sreda, 17.01.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 15:31
KP tvrdi da je došla do novih informacija o ubistvu Ivanovića
PRIŠTINA – Kosovska policija saopštila je danas da je došla do nekih novih informacija o ubistvu…

Nemački mediji: Sever Kosova je mafijaška crna rupa
BON – U hibridnoj vladavini severom Kosova učestvuju Beograd, Priština, međunarodne misije i…

SAD na pitanje o ubistvu: Pogledajte upozorenje od 10. januara
VAŠINGTON – Na pitanje Tanjuga Stejt departmentu, povodom ubistva Olivera Ivanovića, šta je bio…
Kosovska Mitrovica se oprostila od Olivera Ivanovića
KOSOVSKA MITROVICA – Građani Kosovske Mitrovice oprostili su se danas od Olivera Ivanovića, koji je ubijen u utorak ispred stranačkih prostorija. Povorka sa posmrtrnim ostacima Ivanovića, koja je krenula oko 11 sati od sedišta njegove stranke, stigla je do pumpe na izlazu iz Mitrovice, a građani su ostavljali cveće u vozilo u kojem se nalazi kovčeg. Povorka je pod pratnjom policije krenula iz Kosovske Mitrovice za Beograd. Ispred sedišta Građanske inicijative „Sloboda, demokratija, pravda” ubijenog Olivera Ivanovića, pre podne se okupio veliki broj ljudi kako bi ga ispratili na večni počinak.


ПОГЛЕДИ
SVET
Svet
17.01.2018 u 15:20
KARAKAS – Gladni ljudi u Venecueli pljačkaju radnje, zbog čega su mnogi vlasnici pozatvarali…

Svet
17.01.2018 u 15:01
NjUJORK – Bivši agent američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džeri Čan Šing Li uhapšen je…
Svet
17.01.2018 u 11:44
6
STRAZBUR –  Bugarski premijer Bojko Borisov upozorio je danas u Evropskom parlamentu da je…

Svet
17.01.2018 u 09:53
BEČ – Austrijski kancelar Sebastijan Kurc ocenio je, uoči današnje posete Berlinu, da EU mora biti…
POLITIKA
Politika
17.01.2018 u 15:31
Odbor Agencije za borbu protiv korupcije danas je izabrao Dragana Sikimića za direktora, objavljeno je na sajtu te institucije. Dragana Sikimića, zamenika direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Odbor je izabrao jednoglasno, a na sednici su jednoglasno izabrani i novi predsednik Odbora Danica Marinković i zamenik predsednika Odbora Miloš Stanković. Kako se navodi, na današnjoj sednici Odbora obavljen je razgovor sa kandidatima u užem krugu…

Politika
17.01.2018 u 12:31
4
Postoji velika verovatnoća da su „strani prsti” umešani u ubistvo Olivera Ivanovića, kaže lider radikala Vojislav Šešelj i dodaje da postoji mogućnost da je to učinila i neka albanska organizacija, u okviru nastojanja da se ukine Specijalni sud za ratne zločine OVK. Šešelj kaže da je pažljivo biran trenutak ubistva, da se sve desilo na početku kampanje za gradske izbore na kojima se mnogo toga prelama i da se tek očekuje strano mešanje. „Ja sam ubeđen da su stranci umešani. Nemoguće da američke tajne službe nisu znale šta se sprema, jer to je profesinalno ubistvo tu je bila potrebna logistika. Ubica nije bežao u pravcu Srbije, već…

Politika
17.01.2018 u 10:49
8
Oliver Ivanović nije bio politički problem za aktuelnu vlast i država je sve…

Politika
17.01.2018 u 08:59
9
Ubistvo Olivera Ivanovića je dobro isplanirano i izveli su ga profesionalci…

Politika
17.01.2018 u 08:09
11
Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić rekao je da neće biti nastavka…

DRUŠTVO
Društvo
17.01.2018 u 14:52
1
Pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane sa velikom budnošću i pažnjom prate sva dešavanja…
Društvo
17.01.2018 u 14:30
U toku je izbor nove generacije „Mladih heroja” Srbije koji svojim talentom, humanošću i uspehom…
Društvo
17.01.2018 u 13:00
1
Dovođenje stranih lekara u Srbiju da leče pacijente biće nastavljeno i ove godine, a tokom januara…

Društvo
16.01.2018 u 10:56

EKONOMIJA
Ekonomija
16.01.2018 u 22:00
4
Ne­dav­ni po­da­tak dr­žav­nog re­vi­zo­ra da je od oko 110.000 rad­ni­ka ko­ji ima­ju be­ne­fi­ci­ra­ni staž u Sr­bi­ji, čak 65.000 njih za­po­sle­no u dr­žav­nim or­ga­ni­ma do­bi­lo tu pri­vi­le­gi­ju na osno­vu ne­ja­sno de­fi­ni­sa­nih kri­te­ri­ju­ma, za­bri­nu­lo je i mno­ge pen­zi­o­ne­re ko­ji su po osno­vu be­ne­fi­ci­ja pen­zi­o­ni­sa­ni. Oni ko­ji su se po­sled­njih da­na tim po­vo­dom ja­vi­li na­šoj re­dak­ci­ji, bo­je se da im…

Ekonomija
16.01.2018 u 16:54
3
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Srbije Milun Trivunac rekao je danas da je država tužila većinskog vlasnika Energoprojekt Dobrosava Bojovića zbog toga što je povukao tužbu koju je protiv njega podnelo ranije rukovodstvo Energoprojekta. Bivši menadžment Energoprojekt holdinga je prošle godine podneo tužbu protiv Bojovića jer je povukao tužbu kojom je ranije traženo poništenje ugovora kojim se Energoprojekt 2005. godine odrekao prava gradnje na lokaciji 26 u korist Bojovićeve firme Napred i firme Triniti kapital.

Ekonomija
16.01.2018 u 16:15
1
Savez samostalnih sindikata Srbije saopštio je danas da je Vladi Srbije…

Ekonomija
16.01.2018 u 09:17
2
Vlada Srbije donela je uredbu o novoj evidenciji izvoznika voća i povrća u…

Ekonomija
15.01.2018 u 22:00
8
Su­bo­ti­ca – Pred­u­zet­ni­ci u gra­đe­vi­nar­stvu, vla­sni­ci pri­vat­nih…

HRONIKA
Hronika
17.01.2018 u 15:25
LUČANI – Dva radnika pogona „Milan Blagojević Namenska”, u Lučanima zadobila su lakše povrede u…
Hronika
17.01.2018 u 14:34
Pripadnici policije intenzivno tragaju za muškarcem osumnjičenim da je na teritoriji grada…
Hronika
17.01.2018 u 10:53
3
KOSOVSKA MITROVICA – Kosovska policija preuzela je snimke sa sigurnosnih kamera koje se nalaze na…

REGION
Region
17.01.2018 u 11:52
SARAJEVO – Ispred ambasade Hrvatske u Sarajevu održava se protest povodom posete hrvatske predsednice Kolinde Grabar Kitarović Sarajevu. Organizator protesta, na kome se okupilo dvadesetak građana,…
Region
17.01.2018 u 10:51
BANjALUKA – Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovo je odbacio tvrdnje da je organizacija „Srbska čast” paravojna formacija i da nema nikakvih dokaza o tome, te da ta priča služi nekima u…
Region
16.01.2018 u 20:20
4
Skoplje - Poslanik najuticajnije opozicione VMRO-DPMNE Ilija Dimovski pozvao je predsednika države Đorđa Ivanova da ne potpiše usvojeni Zakon o upotrebi jezika, kojim je albanski jezil uveden kao…
Region
16.01.2018 u 16:07
1
PODGORICA - Crnogorski predsednik Filip Vujanović je u razgovoru sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije i šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem osudio osudio današnje ubistvo lidera građanske…
SRBIJA
Srbija
16.01.2018 u 22:00
3
Kra­gu­je­vac – Sa­vet Uni­ver­zi­te­ta u Kra­gu­jev­cu po­kre­nuo je po­stu­pak za iz­bor rek­to­ra ove vi­so­ko­škol­ske usta­no­ve ko­ja u svom sa­sta­vu ima 12 fa­kul­te­ta, šest u Kra­gu­jev­cu…
Srbija
15.01.2018 u 22:00
11
Autor: Mi­o­mir Fi­li­po­vić
Ve­li­ki broj mla­dih lju­di u Sr­bi­ji raz­mi­šlja ka­ko da po­sle za­vr­še­nih stu­di­ja ode u Lon­don i za­poč­ne svoj ži­vot­ni san. U isto vre­me mla­di svr­še­ni stu­den­ti Kra­ljev­ske…
Srbija
15.01.2018 u 22:00
Ov­čar Ba­nja – U dve pret­hod­ne par­ne go­di­ne, 2014. i 2016, ma­lo­broj­ni me­šta­ni Ov­čar Ba­nje spa­va­li su na opre­zu dok je po­red ku­ća, sva­ke se­kun­de, tut­nja­lo 1.200 ku­bi­ka vo­de.…
Srbija
15.01.2018 u 20:11
1
Na Kopaoniku slab sneg pada i večeras a debljina snežnog pokrivača iznosi oko pola metra. U meteorološkog stanici na toj planini rečeno je Beti i da je izmerena temperatura od minus tri stepena a da…
AKO STE PROPUSTILI / NAJČITANIJE
AKO STE PROPUSTILI
Srbija
09.01.2018 u 22:00
9
Čačak – Američka ambasada u Beogradu javila je vladinim službama u Vašington da je kandidat Nove...
Fi­zi­čar. Kvant­ni me­ha­ni­čar. Is­tra­ži­vač. Bri­ta­nac srp­skog po­re­kla. Vlat­ko Ve­dral...

PREPORUČUJEMO
Hronika
07.01.2018 u 22:00
28
Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) nedavno je na svom sajtu raspisala konkurs u kojem...
Srbija
03.01.2018 u 22:00
28
Užice – „Drugovima sa Briona ne sviđa se moj napis o Draži. Šta da radim ja, narodu se sviđa...”...
NAJČITANIJE
NAJVIŠE KOMENTARA
FOTO GALERIJA
Arhiva
KULTURA
Kultura
16.01.2018 u 22:00
Sva­ka sre­da, ter­min u 17 sa­ti, po­čev od da­nas pa do sep­tem­bra 2018. re­zer­vi­sa­na je u Isto­rij­skom mu­ze­ju Sr­bi­je za struč­no vo­đe­nje kroz za­ni­mlji­vu pro­fe­si­o­nal­nu i pri­vat­nu bi­o­gra­fi­ju Đor­đa Sta­no­je­vi­ća, na­uč­ni­ka ko­ji je za­slu­žan za elek­tri­fi­ka­ci­ju Sr­bi­je, jed­nog od ret­kih ko­ji je sa Te­slom pri­ja­te­lje­vao, za­pam­će­nog, iz­me­đu osta­log, i po pr­voj u nas sni­mlje­noj fo­to­gra­fi­ji u…

Kultura
16.01.2018 u 09:30
18
U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka juče je održana javna rasprava o priznanjima koja naši zaslužni umetnicima dobijaju za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. Bilo je reči o iskustvima iz regiona i sveta, i dosadašnjoj srpskoj praksi dodele ovih priznanja, koja je započela 2006. kada je ministar kulture bio Vojislav Brajović, a obustavljena 2013. za vreme ministra Ivana Tasovca. Do kraja godine trebalo bi da se dođe do jasnijih kriterijuma za dodelu ovih priznanja.

Kultura
15.01.2018 u 23:03
Autor: J.K.
Na stotine sati provedenih u kopanju po nepreglednim arhivama biblioteka ili…

Kultura
15.01.2018 u 22:00
1
U ču­ve­noj Zlat­noj sa­li Mu­zik­fe­raj­na, mi­li­o­ni­ma te­le­vi­zij­skih…

Kultura
15.01.2018 u 13:40
12
NIN-ova na­gra­da kri­ti­ke za naj­bo­lji ro­man u 2017. go­di­ni na srp­skom…

BEOGRAD
Beograd
17.01.2018 u 12:42
1
Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge” Dragan Baltovski izjavio je danas da se blokadom centralne kapele u Deligradskoj ulici ne rešava ni jedan problem. Prema rečima Baltovskog,…
Beograd
17.01.2018 u 12:22
1
Policija je danas spasla devojčicu staru oko 14 godina koja je htela da skoči sa zgrade u Zemunu. Pripadnici policije su brzo reagovali i stigli na lice mesta, a jedan od policajaca je ušao u stan i…
Beograd
16.01.2018 u 23:52
1
Autor: A.J.
„Politika za decu”  je proslavila 88. rođendan. Tim povodom, dugogodišnji saradnici i verni čitaoci najstarijeg lista na Balkanu đaci Osnovne škole „Jovan Sterija Popović” i učitelj Rade Vitomirović…
Beograd
16.01.2018 u 22:43
1
Analiza uzoraka sadržine iz 25 buradi otkrivenih krajem decembra u obrenovačkom selu Vukićevica, kako nezvanično saznajemo, završena je. U velikom broju burića nalazi se otpad koji je opasan, ali…
SPORT
Tenis
17.01.2018 u 11:33
Srpski teniser Viktor Troicki nije danas uspeo da se plasira u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je izgubio od domaćeg igrača, 17. na ATP listi Nika Kirjosa posle tri seta, 5:7, 4:6, 6:7. Troicki, 65. igrač sveta, izgubio je posle dva sata i 13 minuta. ;U prvom setu nije bilo brejka sve do 11. gema kada je Troicki napravio dve uzastopne dvostruke servis greške, posle čega je Australijanac…
Košarka
17.01.2018 u 10:59
1
DENVER –  Srpski košarkaš Nikola Jokić sa 29 poena nosio je Denver do pobede nad Dalasom 105:102 u utakmici NBA lige. Jokić je odigrao jednu od najboljih partija ove sezone, poigravao se sa protivnica, pa čak i sa legendarnim Dirkom Novickim, šutirao je ukipno 11/23, uhvatio čak 18 skokova, uz sedam asistencija dve ukradene lopte i blokadu. Your browser doesn’t support video. Please download the file: video/youtube…

Rukomet
16.01.2018 u 23:24
5
Split - Kapiten rukometne reprezentacije Srbije Žarko Šešum priznao…

Košarka
16.01.2018 u 21:43
Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Himkija sa 70:79…

Rukomet
16.01.2018 u 13:44
6
ZAGREB – Rukometna reprezentacija Slovenije razmišlja da se povuče…

Tenis
16.01.2018 u 10:59
4
  MELBURN – Najbolji srpski teniser Novak Đoković kaže da je uživao…

Košarka
16.01.2018 u 09:02
Autor: M. S.
U Zvezdi utakmice više i ne broje. Ređaju se kao na traci, ali za…

Autor: Larisa Petrović
Od našeg izveštača Split - Uoči poslednjeg meča u grupi na Evropskom…

SATIRIKON / MOJ ŽIVOT U INOSTRANSTVU

Poštovani čitaoci, „Politika” ponovo oživljava rubriku „Moj život u inostranstvu”. Namenjena je pre svega vama koji živite izvan Srbije, širom sveta, koje je životni put odveo u neke nove nepoznate krajeve i zemlje. Nadamo se da ste primetili da smo se i mi u međuvremenu malo promenili. Sašili smo novo, komotnije i udobnije digitalno odelo, ali i dalje smo prava adresa na koju možete slati svoja pisma, reportaže, fotografije...

„Drži se čvrsto mala, ovaj svet je lud, rekao bi…

Oči pustinjske lepotice promenile su sjaj.…

„Kako je tamo, kako se živi, sigurno je bolje…

VIDEO GALERIJA
Ekskluzivno u Politici: akademik dr Vladeta Jerotić
Ekskluzivno u Politici: akademik dr Vladeta Jerotić
Ekskluzivni feljton u Politici
Poklon u Politici: Crkveni kalendar za 2018. godinu
Samo u Politici: Poklon dodatak Božićna trpeza
Ekskluzivno u Politici: Recepti iz manastira Hilandar
Ekskluzivno u Politici: Država i crkva u vreme Nemanjića
Ekskluzivno u Politici: Kraljevsko krunisanje Stefana Prvovenčanog
Dvostruki izlazak Sunca kod Lepenskog Vira
Svetska premijera planetarnog fenomena na sajtu „Politike” Od 20. septembra 2017. godine, na sajtu našeg lista (www.politika.rs) emitujemo video zapis o jedinstvenom svetskom fenomenu dvostrukog izlaska Sunca iznad brda Treskavac koji su na suprotnoj, levoj obali Dunava, posmatrali stanovnici Lepenskog Vira. To im je omogućilo da stvore verovatno prvi solarni kalendar u ljudskoj istoriji. Snimak predstavlja video ilustraciju veoma zapaženog feljtona arhitekte Hristivoja Pavlovića „Tajne Lepenskog Vira”, koji „Politika” objavljuje od 20. avgusta. Video zapis inženjera i fotografa Mirka Babića traje 04:09 minuta.
Velika filharmonijska beogradska žurka
Fontana na Slaviji
Vazduhoplovna parada u Puškinu
Ivan Miljković završio igračku karijeru
Finalna borba Kukolja u Varšavi
SAD krstarećim raketama napale sirijsku vojnu bazu
Nikola Jokić zapevao „U tom Somboru”
Bratislavu Kostadinovu uručena Vibova nagrada za satiru
Zlatni skok Ivane Španović
Oskar za "Mesečinu"
Prvo kao pobednik proglašen „La-la lend”, a zapravo je nagrada pripala filmu Berija Dženkinsa.
Ansambl „Aleksandrov” na svečanom otvaranju Svetskih vojnih igara u Sočiju
Otkriven novi zvezdani sistem sa sedam planeta
Pobeda selekcije Zapada u 66. NBA Ol-star utakmici
Jokićev prvi tripl-dabl
Masovni protesti u Bukureštu
Fudbalska utakmica u Alepu
Od početka građanskog rata u Siriji 2012. godine na gradskom stadionu u Alepu održana je prva fudbalska utakmica.
Srpsko Kolo u NBA
Srpski Folklorni Ansambl „KOLO", iz Hamiltona, Kanada, izvodi „Igre Okoline Dimitrovgrada" u Areni „Eir Kanada Centar", Toronto, na poluvremenu košarkaške NBA utakmice Toronto "Raptors" protiv "Finiks Sans“ 22. januara, 2017. g. u okviru proslave „VEČE SRPSKE BAŠTINE"
Prvi govor Donalda Trampa kao predsednika SAD
Kako Rusi čiste sneg
"Pukni zoro" orilo se Banjalukom
Novak bolji od Mareja u Dohi
Život se vraća u istočni Alepo
Počela obnova ratom porušenog grada, rasčišćavaju se ruševine, obavljaju fabrički pogoni.
Beogradski novogodišnji vatromet 2017
Panda i Sneško Belić
Slavlje građana Alepa posle završetka borbe
Potop u Sočiju
Ruski Soči na obali Crnog mora pogodilo je nezapamćeno nevreme nakon kojeg je pola grada bilo potopljeno. Talasi su bili toliko visoki da je nakon samo nekoliko minuta olimpijsko selo pretvoreno u jedan veliki bazen.
Sahranjen Fidel Kastro
Beograđanin kupio patike ženi koja prosi
Jedan mladić je siromašnoj ženi koja svakodnevno prosi u autobusima na linijama 65 i 77 poklonio nove patike i pomogao joj da ih obuje.
Pad aviona u Kolumbiji
Kolumbijski zvaničnici saopštili su da je spasena još jedna osoba nakon što se u centralnoj Kolumbiji srušio avion sa 81 putnikom i članom posade, čime je broj preživelih porastao na šest.
Preminuo Fidel Kastro
Zaglavljen u blatu
Na palubi Admirala Kuznjecova u Sredozemnom moru
Sa broda u blizini sirijske obale poleću ruski vojni avionu koji deluju na ratištima u Alepu i provinciji Idlib.
Ponovo tuča u ukrajinskom parlamentu
Auto put Ljig - Preljina
Hrvatski poslanik u Saboru oštro napao NATO i SAD
Nobelova nagrada za književnost Bobu Dilanu
Peti oktobar - Kako je otišao Milošević
Putinov selfi sa mladama na Crvenom trgu
Emir Kusturica i Monika Beluči u filmu "Na mliječnom putu"
Zemljotres u Italiji
Rat u Siriji - bitka za Alepo
Ruski udar raketama iz Mediterana na ciljeve džihadista u Siriji
MOZAIK
KINESKO OGLEDALO
16.01.2018 u 15:19
Analizom uzoraka DNK – uzetih od žena čijem se izgledu ne može naći nijedna zamerka – kineski naučnici sa univerziteta iz provincije Hunan pokušaće da otkriju tajnu idealne lepote. Kako bi izveli ovaj projekat, izvestio je „Čajna dejli”, naučnici su zatražili pomoć lokalne televizijske stanice koja će pokušati da pronađe – 20 najlepših žena u Hunanu. Očekuje se da analize ukažu na faktor koji je zajednički za genetski materijal svih ovih…
Koji su nedovoljno istraženi delovi Zemlje
Okeani, pećine, delovi Sibira, tepui, slojevi leda – Naša planeta je dom mnogobrojnim živim organizmima najrazličitijih oblika. Iako se s vremenom njihov broj smanjuje, i to zbog štetnog uticaja čoveka, ima delova zemlje koje čovek još nije ispitao. Pretpostavlja se da su ovi predeli stanište još neotkrivenim i retkim vrstama biljaka i životinja. Neki naučnici čak smatraju da ne treba žuriti sa njihovim proučavanjem jer bi mogao da se obistini scenario iz horor filmova, u kojima se retki virusi na koje nismo imuni šire svetom i ugrožavaju opstanak čovečanstva.
Okeani zauzimaju oko 70 odsto zemljine površine, regulišu klimu, i samim tim, podržavaju ceo život na zemlji. Procenjuje se da oko 90 procenata okeana nije istraženo.
U svetu postoji veliki broj pećina koje su neotkrivene i neistražene zbog nepristupačnog terena, a veruje se da su dom jedinstvenim ekosistemima koji su za sada sakriveni od očiju naučnika.
Nekim delovima Sibira može da se pristupi samo helikopterom zbog čega tek treba da se ispitaju svi delovi ovog neprocenjivog bogatstva prirode.
Tepui predeli u južnoameričkim planinama su nenastanjeni i predstavljaju male rezervate koji uglavnom još nisu dovoljno ispitani.
Naučnici mogu samo da nagađaju šta se nalazi ispod debelih slojeva leda na Grenlandu, Arktiku i Antarktiku. Smatra se da i tu ima života koji potiče još od ledenog doba.
RIZNICA
Riznica
27.12.2017 u 13:09
5
Autor: Simo Matavulj
Jednoga dana pred veče (20. februpa), stiže u goste vojvodi Božu Petroviću neki gospodin. Na prvi mah tolike je znala sva „pljaca”. A u to doba godine i prostiji nepoznat putnik, pa da je otpočinuo…
Riznica
06.12.2017 u 15:13
3
Autor: Sima Pandurović
Ja ne znam razlog: ali, kad idete Na to da objasnim jedan uzdah svoj, Treba, Gospo, da se mnogo čega setim...   Vidite, ja sam bio zdravo dete, Bezbrižno, čilo, k’o proletnji poj Tica. Voleo se da…
Riznica
01.11.2017 u 15:23
8
Autor: Ivo Andrić
Ni u nemirne letnje mesece godine 1878. kad je Sarajevo vrvilo od oružana i usplahirena ljudstva, Arhimandrit Sava nije napuštao svoj običaj da svako veče prošeta ovom utrinom, ne levoj strani…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja