петак, 30.10.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа
Хероји бизниса с ордењем у затвор

Ако је су­ди­ти по то­ме ко­ли­ко да­нас има на­гра­да на­ме­ње­них по­слов­ним љу­ди­ма и ка­ко им се че­сто уру­чу­ју, ре­кло би се да на­ша еко­но­ми­ја цве­та и да смо ве­о­ма на­кло­ње­ни ства­ра­о­ци­ма ма­те­ри­јал­них вред­но­сти. При­зна­ња за ре­зул­та­те ко­је оства­ру­ју у при­вре­ђи­ва­њу, по­ди­за­њу и во­ђе­њу фа­бри­ка, за­по­шља­ва­њу, из­во­зу и та­ко­зва­ном дру­штве­но од­го­вор­ном по­сло­ва­њу, рет­ко им сти­жу од др­жа­ве. Пла­ке­те и ди­пло­ме им, по пра­ви­лу, де­ле њи­хо­ва удру­же­ња – или но­ви­на­ри....

Који су политичари „најевропљани”

Србија је локомотива развоја Европске уније, српске финансије су пример како треба пословати, а…


Хоћу награду, ако је добије и супруга

Пре десетак година објављено је да у Србији постоје 403 књижевне награде. У међувремену, основано…


Цена части и срамоте

Најефикасније козметичко средство у Србији су награде – кад оне неком нашминкају биографију, ни…


Срђан В. Тешин, писац: Презрена и потцењена од медијских стратега и маркетиншких магова, домаћа…Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља