četvrtak, 13.08.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 09.10.2017. u 20:20 Marija Brakočević

Osam i po hiljada Novobeograđana starost provodi u samoći

Gotovo polovina od 38.094 seniora živi u staračkim domaćinstvima. – Istraživanje je potvrdilo da se naročito dramatično uvećava broj starijih Novobeograđana iznad 80
Из године у годину расте број ста­ри­јих од 80 година (Фото Д. Јевремовић)

Ko­je su po­tre­be sta­rač­kih do­ma­ćin­sta­va u be­o­grad­skoj op­šti­ni No­vi Be­o­grad? Ko­li­ko ži­te­lje sta­ri­je od 65 za­po­sta­vlja­ju čla­no­vi po­ro­di­ce? Ig­no­ri­še li dru­štvo nji­ho­va hte­nja, ži­ve li po­je­din­ci u du­bo­koj is­klju­če­no­sti iz sva­ko­dnev­nog ži­vo­ta, uni­že­ni u do­sto­jan­stvu...? To su ne­ka od broj­nih pi­ta­nja na ko­ja su „oda­bra­ni” sta­nov­ni­ci jed­ne od naj­mno­go­ljud­ni­jih srp­skih op­šti­na od­go­va­ra­li uigra­nom ti­mu udru­že­nja „Ami­ti – sna­ga pri­ja­telj­stva”, u pe­ri­o­du od mar­ta do ju­na ove go­di­ne. Iz­ve­štaj o is­tra­ži­va­nju nji­ho­vih po­tre­ba, ovo udru­že­nje pred­sta­vi­će u utorak.

U to­ku te­ren­skog ra­da u fo­ku­su su im bi­li upra­vo sta­ri­ji ko­ji ži­ve sa­mi ili u do­ma­ćin­stvi­ma gde sve oso­be ima­ju iz­nad 65. 

Ka­ko ob­ja­šnja­va Na­de­žda Sa­ta­rić, ko­a­u­tor­ka pu­bli­ka­ci­je „Pri­gu­še­na sve­tla gra­da – stu­di­ja o po­lo­ža­ju i po­tre­ba­ma sta­rač­kih do­ma­ćin­sta­va No­vog Be­o­gra­da”, u ko­joj je sa­žet is­tra­ži­vač­ki rad, in­ter­vju­i­sa­no je 605 lju­di iz sta­rač­kih do­ma­ćin­sta­va, kao i 61 oso­ba u fo­kus gru­pa­ma.

– Ne­ki od is­pi­ta­ni­ka ne­ma­ju svo­ju po­ro­di­cu, ima i onih ko­ji su za­po­sta­vlje­ni, nji­ho­ve po­tre­be ig­no­ri­še lo­kal­na za­jed­ni­ca i dru­štvo. Ti lju­di se ne mo­gu do­volj­no oslo­ni­ti na sop­stve­ne ka­pa­ci­te­te, na kom­ši­je, dru­štvo i dr­ža­vu – is­ti­če Sa­ta­ri­će­va i pod­se­ća da po po­pi­su iz 2011. u No­vom Be­o­gra­du ži­ve 38.094 oso­be sta­ri­je od 65. Nji­hov broj je uve­ćan za vi­še od 60 pu­ta u od­no­su na 1961. ka­da je po­pi­sa­no sa­mo 639 se­ni­o­ra. 

– Is­tra­ži­va­nje je po­tvr­di­lo da se na­ro­či­to dra­ma­tič­no uve­ća­va broj sta­ri­jih No­vo­be­o­gra­đa­na iz­nad 80 i vi­še go­di­na. Jer, go­to­vo po­lo­vi­na (17.858) naj­sta­ri­jih No­vo­be­o­gra­đa­na ži­vi u sta­rač­kim do­ma­ćin­stvi­ma. Me­đu tim ži­te­lji­ma, 8.447 je u sa­mač­kim po­ro­di­ca­ma. Od tog bro­ja vi­še od 2.500 je onih ko­ji ima­ju vi­še od 80 go­di­na – obra­zla­že Sa­ta­ri­će­va. 

Od vre­me­šnih is­pi­ta­ni­ka se mo­glo sa­zna­ti i da oni mno­go vi­še da­ju svo­jim po­ro­di­ca­ma i lo­kal­noj za­jed­ni­ci ne­go što im se uz­vra­ća. Sve do­bi­ja­ju na gram, ka­ši­či­cu, ne­do­volj­no ili ne­a­de­kvat­no, pa ta­ko re­ci­mo 39 od­sto sta­ri­jih po­ma­že fi­nan­sij­ski svo­ju de­cu, unu­ke i ro­đa­ke, a sa­mo šest pro­ce­na­ta njih pri­ma fi­nan­sij­sku po­dr­šku za­uz­vrat. Na tom pla­nu naj­ma­nje se uzda­ju u dr­ža­vu. 

– U No­vom Be­o­gra­du je naj­ma­nje onih ko­ji su si­ro­ma­šni, ali je naj­vi­še onih ko­ji do­bi­ja­ju pro­seč­ni iz­nos pen­zi­je. Po­lo­vi­na is­pi­ta­ni­ka je od­go­vo­ri­la da stan­dard svog do­ma­ćin­stva oce­nju­je kao osred­nji, a sva­ko pe­to do­ma­ćin­stvo oce­nju­je ga kao loš – is­ti­če ko­a­u­tor­ka pu­bli­ka­ci­je. 

Eko­nom­ski po­lo­žaj sta­ri­jih že­na da­le­ko za­o­sta­je za istim po­lo­ža­jem mu­ška­ra­ca. To­me u pri­log go­vo­re i po­da­ci iz is­tra­ži­va­nja: 99 od­sto pri­ma­la­ca po­ro­dič­nih pen­zi­ja su že­ne, me­đu no­vo­be­o­grad­skim sam­ci­ma tri­put je ve­ći udeo že­na (6.432 ži­ve sa­me), u 92 od­sto slu­ča­je­va že­ne ima­ju me­seč­na pri­ma­nja is­pod li­ni­je si­ro­ma­štva... 

U mo­ru lo­ših ve­sti ima i po­ne­ka do­bra. Ta­ko re­ci­mo 17 od­sto sta­ri­jih No­vo­be­o­gra­đa­na pri­ja­vlju­je da ne­ma hro­nič­ne bo­le­sti, a mno­gi od njih i da­lje ra­de, 62 od­sto njih ne­ma ni­ka­kve po­tre­be za ko­ri­šće­njem uslu­ga iz sfe­re so­ci­jal­ne za­šti­te... Go­to­vo po­lo­vi­na njih oce­nju­je svo­je zdrav­stve­no sta­nje u od­no­su na dru­ge oso­be istih go­di­na kao pro­seč­no, ali je lo­ša vest da me­đu oni­ma ko­ji bo­lu­ju od hro­nič­nih bo­le­sti de­set od­sto ne pri­ma pro­pi­sa­nu te­ra­pi­ju jer ne­ma nov­ca za par­ti­ci­pa­ci­ju. Pred­nost vre­me­šnih No­vo­be­o­gra­đa­na je to što sta­nu­ju u pri­stoj­nim sta­no­vi­ma, ali ka­da lif­to­vi ne ra­de 17 od­sto njih ne iz­la­zi iz zgra­de. U to se ubra­ja još dva pro­cen­ta onih ko­ji su pot­pu­no ne­po­kret­ni. Ne­ki od njih, na­ža­lost, ni­su iza­šli pet go­di­na na­po­lje. 

Komentari4
f05e1
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Branko MB
Novi Beograd ima mnogo starackih domacinstava.Nazalost nista nije ucinjeno da se poboljsa zivot tih usamljenih.Nema domova za smestaj starih.Ne racunam na smestaj u privatne jer mnogima penzija ne moze pokriti cenu smestaja.Zar grad ne moze izgraditi jedan dom za smestaj starih.U to ne verujem
Nedim
Šta je sa onim izletima za penzionere što je bivši vaterpolista a sada glavni u MZ Novi Beograd,Aleksandar Š. obećao?Na žalost novca nikada dosta.Ako su ljudi odradili svoj radni vek i u penziji su imaju i dalje neke potrebe i za kulturom,odećom ,hranom,putovanjima.
Maja
Nisu samo stariji gradjani liseni dostajanstva cela Srbija je lisena dostojanstva
miroslav
Kako im pomoći, kako im ulepšati dane? Može se ako ima želje,razumevanja i ljubavi do naših sarijih. Npr, učenici viših razreda osnovnih šlola ,svi učenici srednjih škola, svi studenti iz kvarta, uz dobru organizaciju, mogu biti odlična i korisna poseta našim starijim i usamljenim komšijama. Jedan sat za radost, onima što su sami i stari. Samo jedan sat za baku i deku iz komšiluka. Mladost neko treba organizovati, ona hoće.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja