subota, 16.11.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:50

Sim­fo­ni­ča­ri osam­de­set go­di­na bez dvo­ra­ne

Autor: Bo­ži­dar Pe­tro­vić, no­vi­nar ured­nik Ra­dio-te­le­vi­zi­je Sr­bi­je u pen­zi­jiponedeljak, 01.05.2017. u 08:00
Дом синдиката (Фото А. Васиљевић)

Sim­fo­nij­ski or­ke­star Ra­dio-te­le­vi­zi­je Sr­bi­je obe­le­ža­va vre­dan ju­bi­lej – osam­de­set go­di­na po­sto­ja­nja. Vr­hun­ski umet­ni­ci ovog naj­sta­ri­jeg or­ke­stra u Sr­bi­ji na­stu­pa­ju sa ho­rom RTS-a, na za­do­volj­stvo broj­nih lju­bi­te­lja ove mu­zi­ke. U ovom or­ke­stru sta­sa­la je ple­ja­da vr­snih mu­zič­kih pe­da­go­ga. Sa ovim or­ke­strom su, za osam de­ce­ni­ja po­sto­ja­nja, na­stu­pa­la ne­ka od naj­po­zna­ti­jih svet­skih di­ri­gent­skih ime­na, po­put Zu­bi­na Meh­te, Lo­ri­na Ma­ze­la, Igo­ra Mar­ke­vi­ča, Šar­la Di­tua, Msti­sla­va Ro­stro­po­vi­ča, Vla­di­mi­ra Kranj­če­vi­ća, le­gen­dar­nog Mla­de­na Ja­gu­šta i da­nas mla­dog i po­let­nog Bo­ja­na Su­đi­ća. Sa ovim or­ke­strom, u osam de­ce­ni­ja stva­ra­la­štva, na­stu­pa­li su svi zna­čaj­ni do­ma­ći mu­zič­ki umet­ni­ci po­put Me­la­ni­je Bu­ga­ri­no­vić, Bi­ser­ke Cve­jić, Jo­va­na Ko­lun­dži­je, Kse­ni­je Jan­ko­vić do Alek­san­dra Ma­dža­ra, Alek­san­dra Se­dla­ra, Ste­fa­na Mi­len­ko­vi­ća i mno­gih dru­gih. Sa ovim vr­snim or­ke­strom na­stu­pa­li su i pri­pad­ni­ci svet­ske iz­vo­đač­ke eli­te po­put He­ri­ka Še­rin­ga, An­dre Na­va­ra, Igo­ra Oj­stra­ha, Vla­di­mi­ra Aške­na­zi­ja, Ka­ri Ze­bo­na, Ni­ko­la­ja Pe­tro­va, Naj­džel Ke­ne­di­ja, Mon­se­rat Ka­ba­lje, Ho­ze Ka­re­ra­sa i dru­gih. 

Bo­ga­ti mu­zič­ki opus Sim­fo­nij­skog or­ke­stra RTS-a ostao je za­pi­san u vi­še sto­ti­na sni­ma­ka za fo­no­te­ku Ra­dio Be­o­gra­da i na de­se­ti­na­ma no­sa­ča zvu­ka PGP RTS-a, do­stu­pan mla­dim mu­zič­kim na­ra­šta­ji­ma i mi­li­on­skom audi­to­ri­ju­mu. 

Rad or­ke­stra to­kom osam­de­set go­di­na pra­ti­le su go­to­vo ne­pre­mo­sti­ve pre­pre­ke. Sa­mo ve­li­ka lju­bav pre­ma umet­nič­kom stva­ra­la­štvu, vi­so­ka pro­fe­si­o­nal­nost i od­go­vor­nost dr­že ih na oku­pu, u na­di da će im dr­ža­va, a pre sve­ga Mi­ni­star­stvo kul­tu­re ko­nač­no obez­be­di­ti krov nad gla­vom. Go­stu­ju­ći su an­sambl u svim dvo­ra­na­ma gde na­stu­pa­ju. Naj­če­šće i naj­vi­še u le­gen­dar­nom Ko­lar­cu. Jav­nost je sa za­do­volj­stvom pri­mi­la vest o pla­no­vi­ma za iz­grad­nju kon­cert­ne dvo­ra­ne Be­o­grad­ske fil­har­mo­ni­je na No­vom Be­o­gra­du, što je na­rav­no od iz­u­zet­nog zna­ča­ja za mu­zič­ku kul­tu­ru Sr­bi­je. O fil­har­mo­ni­ji bri­gu je pre­u­ze­la dr­ža­va, što je na ra­dost lju­bi­te­lja umet­nič­ke mu­zi­ke kod nas obez­be­di­lo sta­bil­ni­je funk­ci­o­ni­sa­nje ovog re­no­mi­ra­nog mu­zič­kog ko­lek­ti­va pod du­go­go­di­šnjim uspe­šnim vo­đe­njem ma­e­stra Iva­na Ta­sov­ca. To tre­ba omo­gu­ći­ti i ho­ru i Sim­fo­nij­skom or­ke­stru Ra­dio –te­le­vi­zi­je Sr­bi­je. Evo i mog skrom­nog do­pri­no­sa re­ša­va­nju di­le­me ka­ko i na ko­ji na­čin ovom ko­lek­ti­vu obez­be­di­ti bo­lje uslo­ve za rad – ne­ka nad­le­žne in­sti­tu­ci­je re­pu­bli­ke, gra­da Be­o­gra­da i onih u či­jem je vla­sni­štvu Dom sin­di­ka­ta na­đu na­či­na i za­kon­sku mo­guć­nost da ova dvo­ra­na po­sta­ne dom Sim­fo­nij­skog or­ke­stra Ra­dio-te­le­vi­zi­je Sr­bi­je. Naj­ma­nje što se za njih mo­že uči­ni­ti je­ste da ko­nač­no do­bi­ju krov nad gla­vom. Ovih da­na je upra­vo na­ja­vlje­no re­no­vi­ra­nje dvo­ra­ne Do­ma sin­di­ka­ta, pa je ovo pri­li­ka da se to ura­di i uskla­di za po­tre­be upra­vo Sim­fo­nij­skog or­ke­stra RTS-a. Ko­nač­no bi mo­gao da pre­ra­ste u re­fe­rent­nu i sa­mo­stal­nu usta­no­vu na­ci­o­nal­ne kul­tu­re. Bi­la bi to naj­bo­lja če­stit­ka za nji­hov i naš iz­u­ze­tan i re­dak ju­bi­lej.


Komentari0
a8a33
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja