utorak, 15.06.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista

U no­vu go­di­nu pre­ko Mo­sta na Adi

Po­sle vi­še od 40 go­di­na Be­o­grad će 31. de­cem­bra obi­ti no­vi most, ko­ji će spa­ja­ti no­vo­be­o­grad­sku i ču­ka­rič­ku oba­lu. Pr­va vo­zi­la pre­ko Mo­sta na Adi pre­ći će u no­vo­go­di­šnjoj no­ći, ka­da će bi­ti pri­re­đen ve­li­ki va­tro­met.

No­vi most do­pri­ne­će ras­te­re­će­nju sa­o­bra­ća­ja, a pun efe­kat će Be­o­gra­đa­ni, ali i po­se­ti­o­ci glav­nog gra­da, ose­ti­ti ka­da po­sao bu­de kom­plet­no za­vr­šen. To se pr­ven­stve­no od­no­si na pri­stup sa ču­ka­rič­ke stra­ne, ko­ji će bi­ti u pu­noj funk­ci­ji za go­di­nu da­na ka­da se za­vr­ši pe­tlja „Rad­nič­ka”. Sa no­vo­be­o­grad­ske stra­ne, pri­stup i si­la­že­nje s mo­sta ne bi tre­ba­lo da bu­de pro­blem, jer su za­vr­še­ne tri si­la­zno-uz­la­zne ram­pe, a Uli­ca Ju­ri­ja Ga­ga­ri­na pro­ši­re­na je za još jed­nu, če­tvr­tu tra­ku, na po­te­zu od mo­sta do Otvo­re­nog tr­žnog cen­tra. Sa te stra­ne Sa­ve u to­ku 2012. pred­vi­đe­no je da se iz­gra­di ve­ći deo od tri ki­lo­me­ta­ra pri­stup­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca do To­ši­nog bu­na­ra.

Na pe­tlji „Rad­nič­ka” za­vr­še­na je kon­struk­ci­ja 365 me­ta­ra du­gač­kog ni­voa ko­jim je most spo­jen sa pe­tljom „Hi­po­drom”.

Ukup­na po­vr­ši­na pr­ve de­o­ni­ce no­vo­be­o­grad­ske „kop­če” s mo­stom je oko 40.000 kva­drat­nih me­ta­ra, do no­vo­be­o­grad­ske že­le­znič­ke sta­ni­ce.

U Di­rek­ci­ji za jav­ni pre­voz uve­ra­va­ju da će auto­bu­si na li­ni­ji 94 bi­ti pr­vi ko­ji će sa­o­bra­ća­ti pre­ko no­vog mo­sta. Ova li­ni­ja, ko­ja po­ve­zu­je na­se­lja Mi­lja­ko­vac i Blok 45, sa­da sa­o­bra­ća „Ga­ze­lom”. Vo­zi­la na ovoj li­ni­ji će po­la­zi­ti iz Blo­ka 45, ići re­dov­nom tra­som do Bu­le­va­ra Mi­lu­ti­na Mi­lan­ko­vi­ća, za­tim pre­ko Mo­sta na Adi i pe­tlje „Rad­nič­ka” ka pe­tlji „Hi­po­drom”, na­sta­vi­ti pre­ma Top­či­de­ru, a za­tim se Uli­com Te­o­do­ra Draj­ze­ra po­ve­za­ti sa Uli­com Ne­zna­nog ju­na­ka i Cr­no­trav­skom pre­ma Ba­nji­ci.

Osim „de­ve­de­set če­tvor­ke”, od 1. ja­nu­a­ra pre­ko Mo­sta na Adi na sva­kih 20 mi­nu­ta sa­o­bra­ća­će i mi­ni­bus sa ozna­kom 85. Nje­go­va tra­sa bi­će na­se­lje „Bel­vil” – Ago­sti­na Ne­ta – Ju­ri­ja Ga­ga­ri­na – Most na Adi – Rad­nič­ka – Sav­ska ma­gi­stra­la – Sve­to­li­ka La­ze La­za­re­vi­ća – Rad­nič­ka – Stru­gar­ska – Ču­ka­rič­ka pa­di­na.

-----------------------------------------------------

Ka­ko je po­če­lo

2006. Iz­ra­đen je idej­ni pro­je­kat mo­sta i pri­stup­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca sa svim pra­te­ćim stu­di­ja­ma

2007. Za kon­sul­tan­ta je iza­bra­na fir­ma „Lu­is Ber­ger”. Iste go­di­ne spro­ve­den je u dve fa­ze i ten­der za pro­jek­tan­ta i iz­vo­đa­ča ra­do­va, na ko­me je uče­stvo­va­lo osam fir­mi iz šest ze­ma­lja

2008. Ugo­vor za pro­jek­to­va­nje i iz­grad­nju mo­sta pot­pi­san je u apri­lu sa kon­zor­ci­ju­mom u sa­sta­vu „PO­RRTec­hno­bauundUm­weltAG” iz Austri­je, „SCTdd” iz Slo­ve­ni­je (is­tu­pi­li su iz po­sla na­kon ban­kro­ta kra­jem 2010) i „DSDBruc­ken­bauGmbH” iz Ne­mač­ke. Vred­nost sa­mog mo­sta, bez pri­stup­nih pu­te­va, ugo­vo­rom je pro­ce­nje­na na 118,6 mi­li­o­na evra

-----------------------------------------------------

Je­ste li zna­li

Pro­pu­sna moć mo­sta je 12.000 vo­zi­la na sat

Vo­za­či­ma sa Ču­ka­ri­ce i No­vog Be­o­gra­da Most na Adi će za 30 mi­nu­ta skra­ti­ti vre­me po­treb­no za pre­la­zak sa jed­ne na dru­gu sav­sku oba­lu

Osim ušte­de u vre­me­nu, to će zna­či­ti i 11 to­na go­ri­va ma­nju dnev­nu po­tro­šnju, i sra­zmer­no ma­nje za­ga­đe­nje

In­ten­zi­tet sa­o­bra­ća­ja pre­ko sa­da­šnjih mo­sto­va i u Bu­le­va­ru voj­vo­de Mi­ši­ća bi­će sma­njen do 40 od­sto

Gor­nja kon­struk­ci­ja mo­sta i ram­pe za­šti­će­ne su hi­dro­i­zo­la­ci­jom, u san­du­ku mo­sta ura­đe­na je an­ti­ko­ro­ziv­na za­šti­ta, mon­ti­ra­ni no­sa­či elek­tro­ka­blo­va i in­sta­li­ran si­stem za od­vod­nja­va­nje

No­vi most mo­že da iz­dr­ži ze­mljo­tres ja­či­ne do osam ste­pe­ni Mer­ka­li­je­ve ska­le. Ar­mi­ra­na be­ton­ska kon­struk­ci­ja u ob­li­ku obr­nu­te sak­si­je ap­sor­bu­je se­i­zmič­ke ta­la­se pre ne­go što stig­nu do sa­mog pi­lo­na

-----------------------------------------------------

Ka­rak­te­ri­sti­ke


- 964 me­tra je du­ga­čak most

- 45 me­ta­ra je ši­ri­na: šest sa­o­bra­ćaj­nih tra­ka, dva tram­vaj­ska ko­lo­se­ka i dve pe­šač­ko-bi­ci­kli­stič­ke sta­ze

- 376 me­ta­ra je glav­ni ra­spon mo­sta (če­lič­na kon­struk­ci­ja od pi­lo­na do stu­ba broj pet na Ma­loj Adi)

- 200 me­ta­ra je vi­sok pi­lon, sa­zdan od 39 be­ton­skih seg­me­na­ta

- 167.000 to­na be­to­na i če­li­ka ugra­đe­no je u kom­plet­nu kon­struk­ci­ju

Komеntari0
c673d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja