četvrtak, 06.08.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
subota, 29.07.2017. u 21:44 Đuro Đukić

Satovi se podmazuju iglom

Građani treba da znaju da nema jeftinih a dobrih časovnika, poručuje Dragana Šaronjev, poslednji pravi zrenjaninski sajdžija
Дра­га­на Ша­ро­њев: може да живи од поправке сатова, а да их не продаје (Фото Ђ.Ђу­кић)

Zre­nja­nin – Tu do me­ne imao je rad­nju kro­jač Ko­sta Krom­pić. Oti­šao je u pen­zi­ju, ali je ra­dio do kra­ja ži­vo­ta. Još pre pen­zi­je stan je osta­vio de­ci, a spa­vao je u ma­loj rad­nji u ko­joj je u pot­kro­vlju mon­ti­rao kre­vet. Ta­ko je po ceo dan i noć bio u rad­nji. Ku­ći je od­la­zio sa­mo pre­ko vi­ken­da da bi pri­su­stvo­vao ne­delj­nom po­ro­dič­nom ruč­ku. U 86. go­di­ni u rad­nji mu se slo­ši­lo.

Hit­na po­moć ga je ot­pre­mi­la u bol­ni­cu gde je dan, dva po­sle to­ga umro.

– Is­te­kao mu vek tra­ja­nja, što se po­ne­kad de­ša­va i mo­jim ča­sov­ni­ci­ma – ka­že Dra­ga­na Ša­ro­njev, po­sled­nji zre­nja­nin­ski ak­tiv­ni ča­sov­ni­čar, ako se iz­u­zmu pro­dav­ci sa­to­va, me­nja­či ba­te­ri­ja i slič­ni, u či­ju struč­nost ona sum­nja. Se­ti­la se kom­ši­je kro­ja­ča jer ju je i on učio za­na­tu. Ka­ko, kad je kro­jač? Od nje­ga je uči­la ka­ko se po­sta­je pra­vi za­na­tli­ja. Bio je go­spod­stven, ugla­đen, ure­dan, ta­čan, sa spe­ci­fič­nim od­no­som pre­ma kli­jen­te­li. –Ta­kvih vi­še ne­ma – ka­že Dra­ga­na. 

Ka­ko se njoj na­šlo ča­sov­ni­čar­sko po­ve­ća­lo na oku? Pret­hod­ni vla­snik rad­nje – na oba­li na ko­joj je bli­zu cen­tra Zre­nja­ni­na ne­kad bi­lo pri­sta­ni­šte na Be­ge­ju, re­ci ko­ja ovu­da vi­še ne te­če – bio je Pe­tar Ko­stić. On je znao da Dra­ga­na vo­li da čač­ka po sa­to­vi­ma. Ni­je imao po­moć­ni­ka, a mla­di su iz­be­ga­va­li po­prav­ku ča­sov­ni­ka. 

– „Do­đi kod me­ne i ti sa­mo gle­daj ve­ke­ri­ce, one su lak­še za po­prav­ku”, re­kao je. Znao je da ću br­zo da pre­đem i na ruč­ne sa­to­ve, jer je ovaj za­nat ve­li­ki iza­zov – pri­ča Dra­ga­na i na­gla­ša­va da je naj­va­žni­ja prak­sa i stal­no tra­ga­nje po me­ha­ni­zmi­ma. – Mi ma­lo uči­mo iz knji­ga, a mno­go ras­kla­pa­njem i skla­pa­njem sa­to­va. Za to tre­ba vre­me­na. Na­i­šla sam na fla­je­re, ka­ko zo­vu one pa­pi­re s ogla­si­ma, u ko­ji­ma se nu­di ško­la za ča­sov­ni­ča­ra u tra­ja­nju od dva me­se­ca. Za to vre­me ovaj po­sao ne mo­že ni da se na­slu­ti – ka­že že­na, po­sled­nji i upor­ni beč­ke­reč­ki saj­dži­ja.

U sa­vla­da­va­nju za­na­ta mno­go joj je po­mo­gao Go­ro­ljub Po­pov, sta­ri­ji ko­le­ga ko­ji joj ni­je sa­mo ot­kri­vao taj­ne, ne­go uvek tra­žio da ona sa­ma po­no­vi rad­nju i ta­ko se br­zo uho­da­va­la. Skre­će pa­žnju da se i u ovoj de­lat­no­sti uvo­de no­vi­te­ti. Ta­ko po­sto­ji mo­guć­nost da na dru­štve­noj mre­ži „Ju­tjub” pro­na­đe­te sat­ne me­ha­ni­zme s pro­ble­mom ko­ji mo­ra­te da re­ši­te, po­put pro­blem­skog ša­ha. Da­nas se i ta­ko uči za­nat. Kad se sat či­sti i pod­ma­zu­je, to se ne ra­di ta­ko da se na­u­lji, ma­da ne­ki „struč­nja­ci” ta­ko ra­de. Ona ceo me­ha­ni­zam ra­sta­vi na sva­ki po­je­di­nač­ni deo, ko­ji sva­ki za se­be oči­sti, a on­da ih pod­ma­zu­je, i to vr­hom igle.

In­te­re­sant­no je da su se sa­to­vi ne­ko vre­me ma­nje no­si­li, a sa­da im se vra­ća po­pu­lar­nost, po­seb­no onim kla­sič­nim, od­no­sno me­ha­nič­kim. Na­ša sa­go­vor­ni­ca is­ti­če da i ova oblast pla­ća da­nak po­mo­dar­stvu. Pro­iz­vo­de se jef­ti­ni sa­to­vi ko­ji su fal­si­fi­ka­ti onih kva­li­tet­nih i sku­pih. Ne­ma jef­ti­nih, a do­brih sa­to­va. Na­še tr­ži­šte pre­pla­vi­li su lo­ši sa­to­vi, oni ko­ji li­če na pra­ve mar­ke. Kod nas ne­ma ni ade­kvat­ne bor­be pro­tiv fal­si­fi­ka­ta.

– Či­ta­la sam da je je­dan čo­vek od­neo sat u Austri­ju na pro­ve­ru. Kad su utvr­di­li da je reč o fal­si­fi­ka­tu, od­mah su ga če­ki­ćem uni­šti­li pred nje­go­vim oči­ma, jer je to za­ko­nom do­zvo­lje­no – na­vo­di Dra­ga­na pri­mer ko­ga se iz­ne­na­da se­ti­la. Ona fal­si­fi­ka­te ne pri­ma ni­ti ih po­pra­vlja, bez ob­zi­ra na to što bi i ta­ko mo­gla da za­ra­đu­je ne­ki no­vac. Na­po­mi­nje ka­ko mno­gi lju­di ima­ju po­se­ban od­nos pre­ma sa­to­vi­ma. Jed­na že­na, kad joj je po­pra­vi­la sat, ska­ka­la je po rad­nji i od sre­će ni­je mo­gla da se smi­ri. Me­đu­tim, ne­ki za­bo­ra­vlja­ju da sat, ako je i dra­ga uspo­me­na, ni­je uvek kva­li­te­tan, a to se če­sto za­ne­ma­ru­je, pa se ne­ki sil­no raz­o­ča­ra­ju kad ču­ju da sat ko­ji su do­ne­li na pro­ve­ru ni­je baš do­bar.

Bi­lo je go­di­na kad je Dra­ga­na je­dva spa­ja­la kraj s kra­jem. Ka­že da se vre­me po­pra­vi­lo. Mo­že da ži­vi od po­prav­ke sa­to­va, a da ih ne pro­da­je.

– Ja baš vo­lim svoj po­sao i uži­vam da za­vi­ru­jem u ča­sov­ni­ke. To je za me­ne od­mor i re­lak­sa­ci­ja – ka­že Dra­ga­na Ša­ro­njev.

Komentari1
7f418
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

ivan
u Srbiji se na tonu prodaju jeftine kineske kopije vreme je da se tome stane na put...

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja