уторак, 20.03.2018. ✝ Верски календар € Курсна листа
Последња измена 16:27

Полиграф

Почетна / Полиграф
Полиграф
18.03.2018 у 22:00
3
Убиство кишобраном и даље мистерија
Бивши руски војни обавештајац који је радио за британски тајну службу Сергеј Скрипаљ (66) и његова ћерка Јулија Скрипаљ (33) и даље се боре за живот, након што су у четвртог марта ове године отровани нервним бојним отровом „новичок” у Солсберију, на југу Енглеске. Иако нису објављени докази ко је извршилац овог софистицираног злочина, сумња је пала на руске тајне службе, што је довело до политичке и дипломатске конфронтације Лондона и Москве. Ово није први случај ликвидације у Великој Британији, чији начин извршења подсећа на сценарио филмова о Џејмсу Бонду. Вероватно најпознатији такав случај забележен је још 1978. године, када је у Лондону убијен бугарски дисидент Георги Марков.
Пир са 133 убода
Желим да пријавим убиство, рекао је млађи женски глас дежурном крај телефона у полицијској…

Полиграф
04.03.2018 у 22:00
3
Да ли је обест жандарма коштала живота Ранка Панића
Се­дам го­ди­на би­ло је по­треб­но ис­тра­жним ор­га­ни­ма да от­кри­ју ко је Ран­ка Па­ни­ћа,…

Црвени краљ пред судом
Баш некако у то време Јосип Броз је офарбао косу у црвено, па су га западни медији назвали црвеним…

Музеј Института за судску медицину „Милован Миловановић” Медицинског факултета у Београду, основан…

Уиме Ње­го­вог Ве­ли­чан­ства кра­ља Пе­тра Пр­вог за­кли­њем се све­мо­гу­ћим Бо­гом да ћу Устав…

Те 1925. го­ди­не Џорџ Бер­нард Шо до­био је Но­бе­ло­ву на­гра­ду за књи­жев­ност, Фред Во­лер…

Полиграф
10.02.2018 у 18:49
Аутор: О.М.
Изабела Тодоровић нестала је пре три месеца у Цириху. Швајцарска полиција у међувремену није…

Полиграф
Полиграф
06.02.2018 у 13:07
3
Лос Анђелес - Амерички детективи желе поново да испитају Роберта Вагнера (87), супруга познате америчке глумице Натали Вуд која се утопила 1981. године јер су се појавили нови детаљи око њене…
Вла­сти­мир је по­след­њи пут ви­ђен у ју­тар­њим ча­со­ви­ма, 4. ок­то­бра 1971. го­ди­не, на ауто­бу­ској ста­ни­ци у Гор­њем Ма­те­јев­цу, док је че­као ауто­бус за Ниш. Ње­гов син је пред су­дом…
Више од десет година робије имао је Томислав за мање од 30 година живота. Навикнут на затворске зидине, није умео да живи на слободи. Када је издржао последњу казну, дошао је на Црногорско приморје.…
Полиграф
Правда је сустигла хјустонског серијског убицу „стезача”, како је Ентони Алан Шор (55) назван због начина дављења девојака на којима се претходно иживљавао: над њим је прошлог четвртка извршена…
Шест хи­та­ца из ре­вол­ве­ра ис­па­лио је ви­со­ки функ­ци­о­нер Слу­жбе др­жав­не без­бед­но­сти Цр­не Го­ре Бран­ко Ке­ко­вић у пен­зи­о­ни­са­ног ка­пе­та­на ЈНА Јак­шу Ву­ле­ти­ћа, у цен­тру…
Студент права Радослав Недић журио је ка париској Палати правде. Нашао се пред судом први пут у животу, и то у страној земљи. Био је 11. септембар, године шездесет и неке. Суђење је било заказано у…
Железничка станица у Раљи. Ноћ. Воз број 150 стоји пред улазним сигналом. Из даљине се чују дробилице оближње фабрике цемента. Парну пиштаљку воза нико не чује. Станици се приближава воз број 152 и…
Полиграф
Оти­сци чи­за­ма во­ди­ли су пре­ко кр­тич­ња­ка до пче­ли­ња­ка, али не и до Ми­лу­ти­но­ве ку­ће. То га је спа­сло смрт­не ка­зне. Сла­вој­ка Пе­тро­вић и Ста­ни­мир Ко­јић ле­жа­ли су мр­тви у се­лу До­ња Бо­ри­на, у бли­зи­ни пу­та Ша­бац–Звор­ник. Био је март 1957. го­ди­не ка­да је ово дво­стру­ко уби­ство шо­ки­ра­ло це­лу Ма­чву. Се­лом је од­мах про­стру­јао глас да је зло­чи­нац 27-го­ди­шњи ме­ха­ни­чар Ми­лу­тин По­по­вић, пр­ви су­сед по­ро­ди­це Ко­јић. Сум­ња је па­ла на ње­га за­то што је две го­ди­не ра­ни­је био осу­ђен на три го­ди­не за­тво­ра због…
„Поштоване судије, да бисмо осудили Перу, убица би морао да порасте за 25 сантиметара, што је немогуће. Морали бисмо Пери да скратимо и раширимо…

Полиграф
11.12.2017 у 08:00
Аутор: О. Ми­ла­но­вић
Ро­ђен је као Го­ран Аран­ђе­ло­вић, али је име про­ме­нио у Жељ­ко Ћо­сић. По­сле бек­ства из Ма­ке­до­ни­је 2005. го­ди­не, где је осу­ђен на…
Три смрт­не пре­су­де Окру­жног су­да у Сме­де­ре­ву др­же Сло­бо­ду при­ко­ва­ну за стуб сра­мо­те и те­шког зло­чи­на. Ста­вља­ју јој на те­рет да је из ни­ских по­бу­да уби­ла сво­је де­те. Две пре­су­де су па­ле пред Вр­хов­ним су­дом Ју­го­сла­ви­је. Та­ко је го­во­рио адво­кат Ми­ла­дин…
Довођен је у судницу обучен у црно, са црним флором на реверу. Био је у…

Је­дан од нај­по­зна­ти­јих ма­сов­них уби­ца на све­ту Чарлс Мен­сон (83)…

Па­вле је кру­пан и сна­жан чо­век, па би и тим пу­тем мо­гло да се…

Полиграф
Нисам му дала отров. Дала сам му лек за притисак, рекла је Јованка пред судом. Није признала да је хтела да се отараси Милорада. „Отровала љубавника”, писале су новине у лето 1983. године. Састали су се поподне на ливади, недалеко од њене куће, наводи оптужница. Рекла му је да је била код…
Полиграф
19.11.2017 у 22:00
1
Некадашњи болничар Нилс Хегел (40), осуђен 2015. године на доживотну робију…

Полиграф
13.11.2017 у 08:33
Да ли Британцима прети серијски убица попут озлоглашеног Џека Трбосека, који…

„Пустимо га да живи, да окајава свој злочин и самога себе данима и ноћима…

Да­ни­ца је по­гле­да­ла у бра­ни­о­ца. Би­ла је за­до­вољ­на јер је оче­ки­ва­ла смрт­ну ка­зну. Осу­ђе­на је на 15 го­ди­на стро­гог за­тво­ра. Адво­кат је под­нео жал­бу, а Вр­хов­ни суд БиХ у Са­ра­је­ву је 1963. го­ди­не по­твр­дио пр­во­сте­пе­ну од­лу­ку. – Зар због ха­љи­не да је уби­јеш? – пи­тао је адво­кат Да­ни­цу ка­да су пр­ви пут раз­го­ва­ра­ли у ис­тра­жном за­тво­ру у До­бо­ју. – Па то је би­ла је­ди­на ха­љи­на за при­ред­бе.…
Полиграф
05.11.2017 у 22:00
3
Још се не зна под ка­квим окол­но­сти­ма је по­пу­лар­ни пе­вач То­ни Це­тин­ски у пе­так око 14 ча­со­ва пре­га­зио чо­ве­ка у Ро­ви­њу.…

Полиграф
29.10.2017 у 22:00
2
Вик­тор Ива­но­вич Ба­ра­нов је хтео да бу­де ко­ри­стан члан дру­штва. Ве­о­ма ко­ри­стан. Али ње­го­во ре­ше­ње за сор­ти­ра­ње кром­пи­ра…

Архива Импресум О нама Контакт Претплата Оглашавање Правила коришћења Бизнис Клуб

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља