petak, 22.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
nedelja, 27.08.2017. u 22:00 Toma Todorović
PREKO PUNE LINIJE

Za ideje nije nužan novac

Odeljenje SANU u Nišu pokrenulo akciju da se mladi naučni radnici inspirišu da rezultate svojih istraživanja ostvare u Srbiji
Универзитет у Нишу. седиште огранка САНУ (Фото С. Лазаревић)

Niš – Od svog osni­va­nja pre ma­nje od go­di­ne da­na, Ogra­nak Srp­ske aka­de­mi­je na­u­ka i umet­no­sti u Ni­šu po­kre­nuo je niz ko­ri­snih ini­ci­ja­ti­va i re­a­li­zo­vao je ve­li­ki broj zna­čaj­nih pro­je­ka­ta. Za­hva­lju­ju­ći po­dr­šci pred­sed­ni­ka SA­NU Vla­di­mi­ra Ko­sti­ća oče­ku­je se da će se ni­ška na­u­ka još vi­še raz­vi­ja­ti, če­mu se na­da­ju pred­sed­nik i pot­pred­sed­nik Ogranka SA­NU u Ni­šu, aka­de­mi­ci prof. dr Ni­no­slav Sto­ja­di­no­vić i prof. dr Mi­lo­rad Mit­ko­vić. Do­pi­sni član SA­NU prof.

Mit­ko­vić je­dan je od naj­po­zna­ti­jih or­to­pe­da na pro­sto­ri­ma Sr­bi­je, ali i ši­re.

Ne­u­mor­ni ino­va­tor, is­tra­ži­vač i po­kre­tač re­vo­lu­ci­o­nar­nih pro­je­ka­ta u hi­rur­gi­ji i or­to­pe­di­ji u obla­sti zbri­nja­va­nja oso­ba s otvo­re­nim i dru­gim kom­pli­ko­va­nim pre­lo­mi­ma i slo­že­nim uro­đe­nim i ste­če­nim de­for­mi­te­ti­ma, po­kre­nuo je još jed­nu ve­o­ma ko­ri­snu ide­ju.

„Že­li­mo da se na di­rek­tan na­čin po­mog­ne mla­dim na­uč­nim rad­ni­ci­ma i is­tra­ži­va­či­ma ko­ji se ba­ve ino­va­tor­skim ra­dom i da in­spi­ri­še­mo mla­de da se ba­ve na­u­kom i umet­no­šću. Zbog to­ga smo sa­či­ni­li vr­lo di­na­mi­čan plan ak­tiv­no­sti ko­ji pre sve­ga pred­vi­đa odr­ža­va­nje mo­ti­va­ci­o­nih sku­po­va o re­a­li­za­ci­ji ori­gi­nal­nih re­zul­ta­ta is­tra­ži­va­nja ov­de, u Sr­bi­ji, jer je to ko­ri­sni­je i za is­tra­ži­va­če i za na­šu ze­mlju”, ka­že prof. Mit­ko­vić.

Ka­ko ob­ja­šnja­va naš sa­go­vor­nik, do pro­na­la­za­ka se do­la­zi raz­mi­šlja­njem o pro­ble­mi­ma s ko­ji­ma se sre­će­mo u sva­ko­dnev­nom ži­vo­tu. 

„Uoča­va­nje pro­ble­ma je naj­va­žni­ja, ali tek pr­va ste­pe­ni­ca u ra­đa­nju ide­je o to­me, ka­ko bi se pro­blem re­šio. A ka­da se re­še­nje na­đe, tre­ba ga op­ti­mi­zo­va­ti i te­sti­ra­ti i pro­na­ći pro­stor za se­rij­sku pro­iz­vod­nju i pro­da­ju. Uko­li­ko se utvr­di da će se po­sle ta­kvog is­tra­ži­va­nja mno­go efi­ka­sni­je re­ša­va­ti ve­li­ki pro­ble­mi lju­di, ja­sno je da će se ma­sov­no pri­hva­ta­nje no­vog re­še­nja pro­gre­siv­no uve­ća­va­ti i vi­še ko­ri­sti­ti. Iz tog raz­lo­ga je naj­va­žni­je da se ta­len­to­va­ni na­uč­ni rad­ni­ci pre sve­ga mo­ti­vi­šu za rad, jer re­zul­ta­ti do­la­ze ka­sni­je.”

Če­sto se, is­ti­če prof. Mit­ko­vić, u aka­dem­skim i nji­ma bli­skim kru­go­vi­ma kod nas mo­že ču­ti ka­ko je neo­p­ho­dan no­vac za pro­jek­te i re­a­li­za­ci­ju do­brih ide­ja. To ni­je slu­čaj sa­mo u Sr­bi­ji, ne­go svu­da u sve­tu:

„Još je Ni­ko­la Te­sla bio pro­tiv ta­kvih sta­vo­va i po­zna­to je da je naj­vi­še pre­ba­ci­vao svi­ma ko­ji su tra­ži­li ogro­man no­vac sa­mo da bi raz­mi­šlja­li o ide­ja­ma. Naš i svet­ski ge­ni­je je otvo­re­no go­vo­rio ’da se raz­mi­šlja­ti mo­že i bez mi­li­on do­la­ra’. I za­i­sta Te­sli­ne ide­je u pro­na­la­za­štvu, ko­ji­ma su od pri­ro­de ote­te mno­ge taj­ne i ko­je su ci­vi­li­za­ci­ji olak­ša­le i olak­ša­va­ju ži­vot, na­sta­le su raz­mi­šlja­njem, a ne tr­kom za nov­cem. Či­nje­ni­ca je da je Te­sla mo­gao, ko­ri­ste­ći svo­je pa­ten­te, da or­ga­ni­zu­je pro­iz­vod­nju svo­jih mo­to­ra ili ve­li­ke fa­bri­ke i da za­ra­dom fi­nan­si­ra da­lje pro­jek­te, či­me bi se aku­mu­li­rao ve­li­ki no­vac. Mo­žda bi se, da je ta­ko po­stu­pio, naj­ve­ća na­gra­da da­nas u sve­tu zva­la Te­sli­nom, a ne No­be­lo­vom. On je imao uz­vi­še­ne ide­a­le, ko­je mi u Ogran­ku SA­NU u Ni­šu že­li­mo da pre­ne­se­mo na mla­de is­tra­ži­va­če i na­uč­ni­ke ka­ko bi mno­go lak­še do­šli do svo­jih ci­lje­va i kre­nu­li i nje­go­vim i sto­pa­ma Mi­lan­ko­vi­ća, Pu­pi­na, Cvi­ji­ća, An­dri­ća i svih dru­gih u sve­tu zna­me­ni­tih Sr­ba. Naj­ve­će je za­do­volj­stvo, a ja sam to ne­bro­je­no mno­go pu­ta ose­tio, kad god ne­gde u sve­tu na­i­đem na iz­u­zet­no po­što­va­nje srp­skih na­uč­ni­ka i na­še na­u­ke, sa­mim tim i na­še ze­mlje”, re­kao je za naš list dr Mi­lo­rad Mit­ko­vić.

Komеntari4
98d2f
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Јован Скерлић
У свакој фирми, одељење које троши највише новца - а готово ништа не зарађује је одељење за иновације и истраживања. Ваљда је то основа разумевања модерне економије? Штавише тако је одувек било. Тесла је потрошио цео свој живот на проналаске на којима се и дан данас богате други, а он сам од тог богатства готово ништа није видео. Другим речима, ако и имате добар и тестиран производ, то никако не значи да ћете се њиме обогатити. Штавише, историја је препуна примера у којима кајмак са добрих производа скидају већ позиционирани крупни капиталисти у спрези са државним институцијама. Односно, слуга Јернеј ће остати слуга до краја свога живота. Част изузецима, који се на прсте могу избројати.
Dr.Sreten Bozic -Wongar
Vise od polovine Srpskog naroda ( 51% ) zivi u diaspori. Nijedan od njih nije clan SANU. Za nji se verovatno smatra da su glupi i prosti . ( Lepo od vas, odelita braco ) .
Vladija Sarac
Dovoljno je pogledati listu inostranih clanova SANU i videti da je dijaspora vrlo dobro zastupljena ... izgleda da je problem sto tzv. Dr Wongar nije u SANU ...
venture capital
Za ideje nije potreban novac ali za testiranje ideje ili npr izradu prototipa itekako jeste potreban novac. A s obzirom da je retko koja ideja pun pogodak iz prve...U Americi je ulaganje novca u ideje poznato kao venture capital a silikonska dolina ne bi ni postijala da nije bilo venture capital-a. Nasi imucniji ljudi bi mogli da urade nesto slicno umesto da cuvaju pare pod slamaricu.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja