subota, 14.12.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 19:40

Izvršitelji gledaju u katastar, a vlasnici stanova u ugovor

Tema nedelje „Politike” bila je povod za raspravu izvršitelja na Kopaoniku. – Pravnici apeluju da se kupci nekretnina odmah upišu u katastar
Autor: Aleksandra Petrovićsubota, 01.04.2017. u 21:35
Републички геодетски завод: катастар је јачи од уговора (Фото Анђелко Васиљевић)

Tre­ći­na svih ne­po­kret­no­sti u Sr­bi­ji ni­je upi­sa­na ka­ta­star, re­če­no je ju­če na tre­ćem go­di­šnjem sa­ve­to­va­nju jav­nih iz­vr­ši­te­lja na Ko­pa­o­ni­ku. Su­di­ja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da Pre­drag Tri­fu­no­vić ob­ja­snio je da je to ne­pre­ci­zan po­da­tak i da se za­pra­vo ne zna tač­no ko­li­ko sta­no­va, ku­ća, po­slov­nog pro­sto­ra i ze­mlji­šta ni­je upi­sa­no u ka­ta­star. To ne zna ni Re­pu­blič­ki ge­o­det­ski za­vod.
Za iz­vr­ši­te­lje je me­ro­dav­no ono što pi­še u ka­ta­stru ne­po­kret­no­sti. Vla­sni­kom sma­tra­ju ono­ga ko je ta­mo upi­san, a ne ono­ga ko im po­ka­zu­je ugo­vor da je ku­pio stan i pla­tio ga. 
– Naj­u­gled­ni­ji srp­ski list „Po­li­ti­ka” pi­sao je pre tri­de­se­tak da­na da je jed­na po­ro­di­ca osta­la bez sta­na u ko­jem je ži­ve­la 25 go­di­na, zbog du­ga pred­u­ze­ća „Že­le­zni­ce Sr­bi­je” pre­ma svo­jim rad­ni­ci­ma kao po­ve­ri­o­ci­ma. Iako je svo­ji­na ste­če­na ugo­vo­rom o ot­ku­pu sta­na od „Že­le­zni­ca”, lju­di su osta­li bez sta­na jer se on u knji­ga­ma vo­di na pred­u­ze­će – re­kao je su­di­ja Tri­fu­no­vić na ju­če­ra­šnjoj ras­pra­vi, ko­joj je pri­su­stvo­va­lo oko dve sto­ti­ne iz­vr­ši­te­lja i advo­ka­ta.
U „Te­mi ne­de­lje” na­šeg li­sta, pod na­slo­vom „Sta­no­vi u zo­ni su­mra­ka”, na­ve­li smo ne­ko­li­ko slu­ča­je­va (iz Be­o­gra­da, Le­skov­ca i Vr­ba­sa) u ko­ji­ma su vla­sni­ci sta­no­va osta­li bez svo­jih ne­kret­ni­na za­to što su biv­ši vla­sni­ci ima­li du­go­ve pre­ma ban­ka­ma ili dru­gim po­ve­ri­o­ci­ma. Stav Ko­mo­re iz­vr­ši­te­lja, Advo­kat­ske ko­mo­re i Re­pu­blič­kog ge­o­det­skog za­vo­da bio je isti – da je ka­ta­star ja­či od ugo­vo­ra. 
Me­đu­tim, ju­če su se na ras­pra­vi ču­la i dru­ga­či­ja mi­šlje­nja. Vi­de­lo se da su i sa­mi iz­vr­ši­te­lji po­de­lje­ni i da u svom po­slu na­i­la­ze na te­ške ži­vot­ne si­tu­a­ci­je.

Nije poznato ko­li­ko sta­no­va, ku­ća, po­slov­nog pro­sto­ra i ze­mlji­šta ni­je upi­sa­no u ka­ta­star

– Kad gra­đa­nin osta­ne bez sta­na zbog tu­đeg du­ga, sve se svo­di na obra­zlo­že­nje: „Sam si kriv što se ni­si na vre­me upi­sao u ka­ta­star. Šta si če­kao? Ko­ji je mo­tiv da se ne upi­šeš?” U Ne­mač­koj se in­si­sti­ra na upi­su u ka­ta­star. Ta­mo kup­ci ne spa­va­ju dok se ne iz­vr­ši upis u ze­mlji­šne knji­ge. U Fran­cu­skoj je pot­pu­no dru­ga­či­je – no­si­lac pra­va svo­ji­ne po­sta­je se mo­men­tom za­klju­če­nja ugo­vo­ra. Ta­ko bi tre­ba­lo da je i kod nas – re­kao je Tri­fu­no­vić.
Da se iz­vr­ši­te­lji na­la­ze u ne­bra­nom gro­žđu, bi­lo je ja­sno kad se iz pu­bli­ke za reč ja­vio Zo­ran Du­kić iz Ja­go­di­ne.
– Slu­šam ov­de pro­fe­so­ra Prav­nog fa­kul­te­ta ko­ji za­stu­pa jed­no sta­no­vi­šte, pa su­di­ju Vr­hov­nog su­da ko­ji ima sa­svim dru­ga­či­je mi­šlje­nje, pa su­di­ju Pri­vred­nog su­da, ko­ja je bli­ža mi­šlje­nju pro­fe­so­ra, a on­da ču­jem i apla­u­ze iz pu­bli­ke na iz­la­ga­nje su­di­je Tri­fu­no­vi­ća. Ja vas sa­da kao struč­nja­ke pi­tam: Šta ja da ra­dim pred lju­di­ma? Ka­ži­te mi! Ja od­go­va­ram svo­jom imo­vi­nom za ono što ura­dim kao jav­ni iz­vr­ši­telj – bio je iskren i otvo­ren Du­kić i za­slu­žio apla­uz ce­le sa­le.
Kon­kre­tan od­go­vor, me­đu­tim, ni­je do­bio – jer ga ne­ma.
Iz­vr­ši­telj Mir­ja­na Di­mi­tri­je­vić re­kla je da upis u ka­ta­star ko­šta 9.000 di­na­ra, pa da ni­je ja­sno za­što se gra­đa­ni ne upi­su­ju kad su već za ku­po­vi­nu sta­na da­li vi­še de­se­ti­na hi­lja­da evra. 
– Prak­sa po­ka­zu­je da je sa­mo oko 20 od­sto sa­ve­snih ku­pa­ca u spor­nim slu­ča­je­vi­ma, onih ko­ji za­i­sta ni­su zna­li da pro­da­vac sta­na ima dug i da taj stan mo­že bi­ti pred­met na­pla­te po­tra­ži­va­nja. U osta­lih 80 od­sto slu­ča­je­va reč je o fik­tiv­nim ugo­vo­ri­ma, kad se fik­tiv­nom pro­da­jom sta­na iz­i­gra­va po­ve­ri­lac i iz­be­ga­va na­pla­ta du­ga – re­kla je Mir­ja­na Di­mi­tri­je­vić.
– Da li će­te po tom osno­vu po­pi­sa­ti i pro­da­ti po­la Sr­bi­je tu­đih sta­no­va i ku­ća? – pi­ta­la je Ja­smi­na Mi­lu­ti­no­vić, pred­sed­ni­ca Advo­kat­ske ko­mo­re Čač­ka. Re­kla je da sa­mo sud mo­že da utvr­di šta je či­ja svo­ji­na, a ne iz­vr­ši­te­lji, ko­ji su ovla­šće­ni da iz­vr­še na­pla­tu du­go­va.
Iz­vr­ši­te­lji ape­lu­ju na gra­đa­ne da od­mah pri ku­po­vi­ni sta­na iz­vr­še upis svo­ji­ne u ka­ta­star, a na­gla­ša­va­ju da bi o to­me tre­ba­lo da vo­de ra­ču­na i jav­ni be­le­žni­ci pri­li­kom ove­re ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra.


Komentari4
75e12
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Ранко Родић
Није добро да јавност о озбиљним темама расправља на основу врло оскудних и противречних информација. У случају заплене стана који (не)припада Железницама наведено је да је проблем настао ГРЕШКОМ Катастра у процесу некаквог превођења писаних докумената у електронски облик. Ако је та информација тачна онда није умесно да тај случај служи за оспоравање како основа важећих прописа тако и поступања извршитеља. Нордијске земље су "измислиле" омбудсмана, заштитника грађана, са циљем да се превазиђу апсурдне ситуације да институције раде по прописима а грађанин је доведен, таквим поступањем, у својеврсну замку из које нема излаза. Излаз у тим ситуацијама обезбеђује заштитник грађана. Дакле, утисак је да се подигла халабука па затим и стручна расправа са циљем да се вратимо на уговоре о продаји некретнина као апсолутном документу.
nedodirljiva mafija
Javna je tajna da je bg katastar centar maf..ajmo pobliže. Dakle, javna je tajna da bg katastar namerno usporava, komplikuje upis, da bi se trgovalo s tim, jer za to postoje crne tarife.Bg investitori imaju svoje kontakte kojima plaćaju tarifu, a običan narod ako ima nekog kome će da plati mito dobro,ako ne,čeka po nekoliko godina. Ovakve ekipe još deluju u sekretarijatu za legalizaciju i gradj.poslove urbanizam, kao i u urb.zavodu.Najviše su se obogatili ovi iz katastra, u pitanju su veliki novci i igrači.
Сале Земунац
Стручњаци као што су правници требало би да знају разлику између катастра и земљишних књига (грунтовнице), а за модерне лаике је све то једно те исто, иако су наши стари знали добро разлику између једног и другог. Но ипак да се вратим на тему. Доста зграда изграђених у послератном периоду није уопште уписана у катастар. Уместо њих се на тим местима још увек воде њиве, воћњаци, виногради. Када инвеститор то није урадио на време можете мислити шта је све потребно урадити да се један стан, у згради изграђеној нпр. 1963. године, уведе у катастар. На крају остаје питање, ако није стан уведен и катастар, нити у земљишне књиге на основу чега порезници наплаћују порез? Много тога има ту за расправу и много тога је сама држава требало да учини својевремено да се катастар и земљишне књиге доведу у стање да одговарају чињеницама на терену. Али никад није касно.
дд
Не само да није касно, како Ви лепо кажете, већ би то требало да буде приоритет. Свака купопродаја некретнине је лутрија. Поштен свет не може мирно да спава, јер и када се некако пресабере, затвори финансијску конструкцију и крене у пуповину некретнине, остаје велико питање не само да ли је она укњижена, већ да ли су остала документа исправна. Мешетарење са некретнинам аје толико узело маха да се питам ко су уопште ти "коцкари" који купују станове.
Preporučujem 16

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja