четвртак, 09.07.2020. ✝ Верски календар € Курсна листа

Таг: сремски-карловци

27.05.2018 у 22:00
„Мно­го усло­ва тре­ба ис­пу­ни­ти да ви­но­град до­бро ро­ди, а у Кар­лов­ци­ма са­мо је­дан: да не за­бо­ра­ви­те да ло­зу за­са­ди­те”, на­пи­сао је сво­је­вре­ме­но по­зна­ти ви­но­гра­дар и ви­нар Пе­тар Јо­ва­но­вић Ге­не­рал и до­дао да на овој бла­го­род­ној зе­мљи успе­ва још не­што до­бро – мир. Гру­па но­ви­на­ра „По­ли­ти­ке” и дру­гих ко­ле­га ко­ји уче­ству­ју у про­из­вод­њи на­ших но­ви­на по­се­ти­ла је ми­ну­лог ви­кен­да Срем­ске Кар­лов­це ка­ко би об­и­шла зна­ме­ни­то­сти гра­ди­ћа на оба­ли Ду­на­ва и об­рон­ци­ма Фру­шке го­ре и при­су­ство­ва­ла на­да­ле­ко по­зна­тој ма­ни­фе­ста­ци­ји – „Фе­сти­ва­лу ку­гло­фа”. Де­ле­га­ци­ју ор­га­ни­за­то­ра овог јед­но­днев­ног из­ле­та – Син­ди­ка­та но­ви­на­ра „По­ли­ти­ке” и Не­за­ви­сног син­ди­ка­та ПНМ – при­мио
20.03.2018 у 11:33
21.02.2018 у 08:15
03.02.2018 у 22:00
13.11.2016 у 08:05

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља