
22.03.2018 у 08:53
3
Аутор: И. Савић
Контрацептивне пилуле се користе у превенцији нежељене трудноће, због нерегуларних менструалних циклуса, ублажавања симптома предменструалног синдрома или појаве акни, а годинама се спроводе многа…
Медицина
Медицина
22.03.2018 у 07:59
2
Аутор: А.К.
Сви они који желе да схвате са којим се проблемима сусрећу људи који годинама безуспешно покушавају да се остваре у улози родитеља, многе одговоре ће моћи да добију у књизи „Антологија прича о…
Право „на добровољни и сагласни прекид живота”, предложено у новом Грађанском законику, за сада није добило „зелено светло”, тако да се још не зна да ли ће, и када, лекарима у Србији бити допуштено…
Медицина
20.03.2018 у 12:02
4
У Аме­ри­ци, баш као и на Ста­ром кон­ти­нен­ту, ове зи­ме ха­ра ви­рус гри­па Х3Н2, а пре­ма по­да­ци­ма Цен­тра за кон­тро­лу и пре­вен­ци­ју бо­ле­сти, ве­о­ма је рас­про­стра­њен и иза­зи­ва…
Медицина
19.03.2018 у 22:00
1
Од рака дојке годишње у Србији умре око 1.600 жена, док се око 4.600 њих сусретне са дијагнозом ове опаке болести. Статистика показује да једна од осам жена оболи од тумора дојке, у тренутку…
Медицина
Медицина
14.03.2018 у 22:00
4
У про­те­кле две де­це­ни­је до­шло је до по­ра­ста обо­ле­ва­ња од по­ре­ме­ћа­ја функ­ци­је шти­та­сте жле­зде за око 300 од­сто, а не­ле­че­не про­ме­не овог ор­га­на мо­гу да до­ве­ду до озбиљ­них здрав­стве­них про­бле­ма. Не­ле­че­ни по­ре­ме­ћај шти­та­сте жле­зде пред­ста­вља атак на це­ло­ку­пан ме­та­бо­ли­зам ор­га­ни­зма и функ­ци­ју свих ор­га­на, сма­тра пу­ков­ник про­фе­сор др Зо­ран Хај­ду­ко­вић, на­чел­ник Кли­ни­ке за ен­до­кри­но­ло­ги­ју Вој­но­ме­ди­цин­ске ака­де­ми­је, због че­га сви љу­ди ко­ји има­ју симп­то­ме по­пут кон­стант­ног умо­ра,…
На дан 14. марта 1972. го­ди­не у При­зре­ну се по­ста­ви­ла сум­ња, а на­ред­ног да­на је у ла­бо­ра­то­ри­ји Ин­сти­ту­та „Тор­лак” изо­ло­ван…

Медицина
07.03.2018 у 22:00
23
Деветоро људи преминуло је у Србији од компликација малих богиња (морбила), болести која може да се спречи једноставним поступком – добијањем…
Медицина
07.03.2018 у 22:00
2
Целог живота сам имала низак крвни притисак, а од када сам ушла у менопаузу он је одједном прешао у висок. Ову реченицу у ординацији лекара изговара велики број жена са молбом за помоћ јер не знају да ли то значи да сада морају да узимају одређену терапију до краја живота или је хипертензија само…
Медицина
05.03.2018 у 21:40
Пацијенти који су доживели парализу једне стране лица, то јест парезу…

Медицина
28.02.2018 у 21:11
Оч­на бан­ка, ка­пи­тал­ни про­је­кат не са­мо за нас, већ и за ре­пу­блич­ки…

Медицина
26.02.2018 у 21:11
1
Због ре­спи­ра­тор­них ин­фек­ци­ја ових да­на су пу­не че­ка­о­ни­це до­мо­ва…

Медицина
Медицина
22.02.2018 у 16:00
Аутор:
Поводом 2. марта, Дана Војномедицинске академије, лекари клиника за кардиологију, ендокринологију, реуматологију, као и Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију ВМА, бесплатно ће прегледати грађане од 26. фебруара до 2. марта. Заказивање прегледа биће омогућено сутра од 10 до 14 сати на…
Медицина
21.02.2018 у 22:00
1
Чекаонице домова здравља ових дана су пуне пацијената који се жале на болове у…

Медицина
20.02.2018 у 09:05
Иако многи немају ту навику, важно је да се због превенције тешких…

Медицина
19.02.2018 у 22:00
3
Да ли у Америци постоји родна дискриминација међу лекарима? Иако је у односу…

Медицина
19.02.2018 у 22:00
11
Удружење пацијената оболелих од псоријазе „3П” апеловао је јуче на Републички фонд за здравствено осигурање и Министарство здравља Србије да обезбеде терапију биолошким лековима који су неопходни за лечење најтежих облика ове болести. Због чињенице да готово у потпуности уклањају све симптоме псоријазе, прекидају ток болести и једноставно се примењују, биолошки лекови знатно поправљају квалитет живота оболелих и омогућавају им функционисање…
Медицина
16.02.2018 у 10:00
4
Аутор: Д. Д. К.
Кли­ни­ка за пси­хи­ја­триј­ске бо­ле­сти „Др Ла­за Ла­за­ре­вић” отво­ри­ће пр­ви Цен­тар за мен­тал­но здра­вље у Бе­о­гра­ду 22. фе­бру­а­ра, и…

Медицина
14.02.2018 у 21:11
Од ове го­ди­не, ср­ча­ни бо­ле­сни­ци мо­ћи ће уз упут ле­ка­ра у Ин­сти­ту­ту за ре­ха­би­ли­та­ци­ју у Бе­о­гра­ду да до­би­ју на ко­ри­шће­ње…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља