nedelja, 17.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
petak, 21.07.2017. u 15:02 R. S.
PREMINUO PREDRAG GOJKOVIĆ CUNE

Odlazak legendarnog pevača narodnih pesama

Предраг Цуне Гојковић (Фото Танјуг/З.Ж.)

Pevač Predrag Gojković Cune preminuo je u 85. godini, preneo je Tanjug. Gojković je rođen 1932. godine, bio je pevač srpskih narodnih pesama, starogradskih, sevdalinki, zabavnih i meksikanskih pesama.

Cune je krenuo u prvi razred osnovne škole 1939. godine, u osnovnoj školi „Vojislav Ilić”. Srednju školu je završio u Osmoj muškoj gimnaziji na Crvenom krstu u Beogradu, gde se družio i išao u školu sa kasnije proslavljenim glumcima Velimirom Batom Živojinovićem i Danilom Batom Stojkovićem.

Nakon gimnazije, studirao na Trgovačkoj akademiji, ali ga pevanje odvlači od studija, tako da nikad nije diplomirao. Nadimak „Cune” je dobio, kako je sam objasnio u emisiji „Balkanskom ulicom” Radio-televizije Srbije, po majčinom dozivanju „Odi da te majka cune” (ljubi).

U početku karijere Gojković je bio poznat po izvođenju meksikanskih pesama, pa zatim zabavnih i naročito narodnih pesama. Gramofonska ploča sa pesmom „Kafu mi, draga, ispeci”, izdata 1962. godine, dostigla je zlatan tiraž od 50.000 primeraka.

Pored mnogo održanih koncerata i televizijskih emisija pevao je i u duetu sa Predragom Živkovićem Tozovcem, Miroslavom Ilićem, Živkom Đurić i Lepom Lukić, a nastupao je i u triju sa Miroslavom Ilićem i Predragom Živkovićem Tozovcem („tri tenora“).

Igrao je takođe u više televizijskih serija i filmova. Bivši predsednik SFRJ Josip Broz Tito odlikovao ga je Ordenom zasluga za narod, a dobitnik je i Posebnog priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi Srbije.

U novembru 2015. godine, posle više od pola veka, Gojković je završio pevačku karijeru. U braku sa suprugom Leposavom imao je dve ćerke – Natašu (1964) i Katarinu (1967), poznatu beogradsku glumicu.

Cune će ostati večan

Na vest o smr­ti jed­nog od naj­bo­ljih vo­ka­la u Sr­bi­ji Pre­dra­ga Cu­ne­ta Goj­ko­vi­ća, re­a­go­va­le su mno­ge nje­go­ve ko­le­ge po­ru­kom da će, za­hva­lju­ju­ći svo­me gla­su i pe­sma­ma, osta­ti ve­čan. „Oti­šao je naj­bo­lji pe­vač na­rod­ne mu­zi­ke. On će za me­ne uvek da bu­de ve­čan, a nje­gov glas će osta­ti upam­ćen”, re­kla je Bi­lja Kr­stić, pe­va­či­ca i mu­zič­ki ured­nik Pr­vog pro­gra­ma Ra­dio Be­o­gra­da.

Za nju je, ka­za­la je Tan­ju­gu, Goj­ko­vić bio po­se­bac čo­vek i pe­vač: „Svi zna­mo ko­li­ko je bio iz­u­ze­tan. Za me­ne je naj­ve­ći pe­vač na­rod­nih pe­sa­ma svih vre­me­na. No­sio nas je svo­jom po­seb­nom bo­jom gla­sa i sva­kom svo­jom in­ter­pre­ta­ci­jom.”

Pri­se­ti­la se i ve­li­ke po­dr­ške ko­ju je do­bi­la od Goj­ko­vi­ća ka­da je stva­ra­la an­sambl „Bi­strik”. „Naj­ve­ću po­dr­šku sam do­bi­la od nje­ga. Ka­da vam ne­ko kao on da kom­pli­ment, sa­mo mo­že­te da le­ti­te”, re­kla je i do­da­la da je pe­smu „Evo sr­cu mo­me ra­do­sti” sa no­vog al­bu­ma „Svod” po­sve­ti­la upra­vo Cu­ne­tu. „Du­go ni­ko ne­će za­u­ze­ti nje­go­vo me­sto, jer je bio po­se­ban.”

Pri­zna­ti fru­laš Bo­ra Du­gić je re­kao Tan­ju­gu da je Cu­ne bio je­din­stven čo­vek – du­ho­vit, bi­star, elo­kven­tan, obra­zo­van. „Ta­ko je sli­ko­vi­to opi­si­vao sva­ku sit­ni­cu da je to bi­lo fan­ta­stič­no. Bog mu je dao iz­u­ze­tan dar, ne­po­no­vljiv glas, ali i ta­le­nat da tim gla­som vla­da. Bio je ne­ve­ro­vat­no spre­tan u ko­ri­šće­nju tog gla­sa”, is­ta­kao je Du­gić.

On je na­gla­sio da je Goj­ko­vić ople­me­nio sva­ku pe­smu i sva­koj re­či u pe­smi umeo je da­ti ap­so­lut­no zna­če­nje i pod­se­tio da je br­zo učio me­lo­di­je, što mo­gu sa­mo lju­di iz­u­zet­ne mu­zi­kal­no­sti.

Du­gić je re­kao i da je Goj­ko­vić bio do­bar čo­vek, šar­mer ko­ji je čak umeo bes­kraj­no šar­mant­no da pri­ča vi­ce­ve.

„Bio je je­din­stve­na lič­nost ko­ja svo­jim od­la­skom mo­že sa­mo da iza­zo­ve ža­lje­nje i da se za­pi­ta­te za­što od­la­ze naj­bo­lji. Uvek mi je žao ka­da od­la­ze ge­ni­jal­ci po­put Cu­ne­ta”, re­kao je Du­gić.

 „Bio je moj pe­vač­ki uzor, on na­sled­ni­ka ne­ma, ni­ti će se ro­di­ti”, uve­re­na je Me­ri­ma Nje­go­mir ko­ja za Pre­dra­ga Goj­ko­vi­ća ka­že da je bio je­din­stven, ne­ve­ro­vat­no ta­len­to­van. „Pe­vao je od mek­sič­kih pe­sa­ma, pre­ko šla­ge­ra, do na­rod­nih šu­ma­dij­skih pe­sa­ma i sev­da­lin­ki. On je uzor za sve bu­du­će ge­ne­ra­ci­je ko­je bu­du do­la­zi­le.” 

Oti­šao je, do­da­je, kao i mno­gi ve­li­ka­ni pre nje­ga: „Bio je iz­u­ze­tan čo­vek ko­ji je mo­gao da bu­de u sva­kom dru­štvu i me­đu raz­li­či­tim lju­di­ma, iz­u­zet­no in­te­li­gen­tan i obra­zo­van, mo­gao je da pri­ča o mu­zi­ci, isto­ri­ji, kul­tu­ri, imao je ne­ve­ro­vat­no pam­će­nje, pam­tio je ime­na lju­di, go­di­ne i da­tu­me.”

Po­što­vao je, is­ti­če ona za Tan­jug, svo­ju pro­fe­si­ju, svo­je ko­le­ge, a svi su po­što­va­li nje­ga, svu­da je bio „per­so­na gra­ta”. „Bio je moj ve­li­ki pri­ja­telj, u ša­li sam mu zna­la re­ći da mi je on ’naj­bo­lja pri­ja­te­lji­ca’”, re­kla je Me­ri­na Nje­go­mir.  

Mi­ni­star kul­tu­re i in­for­mi­sa­nja Vla­dan Vu­ko­sa­vlje­vić upu­tio je po­ro­di­ci pre­mi­nu­log Pre­dra­ga Cu­ne­ta Goj­ko­vi­ća te­le­gram sa­u­če­šća. Cu­ne osta­je iz­u­zet­na fi­gu­ra na­šeg mu­zič­kog ži­vo­ta. Omi­ljen i po­što­van, umet­nik ši­ro­kog ra­spo­na, kul­ti­vi­sa­nog iz­ra­za, pri­stu­pa­čan, a go­spod­stven. Uni­ka­tan i po sta­vu i po gla­su, bi­lo da pe­va pe­sme iz srp­ske sta­ri­ne ili in­ter­na­ci­o­nal­ni re­per­to­ar.”, Ka­ko je Vu­ko­sa­vlje­vić na­veo, Goj­ko­vi­ćev do­pri­nos, ne sa­mo kao pe­va­ča, ne­go i čo­ve­ka sce­ne i me­di­ja, u na­po­ri­ma da na­ša po­pu­lar­na kul­tu­ra ostva­ri vi­sok umet­nič­ki ni­vo bio je ne­mer­ljiv i pre­po­znat.

I pr­vi pot­pred­sed­nik Vla­de Sr­bi­je i mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ivi­ca Da­čić po­slao je te­le­gram sa­u­če­šća po­ro­di­ci Pre­dra­ga Goj­ko­vi­ća. „Cu­ne će svi­ma na­ma osta­ti u pam­će­nju kao le­gen­da srp­ske mu­zi­ke uz ko­ju su ge­ne­ra­ci­je od­ra­sta­le i sta­sa­va­le. Ne­do­sta­ja­će nam svi­ma nje­go­va oda­nost i pri­vr­že­nost pu­bli­ci ko­ja ga je vo­le­la i po­što­va­la, a ko­joj se on ne­se­bič­no da­vao”, na­vo­di se u te­le­gra­mu.

„Si­gu­ran sam da će uz nje­go­ve pe­sme i go­spod­ski stav na sce­ni od­ra­sta­ti još mno­go ge­ne­ra­ci­ja ko­ji­ma će bi­ti uzor”, na­veo je Da­čić, a pre­ne­lo Mi­ni­star­stvo spolj­nih po­slo­va.

Komеntari21
5336d
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Biljana Tešić, umetnik
Duboko me je potresla, u ovoj daljini, iznandna smrt gospodina Gojkovića- Naš, Srpski "Pavaroti" je pesmom obišao ceo svet i uneo mnogo radosti ljubiteljima dobre muzike I udario zlatni pečat izvornom melosu koji se održao umnogome njegovim upornim, nesebičnim i istrajnim radom. Izbor njegovih interpretacija su plemenile dušu kako kvalitetom glasa tako i svojom poetičnošću. Imala sam priliku da ga upoznam, u nekoliko navrata, kao i njegovu divnu porodicu u Londonu i u Beogradu- integritet njegovog vrednog i dostojanstvenog karaktera je trajno utisnut u svakom članu te porodice - a to je velika zasluga. Porodici Gojković, ovom prilikom upućujem moje iskreno i duboko saučešće-neka vam sećanje na svog vernog druga,supruga, oca i dede i dalje cveta i da se legenda njegovog bogatog, umetničkog života prenosi na generacije koje dolaze. Ne sumnjam, tamo u nekom lepšem i veselijem sazvežću, velikan naše muzičke kulture će zauzimati zasluženo počasno mesto - kao što je to imao i u žvotu.
Jeremija
Nenadoknadiv gubitak. Da sam mogao, poklonio bih mu bar jedan sat svog života. Siguran sam da bi ga on bolje od mene iskoristio. Također, siguran sam da će Cune još dugo biti među nama i s nama.
Milena Stojsavljevic
Otisla je jos jedna legenda! Neka pociva u miru. Pomiluj Gospode.
Miodrag Nikolic
Neka je Cunetu laka zemlja i da mu bude oprosten bilo koji greh ako ga je napravio. Bila mi je cast da sam ga poznavao i da je jedno vece za moje goste pevao u mojoj kuci. To je bilo nezaboravno vece. Prico nam je viceve pevo uzivo i mi svi sa njim se veselili. Nezaboravan dogadjaj hvala ti od srca nas voljeni Cune. Vecna pamjat!!!
БРАНЕ ПОПОВ
Нека му је лака црна земља. Песма његова је била и биће лек за душу и срце.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja