petak, 10.07.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 25.06.2017. u 20:22 Bran­ka Va­si­lje­vić / De­jan Alek­sić

Kinezi finansiraju prečišćavanje otpadnih voda u Beogradu

Gradska uprava očekuje da u narednih mesec i po okonča razgovore sa azijskim partnerima o finansiranju izgradnje kolektora vrednog 269 miliona evra
Ко­лек­тор-ин­тер­цеп­тор у Ви­шњи­ци (Фо­то Д. Је­вре­мо­вић)

Za je­dan od ve­li­kih eko­lo­ških pro­ble­ma sa ko­jim se pre­sto­ni­ca Sr­bi­je su­o­ča­va – iz­li­va­nje ot­pad­nih vo­da di­rekt­no u Sa­vu i Du­nav – na­zi­re se re­še­nje. Ka­ko je gra­do­na­čel­nik Si­ni­ša Ma­li na­ja­vio, u na­red­nih me­sec i po da­na tre­ba­lo bi da se pri­ve­du kra­ju raz­go­vo­ri sa ki­ne­skim part­ne­ri­ma o za­vr­šet­ku iz­grad­nje cen­tral­nog ko­lek­to­ra, „In­ter­cep­to­ra”. Ovaj ko­lek­tor bi po­ve­zao crp­ne sta­ni­ce „Ušće” i „Mo­star”, sve od No­vog Be­o­gra­da do Ve­li­kog Se­la. Ta­mo bi bi­lo po­stro­je­nje za pre­ra­du ot­pad­nih vo­da iz gra­da.

Ta­ko pre­či­šće­ne, bi­će iz­li­va­ne u Du­nav.

– Be­o­grad je je­di­ni grad u Evro­pi ko­ji ne­ma fa­bri­ku za pre­ra­du ot­pad­nih vo­da, već one idu di­rekt­no u Sa­vu i Du­nav. Iz­grad­nja fa­bri­ke za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da i za­vr­še­tak „In­ter­cep­to­ra” ko­šta­la bi 269 mi­li­o­na evra. Sa ki­ne­skim part­ne­ri­ma ušli smo u de­talj­ne pre­go­vo­re oko fi­nan­si­ra­nja pro­jek­ta „In­ter­cep­to­ra” i do pro­le­ća bi­smo mo­gli da kre­ne­mo u nje­gov za­vr­še­tak. On je ta­ko­re­ći po­lu­go­tov, ali su iz­gra­đe­ne de­o­ni­ce ne­po­ve­za­ne – re­kao je Ma­li. 

Iz­grad­njom „In­ter­cep­to­ra” ka­na­li­za­ci­o­ni iz­li­vi u re­ku Sa­vu kod Be­o­grad­skog saj­ma i Be­o­grad­skog pri­sta­ni­šta, kao i du­nav­ski iz­li­vi u Ze­mu­nu, No­vom Be­o­gra­du, kod Pan­če­vač­kog mo­sta i Ade Hu­je, bi­će za­tvo­re­ni. U ovaj pro­je­kat uklju­če­na je i pr­va fa­za pre­či­šća­va­nja svih ot­pad­nih vo­da. 

– Pod tim se pod­ra­zu­me­va­ju ob­no­va i iz­grad­nja hi­dro­teh­nič­kih tu­ne­la (ko­lek­to­ra) i crp­nih sta­ni­ca. Tu­nel od Ka­ra­bur­me do Ve­li­kog Se­la je iz­gra­đen, ali tre­ba da se pro­du­ži do Vi­šnjič­ke uli­ce i do ugla De­spo­ta Ste­fa­na i Ve­ni­ze­lo­so­ve (Đu­re Đa­ko­vi­ća). Na tom uglu „In­ter­cep­tor” će se de­li­ti na dva kra­ka. Je­dan krak ići će kraj Ka­le­meg­da­na, Uli­com voj­vo­de Bo­jo­vi­ća, pro­la­zi­ti is­pod Sa­ve sve do Ušća. Tu će se sku­plja­ti sve ot­pad­ne vo­de iz No­vog Be­o­gra­da i Ze­mu­na. Dru­gi krak ići će ka auto­pu­tu i Hit­noj po­mo­ći. U tu­nel kod Hit­ne po­mo­ći uli­va­će se vo­de iz ču­ka­rič­kog, mo­kro­lu­škog i top­či­der­skog sli­va. Sve te vo­de na kra­ju bi­će pre­u­sme­re­ne ka Ve­li­kom Se­lu i fa­bri­ci za pre­či­šća­va­nje ot­pad­ne  vo­de – ka­že Zo­ran Ma­tić, iz­vr­šni di­rek­tor za ka­na­li­za­ci­o­ni si­stem u JKP „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja”. 

Ukup­na du­ži­na ovih ko­lek­to­ra je oko 16 ki­lo­me­ta­ra, a do sa­da je iz­gra­đe­na po­lo­vi­na. Di­rek­ci­ja za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte i iz­grad­nju gra­da ovog me­se­ca za­klju­či­la je ugo­vor za iz­ra­du pro­jek­ta i teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je za ka­na­li­za­ci­o­nu crp­nu sta­ni­cu, ko­ja će bi­ti deo bu­du­ćeg po­stro­je­nja za pre­ra­du ot­pad­nih vo­da u Ve­li­kom Se­lu.

Ka­ko ob­ja­šnja­va Ma­tić, za­vr­še­ni tu­nel „Vi­šnji­ca”, či­ja je du­ži­na 6.730 me­ta­ra, ima naj­ve­ći preč­nik. 

– Mo­ra­će­mo da iz­gra­di­mo crp­nu sta­ni­cu „Ušće” i ob­no­vi­mo crp­nu sta­ni­cu kod Mo­star­ske pe­tlje. Iz­grad­njom dva kra­ka i ko­lek­to­ra od Ve­ni­ze­lo­so­ve re­ši­će se pro­blem od­vo­đe­nja ot­pad­nih vo­da ko­je pro­iz­ve­de vi­še od mi­li­on sta­nov­ni­ka pre­sto­ni­ce – ka­že Ma­tić.

Pro­blem za osta­tak sta­nov­ni­štva Be­o­gra­da re­ši­će iz­grad­nja još če­ti­ri fa­bri­ke za pre­ra­du fe­kal­nih vo­da. Jed­no po­stro­je­nje na­la­zi­lo bi se na le­voj oba­li Du­na­va, u Kr­nja­či. Ono bi ob­u­hva­ti­lo sli­vo­ve ot­pad­nih vo­da i iz Bor­če, Ov­če i Ko­te­ža. Dru­go po­stro­je­nje tre­ba­lo bi da bu­de iz­gra­đe­no u Ba­taj­ni­ci. Ta­mo bi se pre­ra­đi­va­le vo­de iz ovog i okol­nih na­se­lja, de­lo­va Al­ti­ne, Ze­mu­na i Sur­či­na, a tre­nut­no se za nje­ga ra­di pro­jekt­na do­ku­men­ta­ci­ja. Tre­ći tre­ba da bu­de u Vin­či za bo­leč­ki kraj i deo oko sli­va re­ke Bo­le­či­ce, a če­tvr­ti u Ostru­žni­ci za Ostru­žni­cu i Srem­či­cu.

Komentari3
8898e
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Siniša Škarica
Prema projektu Interceptor je trebao da odavno bude završen. Interesuje me šta je bilo sa vlasnicima preduzeća koji su ovaj projekat započeli? Znam da su uhapšeni zbog malverzacija, ali šta je sa njima kasnije bilo i šta danas rade'
Стефан Стојановић
Који смо ми заправо дивљаци кад тек сада правимо овакво постројење... Шта ће бити са сплавовима и њиховим тоалетима, то се ја питам. Они ће се, сасвим сигурно, и даље изливати директно у реке.
Jaksic
Reciklaza .....Moraju nesto somovi i sarani da jedu, a ond mi njih i tako u krug, salim se naravno. Moglo bi se za splavove inisistirati na hemijskim WCima ko na jahtama. To nije previse skupo ali iskreno to biolosko opterecenje sa splavova je minorno i iznosi maximalno 1-2 promila od sadasnjeg gradskog opterecenja i reka ih sam bez problema moze precistiti. Preciscavnje otpadnih mi je struka i specijalnost a radim na tome 25 godina u Holandiji

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja