četvrtak, 03.12.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
subota, 19.08.2017. u 22:00 A. C.

Proglašeni najbolji elektronski uređaji

Nagrade za najbolje u 66 kategorija elektronske potrošačke i profesionalne opreme biće uručene u Berlinu na jednom do najvećih sajmova početkom septembra – IFA 2017
За по­је­ди­не ка­те­го­ри­је је ла­ко до­не­ти од­лу­ку али у не­ки­ма од­лу­чу­ју фи­не­се (Фото Ројтерс)

Evrop­ska aso­ci­ja­ci­ja za zvuk i sli­ku (EISA) ob­ja­vi­la je ime­na po­bed­ni­ka u 66 ka­te­go­ri­ja – pro­iz­vo­da iz do­me­na audio, vi­deo, gej­mer­ske, ko­mu­ni­ka­ci­o­ne, in­for­ma­ci­o­ne, teh­no­lo­gi­je sni­ma­nja, one za ugrad­nju u auto­mo­bi­le, ko­ji će obe­le­ži­ti tr­ži­šte do kra­ja ove i na­red­ne go­di­ne. Iz­bor naj­bo­ljih ob­u­hva­ta ka­ko po­tro­šač­ko ta­ko i pro­fe­si­o­nal­no tr­ži­šte. Pri­zna­nja će bi­ti uru­če­na po­čet­kom sep­tem­bra u Ber­li­nu na jed­nom do naj­ve­ćih saj­mo­va elek­tro­ni­ke i kuć­nih apa­ra­ta na sve­tu (IFA 2017). 

Na­gra­de se do­de­lju­ju već 35 go­di­na, ko­li­ko po­sto­ji i aso­ci­ja­ci­ja. Iako je for­mi­ra­na na Sta­rom kon­ti­nen­tu, od ove go­di­ne za čla­no­ve su pri­hva­će­ni i Austra­li­ja i Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve. 

Od­lu­ku o naj­bo­lji­ma ure­đa­ji­ma do­no­si eks­pert­ski ži­ri. U ra­du ak­tu­el­nog iz­bo­ra uče­stvo­va­lo je 53 ured­ni­ka struč­nih ča­so­pi­sa iz 25 dr­ža­va sve­ta. In­te­re­sant­no je da je Sr­bi­ja čla­ni­ca od 2008, a iz de­la is­toč­ne Evro­pe svo­je me­sto ka­sni­je su ste­kli i spe­ci­ja­li­sti iz Hr­vat­ske, Bu­gar­ske, Slo­vač­ke.

Me­to­do­lo­gi­ja iz­bo­ra, šam­pi­on­skih pro­iz­vo­da, pre­ma re­či­ma Lju­bi­še Mi­o­dra­go­vi­ća, pot­pred­sed­ni­ka aso­ci­ja­ci­je, ta­kva je da se na go­di­šnjem sa­stan­ku, ove go­di­ne odr­ža­nim u Spli­tu, oku­pe čla­no­vi ži­ri­ja ko­ji su pret­hod­no te­sti­ra­li i na­pi­sa­li re­cen­zi­je o od­re­đe­nom elek­tron­skom ure­đa­ju.

Po­sto­ji šest ve­li­kih ka­te­go­ri­ja: fo­to-ure­đa­ji, haj-faj, kuć­ni bi­o­skop, te­le­vi­zo­ri, mu­zič­ka opre­ma za auto­mo­bi­le i mo­bil­ni ure­đa­ji (u ovoj ka­te­go­ri­ji su pro­iz­vo­di od mo­bil­nih te­le­fo­na do zvuč­ni­ka, slu­ša­li­ca i dru­gog sit­nog elek­tron­skog mo­bi­li­ja­ra). Kako ka­že naš sa­go­vor­nik, ko­li­ki je to po­sao ilu­stru­je po­da­tak da se to­kom 12 me­se­ci u spe­ci­ja­li­zo­va­nim ča­so­pi­si­ma, čla­no­vi­ma EISA, ob­ja­vi vi­še od 5.000 re­cen­zi­ja. Na pi­ta­nje da li po­sto­ji bi­lo ka­kva mo­guć­nost fa­vo­ri­zo­va­nja od­re­đe­nog pro­iz­vo­da ka­že da je is­klju­če­na jer se ko­nač­na od­lu­ka do­no­si jav­nim gla­sa­njem, a u sva­koj ko­mi­si­ji je naj­ma­nje 15 čla­no­va. „ Te­ško bi ne­ko mo­gao da lo­bi­ra ili pot­ku­pi sve čla­no­ve”, ob­ja­šnja­va Mi­o­dra­go­vić. 

Za po­je­di­ne ka­te­go­ri­je je la­ko do­ne­ti od­lu­ku ali u ne­ki­ma od­lu­ču­ju fi­ne­se. Na­ro­či­to je te­ško na pri­mer za „sit­ni­je” ure­đa­je ko­ji oba­vlja­ju ne­ko­li­ko ope­ra­ci­ja po­put slu­ša­li­ca a po­sto­ji vi­še de­se­ti­na mo­de­la. Ve­li­ka kon­ku­ren­ci­ja ove go­di­ne za­be­le­že­na je u ka­te­go­ri­ji pa­met­nih sa­to­va. 

In­te­re­sant­no je da se za­sa­da ne bi­ra­ju naj­bo­lji dro­no­vi, ure­đa­ji za vir­tu­el­nu re­al­nost, fit­nes na­ru­kvi­ce. Ka­ko su to de­lo­vi elek­tron­ske in­du­stri­je ko­ja se po­sled­njih se­zo­na sve vi­še oma­so­vlja­va, naš sa­go­vor­nik oče­ku­je u što sko­ri­joj bu­duć­no­sti da će se i oni na­ći ma­sov­ni­je na te­sti­ra­nju.

Komentari0
e737d
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja