subota, 27.02.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
nedelja, 06.08.2017. u 20:20 Bo­ško Lo­mo­vić

Deset godina Srpskog Holivuda

Veliki šumski patuljak (rudnički „Oskar”) Šestog festivala of-filma pripao je Bojanu Stefanoviću iz Vršca za film „Olovne godine”
Иван Ја­ко­вље­вић, осни­вач „Срп­ског Хо­ли­ву­да” (Фо­то В. По­по­вић)

Rud­nik – Kad, vo­ze­ći od Be­o­gra­da ka ju­gu, do­spe­te na naj­vi­šu tač­ku Ibar­ske ma­gi­stra­le, zva­nu Bu­ćin grob, i po­gle­da­te ude­sno ka rud­nič­kom ob­ron­ku, po­gled vam se za­u­sta­vi na ogrom­nim slo­vi­ma: HOLYWO­OD.

No­ću ih još lak­še uoči­te, jer slo­va sve­tle.

Ako vam je, ipak, pro­ma­klo da ih uoči­te, sa­če­ka­će vas ta­bla kraj ma­gi­stra­le na ko­joj pi­še: „Srp­ski Holywo­od, ze­mlja ča­rob­nja­ka iz Oza – 500 m”. U ori­gi­nal­nom na­zi­vu ame­rič­kog film­skog gra­da je du­plo „L”, a ov­de je iz­o­sta­vlje­no „da me ne bi tu­ži­li zbog ko­ri­šće­nja već po­sto­je­ćeg i za­šti­će­nog ime­na”, ob­ja­snio nam je, pre de­set go­di­na, Ivan Ja­ko­vlje­vić, rad­nik Rud­ni­ka olo­va i cin­ka (ROC) i ne­iz­le­či­vi film­ski za­lju­blje­nik, tvo­rac i vla­snik ove atrak­ci­je.

Nat­pis je po­sta­vljen pre jed­ne de­ce­ni­je, a po­sled­njih da­na ju­la je ov­de odr­žan Še­sti fe­sti­val ne­za­vi­snog of-fil­ma Sr­bi­je. Za na­gra­du Ve­li­ki šum­ski pa­tu­ljak (rud­nič­ki „Oskar“) bo­ri­lo se osam fil­mo­va (ne­ko­li­ko ih je pri­ka­za­no u van kon­ku­ren­ci­je). Reč je o fil­mo­vi­ma ko­ji na­sta­ju u kru­gu po­ro­di­ca, uz sa­rad­nju kom­ši­ja i pri­ja­te­lja en­tu­zi­ja­sta, u ne­koj vr­sti kuć­ne ra­di­no­sti, van zva­nič­ne na­ci­o­nal­ne ki­ne­ma­to­gra­fi­je.

Po­seb­no vre­di is­ta­ći dva do­ku­men­tar­ca ve­o­ma vi­so­kog kva­li­te­ta ko­ji su pu­bli­ci pri­ka­za­ni u re­vi­jal­nom de­lu fe­sti­va­la. To su „Lu­di­lo Sa­ve Šu­ma­no­vi­ća”, auto­ra Mi­ro­sla­va Ba­te Pe­tro­vi­ća iz Be­o­gra­da, i „Je­ro bla­go­de­ni­je ge­ne­ra­la Vran­ge­la”, za­jed­nič­ko de­lo Mi­la­na Ki­ćev­ca iz Bu­dim­pe­šte i Bo­ška Mi­lo­sa­vlje­vi­ća iz Be­o­gra­da.

Za one ko­ji ma­lo ili ni­ma­lo zna­ju o Pe­tru Ni­ko­la­je­vi­ču Vran­ge­lu, ovo je bi­la pri­li­ka da upo­zna­ju do­ži­vot­nog bra­ni­te­lja car­ske Ru­si­je, po­sled­njeg ko­man­dan­ta be­lo­gar­de­ja­ca. Ve­ro­vao je Vran­gel da će se vra­ti­ti u ma­tu­šku Ru­si­ju, da će je po­no­vo uči­ni­ti ca­re­vi­nom, dok je oku­pljao voj­sku u eg­zi­lu po Bu­gar­skoj, Fran­cu­skoj, Bra­zi­lu, Kra­lje­vi­ni SHS. Nje­gov don­ki­ho­tov­ski po­hod je okon­čao so­vjet­ski agent tro­va­njem u Bri­se­lu, a zem­ni osta­ci mu po­či­va­ju u ru­skoj Cr­kvi Sve­ta Tro­ji­ca na Ta­šmaj­da­nu, či­me mu je is­pu­nje­na po­sled­nja že­lja.

 Ge­ni­jal­ni i tra­gič­ni sli­kar Sa­va Šu­ma­no­vić, po­seb­no nje­gov „eks­cen­trič­ni ži­vot i po­na­ša­nje”, ka­ko ga je do­ži­vlja­va­la se­o­ska srem­ska sre­di­na, in­spi­ri­sao je auto­ra Ba­tu Pe­tro­vi­ća. 

– Na ve­li­ke pra­zni­ke, Sa­va je znao da do­đe na igran­ke u svom Ši­du. Mno­go je vo­leo da ple­še, igrao bi či­ta­vo ve­če, ma igrao bi do zo­re. Ple­sao je čak i sa mnom. No­sio je cr­no, ele­gant­no ode­lo, lep­tir-ma­šnu, kao sneg be­lu ko­šu­lju, be­le ru­ka­vi­ce, sav je bio u par­fe­mu. Ši­đa­ni su ga do­ži­vlja­va­li kao ču­da­ka, kr­sti­li se i pre­vr­ta­li oči­ma, go­vo­ri­li „lu­di Sa­va” – pri­ča u Pe­tro­vi­će­vom fil­mu jed­na sta­ri­ja go­spo­đa ko­ja je ta­da bi­la još de­voj­ču­rak.

Ni­šta neo­bič­no. Zar mno­gi ge­ni­ji u nas, če­sto ne­pri­zna­ti za svo­ga ži­vo­ta, ni­su obič­nom sve­tu iz­gle­da­li čud­ni, uda­re­ni, ćak­nu­ti.

Autor fil­ma o Sa­vi Šu­ma­no­vi­ću re­kao je na za­vr­šet­ku fe­sti­va­la, za naš list, po­ne­što i o „Srp­skom Ho­li­vu­du” i fe­sti­va­lu:

– Na fe­sti­va­lu uče­stvu­jem od po­čet­ka pa se, uz Iva­na, sma­tram i nje­go­vim osni­va­čem. Pri­ka­za­ni su sjaj­ni fil­mo­vi, ve­o­ma kva­li­tet­ni, a za­do­vo­ljan sam i od­zi­vom pu­bli­ke ko­ja je do du­bo­ko u noć se­de­la na rud­nič­koj li­va­di pred film­skim plat­nom. Bi­lo je ne­za­bo­rav­no dru­že­nje, raz­me­na is­ku­sta­va i no­vih ide­ja me­đu stva­ra­o­ci­ma, a sve to da­je na­du da će ovaj fe­sti­val du­go da po­tra­je.

Na­gra­da­ma su se ob­ra­do­va­la pe­to­ri­ca auto­ra. Ve­li­kog šum­skog pa­tulj­ka do­bio je Bo­jan Ste­fa­no­vić iz Vr­šca za film „Olov­ne go­di­ne”. Dru­ga na­gra­da je uru­če­na Vla­di­mi­ru i Og­nje­nu Ja­ni­ću iz Su­bo­ti­ca za film „Žeđ”, a tre­ća Mi­la­nu Ki­ćev­cu iz Bu­dim­pe­šte i Bo­šku Mi­lo­sa­vlje­vi­ću iz Be­o­gra­da za ostva­re­nje „Ma­e­stro”. Spe­ci­jal­na na­gra­da „Zla­to­mir Zla­ja Du­kić”, ko­ja se do­de­lju­je za sni­ma­telj­ski po­du­hvat, do­đe u ru­ke auto­ru pr­vo­na­gra­đe­nog fil­ma.

I na kra­ju, Ivan je, na de­se­to­go­di­šnji­cu „Srp­skog Ho­li­vu­da”, na rud­nič­kom pro­plan­ku po­sta­vio naj­ve­ću lju­lja­šku u Sr­bi­ji (bar ta­ko on tvr­di), a pr­vi su se lju­ška­li mla­đi go­sti Še­stog fe­sti­va­la.

Komеntari0
dde24
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja