четвртак, 22.06.2017. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 18:39

Треће доба

Почетна / Треће доба
Треће доба
21.06.2017 у 19:45
3
Помоћ за оне без примања
Осим породичне, која им по закону припада, право на сопствену пензију могли би да остваре и старији који никада нису радили, нису испунили минимум услова за пензију или нису били у прилици да себи сами уплаћују доприносе у државни или неки од приватних пензијских фондова.
Треће доба
19.06.2017 у 21:38
Жене дуже примају пензију од мушкараца
Једна инвалидска пензионерка из Београда најдуже прима пензију. Поштар је на њена врата први пут…

Треће доба
14.06.2017 у 21:20
2
Софтвер обрачунава попуст за пензионере
Када се вратила из продавнице, са кесом производа од којих је неколико купила на снижењу,…

Треће доба
12.06.2017 у 18:28
3
Уживање у пензији ствар је одлуке
„За месец дана постајем пензионер, шта ћу тада да радим? Биће то почетак мог краја! Тежак ће бити…

Треће доба
07.06.2017 у 21:05
Уколико осигураник Фонда за пензијско и инвалидско осигурање оствари право на старосну пензију, а…

Треће доба
07.06.2017 у 18:47
Аутор: Мима Мајсторовић
И док су многи музеји у Београду затворени већ годинама, Музеј афричке уметности је од прошле…

Чувени телевизијски водитељ и композитор Миња Субота ове године напуниће 79 година, али је и даље…

Треће доба
05.06.2017 у 19:30
Нови Сад – Сајам за пензионере можда звучи шашаво, али министар Милан Кркобабић нема дилему. Дошао…

Треће доба
Треће доба
31.05.2017 у 20:45
Аутор: М. Р. Б.
Ме­ђу­на­род­ни мо­не­тар­ни фонд (ММФ) по­звао је азиј­ске еко­но­ми­је да уче на ис­ку­ству Ја­па­на и на вре­ме ре­а­гу­ју ка­ко би се ухва­ти­ле у ко­штац са убр­за­ним ста­ре­њем…
Треће доба
31.05.2017 у 20:02
Не­дав­но је пред­ста­вио сво­је 211. че­до – књи­гу „Вре­ме­на Ми­ло­ша Јо­ва­но­ви­ћа”. Али ово де­ло Ми­ло­ша Јев­ти­ћа (81) из ко­лек­ци­је „Од­го­во­ри”, ко­је до­но­си це­ло­вит увид у…
Треће доба
29.05.2017 у 20:33
1
Од главе до пете – на њој све дуби. Стално је дотерана, наравно у складу са приликом, и увек неприметно нашминкана. У фризерском салону у Београдској редовна је муштерија. Напољу може да пада киша,…
Треће доба
Треће доба
29.05.2017 у 20:02
1
Од тренутка када неко одлучи да заврши радни век, па до момента када ће добити решење да је и званично постао пензионер, понекад може да прође доста времена. Зато би сваки кандидат за пензију…
Треће доба
25.05.2017 у 13:10
Сваки други погинули пешак у Србији имао је више од 65 година. Да су управо припадници трећег доба најугроженији у саобраћају потврђују и у Агенцији за безбедност саобраћаја, али додају да старији…
Треће доба
22.05.2017 у 20:35
1
Аутор: М. Бра­ко­че­вић
У до­му по­ро­ди­це Ку­бу­ро­вић „По­ли­ти­ка” се чи­та сва­ког да­на, већ пет и по де­це­ни­ја. Пр­вих де­се­так стра­на нај­ста­ри­јег днев­ног ли­ста на Бал­ка­ну не­пре­ста­но је на „та­пе­ту”…
Треће доба
22.05.2017 у 20:20
Нај­ка­сни­је до кра­ја ме­се­ца Ге­рон­то­ло­шки цен­тар „Обре­но­вац”, уста­но­ва ко­ја тра­је већ 45 го­ди­на, тре­ба­ло би да до­би­је ли­цен­цу за рад. Ти­ме ће ова ку­ћа и зва­нич­но, ка­ко…
Треће доба
Треће доба
17.05.2017 у 20:22
Велики труд и рад стоји иза њих. Они улажу у људе, посебно у оне немоћне и старије, али брину о свима којима је помоћ заиста неопходна. И тако већ шест година, колико Волонтерски сервис „Звездара” постоји. Недавно је проглашен примером добре праксе у локалној заједници, а овенчан је и признањем Завода за јавно здравље Београда „Пријатељ здравља старијих суграђана”. У сервису је тренутно ангажовано 40 волонтера, али њих 30 свакодневно ради на терену.
Треће доба
15.05.2017 у 20:14
1
Нај­ни­жа по­љо­при­вред­на пен­зи­ја из­но­си 10.735 ди­на­ра. На тај ми­ни­мал­ни ме­сеч­ни из­нос у Ср­би­ји је „осу­ђе­но” 191.704 гра­ђа­ни­на.…

Треће доба
10.05.2017 у 20:45
Че­твр­ти са­јам за тре­ће до­ба би­ће ор­га­ни­зо­ван на Бе­о­град­ском сај­му 24. и 25. ма­ја. Ор­га­ни­за­то­ри на­ја­вљу­ју ве­ли­ку но­ви­ну –…
Треће доба
10.05.2017 у 20:45
Тр­ча­ње је ла­га­на ак­тив­ност и при­род­ни об­лик кре­та­ња ко­ји се пре­по­ру­чу­је сви­ма, па и ста­ри­јим гра­ђа­ни­ма. Је­ди­на раз­ли­ка је у то­ме, об­ја­шња­ва Дра­го­љуб Ми­ло­са­вље­вић, глав­ни тре­нер у Бе­о­град­ском тр­кач­ком клу­бу, што они ко­ју су пре­ва­ли­ли 65. го­ди­ну од…
Треће доба
08.05.2017 у 20:02
Ср­би­ја је де­мо­граф­ски ста­ра зе­мља. Ста­нов­ни­штво про­сеч­но има 42,2…

Треће доба
03.05.2017 у 20:00
10
Пенали за превремено пензионисање, односно одлазак с посла пре 65. године…

Већ пет и по де­це­ни­ја тра­је рад­ни век То­ме Фи­ле. Овај при­зна­ти…

Треће доба
Медицина
20.06.2017 у 09:00
7
Аутор:
Поштовани читаоци, „Политика” ће убудуће двапут недељно објављивати страницу посвећену пензионерима, свим припадницима трећег доба и шароликој лепези тема из области медицине. Сваког уторка и четвртка на страницама „Политике” моћи ћете да пронађете све оно што вас занима о пензијама и начинима…
Треће доба
29.04.2017 у 20:05
1
Бран­ка Чуч­ко­вић је еко­ном­ски тех­ни­чар. Ве­ћи део жи­во­та ра­ди­ла је…

Треће доба
26.04.2017 у 21:00
3
Грч­ка, Бу­гар­ска и Цр­на Го­ра, али и гра­до­ви Праг, Беч, Со­лун или…

Треће доба
26.04.2017 у 20:35
1
Аутор: М. Р. Б.
„Пи­са­ње ме је из­ву­кло из тра­у­ме ко­ју сам до­жи­ве­ла пре два­де­се­так…

Аутор: М. Р. Б
Око 426.000 пензионера сваког месеца с нестрпљењем ишчекује поштара да им на врата донесе пензију, а многи од њих не одобравају најаве надлежних да би исплата пензија на руке могла да буде укинута. Тако се барем могло чути на недавно одржаном Бизнис форуму на Копаонику када је обзнањено да се из државне касе за овакав облик исплате за много мање пензионера годишње издвоји знатно више новца, него за оне који чек примају посредством рачуна.…
Треће доба
24.04.2017 у 20:00
Аутор: М. Бракочевић
„Још чекам да ми из општине Кореница у Хрватској поштом стигне извод из матичне књиге рођених. Документ ми је потребан да бих могао да предам захтев…

Треће доба
19.04.2017 у 20:55
1
Аутор: М. Р. Б.
Душко Радовић је говорио да смо оно што смо некоме дали раније добили од неког другог. На исти начин размишљам и ја када помажем старима, немоћнима…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља