petak, 14.08.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 11.10.2017. u 20:20 Marija Brakočević

Najmanje 30.500 građana samostalno uplaćuje doprinose

Najmanja suma za uplatu je 6.095 dinara, a najveća 87.085 dinara. – Realizacija do 15. u mesecu, i to za prethodni mesec
Свој­ство оси­гу­ра­ни­ка сти­че се да­ном под­но­ше­ња зах­те­ва (Фо­то Д. Јевремовић)

Od 6.095 di­na­ra do 87.085 di­na­ra – to­li­ko naj­ma­nje i naj­vi­še nov­ca u ok­to­bru gra­đa­ni Sr­bi­je tre­ba da iz­dvo­je uko­li­ko spa­da­ju u gru­pu osi­gu­ra­ni­ka ko­ji sa­mo­stal­no upla­ću­ju do­pri­no­se. Ta­kvih je, pre­ma po­da­ci­ma Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje, tre­nut­no oko 30.500. U pro­šloj go­di­ni njih 15.773 pod­ne­lo je zah­tev za uklju­či­va­nje u oba­ve­zno osi­gu­ra­nje. 

Ko su ti lju­di, tač­ni­je zbog če­ga se od­lu­ču­ju na ta­kav po­tez? 

– U oba­ve­zno osi­gu­ra­nje mo­gu se uklju­či­ti gra­đa­ni ko­ji ni­su oba­ve­zno osi­gu­ra­ni, od­no­sno ne ko­ri­ste pen­zi­ju, ni­su za­po­sle­ni i ne oba­vlja­ju sa­mo­stal­nu, po­ljo­pri­vred­nu ili dru­gu de­lat­nost...

Za­kon o PIO pred­vi­đa ovu mo­guć­nost za sve gra­đa­ne sta­ri­je od 15 go­di­na, ko­ji­ma je me­sto pre­bi­va­li­šta u Sr­bi­ji i, na­rav­no, ko­ji u mo­men­tu opre­de­lje­nja za sa­mo­stal­nu upla­tu do­pri­no­sa ni­su u dru­gom osi­gu­ra­nju po osno­vu za­po­sle­nja – na­gla­ša­va­ju u Fon­du PIO. 

Va­žno je na­po­me­nu­ti i da upla­ta do­pri­no­sa po čla­nu 15 ne pod­ra­zu­me­va zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje. Zah­te­ve za uklju­či­va­nje u osi­gu­ra­nje naj­če­šće pod­no­se oso­be ko­ji­ma ne­do­sta­je staž osi­gu­ra­nja po­tre­ban za ostva­ri­va­nje pra­va na pen­zi­ju. Ostva­ri­va­njem tog pra­va pre­sta­je svoj­stvo osi­gu­ra­ni­ka.

A ko­me tre­ba da se pod­ne­se zah­tev? 

– Po­pu­njen obra­zac zah­te­va, ko­ji se mo­že do­bi­ti u fi­li­ja­li ili od­štam­pa­ti sa saj­ta fon­da www.pio.rs, uz osta­lu po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju (ko­ja je na­ve­de­na u okvi­ru obra­sca zah­te­va), pre­da­je se fi­li­ja­li fon­da pre­ma me­stu pre­bi­va­li­šta. Za­ko­nom je pred­vi­đe­no i da se svoj­stvo osi­gu­ra­ni­ka sti­če da­nom pod­no­še­nja zah­te­va, a iz­u­zet­no, na zah­tev oso­be, svoj­stvo se mo­že ste­ći naj­ra­ni­je 30 da­na pre da­na pod­no­še­nja zah­te­va – ob­ja­šnja­va­ju u Fon­du PIO. 

Za­in­te­re­so­va­ni gra­đa­ni tre­ba da zna­ju da se do­pri­no­si upla­ću­ju na šal­te­ri­ma po­šta ili ba­na­ka, do 15. u me­se­cu, i to za pret­hod­ni me­sec.

Naj­ni­ža osno­vi­ca iz­no­si 35 od­sto pro­seč­ne re­pu­blič­ke za­ra­de u pret­hod­nom tro­me­seč­ju, a naj­vi­ša pet ta­kvih pro­se­ka. Sto­pa do­pri­no­sa za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje je 26 od­sto.

Osno­vi­ce se uskla­đu­ju sva­ka tri me­se­ca, pre­ma kre­ta­nju za­ra­da, a i osi­gu­ra­nik mo­že da me­nja osno­vi­cu.

Ka­ko po­ru­ču­ju nad­le­žni, oda­bra­na osno­vi­ca se mo­že pro­me­ni­ti u ni­žu ili vi­šu, ali is­klju­či­vo u okvi­ru 13 po­nu­đe­nih. Pro­me­na iza­bra­ne osno­vi­ce mo­gu­ća je je­di­no uz pod­no­še­nje od­go­va­ra­ju­ćeg zah­te­va, do­da­ju u Fon­du PIO i na­gla­ša­va­ju da vi­si­na iz­no­sa pen­zi­je za­vi­si od du­ži­ne ostva­re­nog sta­ža osi­gu­ra­nja, za­ra­da i vi­si­ne upla­će­nih do­pri­no­sa. 

– Shod­no to­me, i sa­mo­stal­na upla­ta do­pri­no­sa po ve­ćoj osno­vi­ci osi­gu­ra­nja mo­že da uti­če na vi­si­nu pen­zi­je – na­po­mi­nju u Fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje. 

 

Naj­ni­ža osno­vi­ca 23.446 di­na­ra

U ovom kvar­ta­lu (av­gust, sep­tem­bar, ok­to­bar 2017) naj­ni­ža osno­vi­ca iz­no­si (35 od­sto pro­seč­ne re­pu­blič­ke za­ra­de iz pret­hod­nog tro­me­seč­ja) 23.446 di­na­ra, a naj­vi­ša (pet pro­seč­nih pla­ta) 334.945 di­na­ra. Po­što je do­pri­nos za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje 26 od­sto, to zna­či da će se me­seč­ni iz­da­tak za upla­te do­pri­no­sa za av­gust, sep­tem­bar i ok­to­bar 2017. go­di­ne kre­ta­ti u ra­spo­nu od 6.095,96 do 87.085,70 di­na­ra. Za osno­vi­cu osi­gu­ra­nja ko­ja iz­no­si 43.543 di­na­ra, me­seč­no je po­treb­no upla­ti­ti 11.321,18 di­na­ra, dok je re­ci­mo za osno­vi­cu osi­gu­ra­nja od 77.037, me­seč­no po­treb­no upla­ti­ti 20.029,62 di­na­ra.

Komentari2
84e1f
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Зорица Тршић
Ако најнижа основица износи 35% просечне месечне зараде , а стопа доприноса 26% за све осигуранике јединственог Фонда ПИО, зашто је онда најнижи износ пензије у осигурању пољопривредника, нижи од најнижег износа пензије у осигурању запослених, осигурању самосталних делатности, добровољном осигурању. Како је могуће да за исти стаж од 15 година, и на основу уплата доприноса на исту основицу и по истој стопи, припадници свих набројаних категорија имају најнижи износ пензије од 13.500 динара, а пољопривредни пензионери од 10.500 дин. И оно што нико из Фонда ПИО не помиње је да једино пољопривредни осигураници имају обавезу да плаћају доприносе за ПИО до навршења 65 година живота иако наврше 15 година стажа потребног за пензију. Сви други, који стекну услов од 15 година стажа, могу да дају отказ , да затворе радњу, да изађу из добровољног осигурања и да чекају навршење година старости потребних за пензију, без обавезе да до 65.године плаћају доприносе. То питање заслужује одговор.
PREDUZETNIK
ljudi..da li ste se nekad suočili sa NEHUMANOŠĆU, NEPROFESIONALNOŠĆU i NEZAINTERESOVANOŠĆU bolničkog osoblja niškog kliničkog centra? Da li ste ikada stojali satima (nema mesta ni za stajanje) čekajući pregled u njihovim ambulantama (plastična, urologija, neurologija, ortopedija...??? NA ŠTA OVO LIČI? Zašto građani nemaju kontrolu nad ovom institucijom i srpskim zdravstvom uopšte?? To se otelo kontroli i radi šta ko i kad hoće, bez obzira što ste mesecima pre zakazali pregled preko kompjutera vašeg lekara. ČUDO. Zašto to trpimo? NEMOJTE VIŠE DA IM PLAĆATE DOPRINOSE!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja