četvrtak, 19.07.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 23:42

Obeleženo pola veka reformacije

Srbija je aktivno pomagala crkve reformacije u stvaranju boljih uslova za slobodno ispovedanje vere
Autor: Ol­ga Jan­ko­vićsubota, 23.09.2017. u 21:55
Богомоље Словачке и Хришћанске реформатске цркве у панчевачком насељу Војловица (Фото О. Јанковић)

Pan­če­vo – Hri­šćan­ska re­for­mat­ska cr­kva i Slo­vač­ka evan­ge­lič­ka A. V. cr­kva, cen­tral­nom eku­men­skom ma­ni­fe­sta­ci­jom u Pan­če­vu za­jed­nič­ki su obe­le­ži­le ve­li­ki ju­bi­lej 500 go­di­na re­for­ma­ci­je. Sve­ča­no­sti po­vo­dom go­di­šnji­ce, po­la ve­ka od ob­ja­vlji­va­nja Lu­te­ro­vih te­za, ko­je su iz­me­ni­le ver­ski, kul­tur­ni i po­li­tič­ki ži­vot Evro­pe, pri­su­stvo­va­li su spe­ci­jal­ni iza­sla­nik pred­sed­ni­ka Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, re­pu­blič­ki i po­kra­jin­ski funk­ci­o­ne­ri i po­sla­ni­ci, pred­stav­ni­ci am­ba­sa­da, gra­do­na­čel­nik Pan­če­va, kao i de­le­ga­ci­je na­ci­o­nal­nih sa­ve­ta slo­vač­ke i ma­đar­ske na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne u Sr­bi­ji. 

Sve­ča­ni skup oži­veo je tre­nu­tak po­čet­ka re­for­ma­ci­je, dan ka­da je dr Mar­tin Lu­ter 31. ok­to­bra 1517. go­di­ne za­ku­cao na vra­ta žup­ne zgra­de u ne­mač­kom gra­du Vi­ten­ber­gu 95 is­po­ve­di, ka­ko bi is­pro­vo­ci­rao di­sku­si­ju na ne­hri­šćan­ske rad­nje u sred­njo­ve­kov­noj cr­kvi.

Sa že­ljom da se re­for­mi­še ne sa­mo cr­kve­no uče­nje već i ži­vot sva­kog ver­ni­ka, Lu­ter i Jo­van Kal­vin sa uče­ni­ci­ma svo­jim de­lom su, ču­lo se na sve­ča­no­sti, stvo­ri­li svet u ko­jem da­nas ži­vi­mo po Bi­bli­ji. Re­for­ma­ci­ja se ši­ri­la i što je va­žno da­la je ve­tar u le­đa pro­sve­ti­telj­stvu i stva­ra­nju na­ci­o­nal­ne sve­sti, a na­gla­še­no je i da su se mno­gi is­tak­nu­ti srp­ski in­te­lek­tu­al­ci u 18. 19. i 20 ve­ku ško­lo­va­li na evan­ge­lič­kim cr­kve­nim ško­la­ma u ta­da­šnjoj Ugar­skoj.

Mr Sa­mu­el Vr­bov­ski, bi­skup Slo­vač­ke evan­ge­lič­ke cr­kve i Be­la Ha­las bi­skup Hri­šćan­ske re­for­mat­ske cr­kve na­ve­li su i da je re­for­ma­ci­ja, kao ce­lo­e­vrop­ski, pa i ce­lo­svet­ski po­kret, za­u­vek pro­me­ni­la iz­gled hri­šćan­skog sve­ta i omo­gu­ći­la da ide­je hu­ma­ni­zma pro­dru u cr­kve­ni ži­vot, na­gla­ša­va­ju­ći kao naj­va­žni­je da je vra­ti­la Bož­ju reč u ru­ke obič­nog čo­ve­ka.

Sr­dač­ne po­zdra­ve i če­stit­ke pred­sed­ni­ka Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, Alek­san­dra Vu­či­ća po­vo­dom ju­bi­le­ja, sve­ča­nom sku­pu je pre­neo nje­gov spe­ci­jal­ni iza­sla­nik Mi­le­ta Ra­do­je­vić, na­gla­ša­va­ju­ći da je reč o do­ga­đa­ju od isto­rij­skog zna­ča­ja, jer je re­for­ma­ci­ja hri­šća­ni­ma da­ro­va­la ve­li­ke i zna­čaj­ne te­ko­vi­ne bez ko­jih je da­nas ne­za­mi­sliv ži­vot sa­vre­me­ne ci­vi­li­za­ci­je – pre sve­ga to­le­ran­ci­ju i za­jed­nič­ko ži­vlje­nje u mi­ru lju­di raz­li­či­tih ve­ra, pre­vo­đe­nje Sve­to­ga pi­sma i oba­vlja­nje bo­go­slu­že­nja na na­rod­nom je­zi­ku. 

„Ve­li­ki pri­log cr­kve re­for­ma­ci­je da­ju i eku­men­skoj sa­rad­nji ko­joj su se pri­dru­ži­le pra­vo­slav­ne i ka­to­lič­ka cr­kva, a Slo­vač­ka evan­ge­lič­ka cr­kva i Re­for­mat­ska hri­šćan­ska cr­kva u Sr­bi­ji da­ju iz­u­ze­tan do­pri­nos i raz­vo­ju do­brih me­đu­ver­skih od­no­sa u na­šoj ze­mlji. U pret­hod­nim go­di­na­ma dr­ža­va Sr­bi­ja je ak­tiv­no po­ma­ga­la cr­kve re­for­ma­ci­je u stva­ra­nju bo­ljih uslo­va za slo­bod­no is­po­ve­da­nje ve­re, kao i u nji­ho­vim na­sto­ja­nji­ma oču­va­nja ver­skog kul­tur­nog i na­ci­o­nal­nog iden­ti­te­ta. To će­mo či­ni­ti i ubu­du­će sle­de­ći tra­di­ci­ju usta­no­vlje­nu za­ko­ni­ma una­zad vi­še od jed­nog ve­ka”, po­ru­čio je Mi­le­ta Ra­do­je­vić, di­rek­tor Upra­ve za sa­rad­nju sa cr­kva­ma i ver­skim za­jed­ni­ca­ma Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.

Sve­ča­nost obe­le­ža­va­nja 500 go­di­na re­for­ma­ci­je uve­li­ča­na je kul­tur­no-umet­nič­kim pro­gra­mom ne­da­le­ko od bo­go­mo­lja Slo­vač­ke evan­ge­lič­ke cr­kve i Hri­šćan­ska re­for­mat­ske cr­kve.


Komentari6
79d85
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Djordje Konjikovic
Izmedju ostalog, Martin Luter je javno osudio sramnu prodaju "indulgencija" - potvrda kojima je crkva garantovala bogatim "gresnicima" da ce biti oslobodjeni muka na onom svetu (u paklu).
S. Božić
Smatram da je gospođa Janković u naslovu napravila ozbiljnu grešku. Umesto izraza "pola veka...", trebalo je valjda da stoji "pola milenijuma...". U tekstu se pominje da je Luter na vrata crkve prikucao dokument sa 95 ispovedi. Prema istoriji, nisu to bile nikakve "ispovedi", već 95 teza o opšroštaju grehova.
Зоран Чачак (пишимо ћирилицом)
Како 500 година може бити пола века? Ваљда пола миленијума! Побогу, људи, које сте школе ви завршили? Смете ли и хоћете ли ово да објавите?
Miloš Lazić
Potkrala se očigledno nenamerna greška: pola milenijuma, a ne pola veka.
сивошевић
исправите ! пола миленијума или пет векова реформације...

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja