petak, 03.04.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 11:02

Šampionska trojka iz Prokuplja pretukla pola Jugoslavije

Autor: Lju­bi­ša Mi­tićnedelja, 29.10.2017. u 08:00
Не­ка­да­шњи ви­це­шам­пи­о­ни Евро­пе и све­та у бок­су: Бра­ти­слав Ри­стић Ћу­ре, Фа­зли­ја Ша­ћи­ро­вић и Вла­ди­мир Ми­лен­ко­вић Пу­ље (Фо­то Љ. Ми­тић)

Pro­ku­plje – Iako su ne­ka­da do­sti­gli vr­hu­nac svet­ske sla­ve u bok­su osvo­jiv­ši vi­ce­šam­pi­on­ske ti­tu­le Evro­pe i sve­ta, Bra­ti­slav Ri­stić Ću­re, Fa­zli­ja Ša­ći­ro­vić i Vla­di­mir Mi­len­ko­vić Pu­lje da­nas ži­ve ži­vo­te skrom­nih i obič­nih gra­đa­na Pro­ku­plja. Sva­ko u svo­jim ka­te­go­ri­ja­ma, to­kom broj­nih na­stu­pa za klub i re­pre­zen­ta­ci­ju pre­tu­kla su u rin­gu sve ja­če lju­de ta­da­šnje Ju­go­sla­vi­je, ali i či­ta­vog sve­ta.

Ka­žu da je u nji­ho­vo vre­me boks bio po­što­van i da su no­še­ni na­vi­ja­njem i po­dr­škom na­vi­ja­ča če­sto uspe­va­li da pre­va­zi­đu svo­je mo­guć­no­sti, da po­be­de i one bok­se­re ko­ji su pre me­ča sma­tra­ni fa­vo­ri­ti­ma.

Ka­ri­je­ra Bra­ti­sla­va Ri­sti­ća tra­ja­la je pu­nih dva­de­se­tak go­di­na, od 536 me­če­va imao je 501 po­be­du, 27 iz­gu­blje­nih i osam ne­re­še­nih bor­bi. Na evrop­skim i svet­skim šam­pi­o­na­ti­ma osvo­jio je dve sre­br­ne me­da­lje, iz­gu­biv­ši u fi­na­lu od ku­ban­skih bok­se­ra ko­ji su uz Ju­go­slo­ve­ne i Ru­se ta­da bi­li svet­ska si­la. Ri­stić pri­zna­je da ga je po­ma­lo ne­sport­ski ži­vot ko­štao zlat­nog od­lič­ja i se­ća se ne­kih za­ni­mlji­vih si­tu­a­ci­ja.

– Iz ho­te­la u ko­me je bi­la re­pre­zen­ta­ci­ja Ju­go­sla­vi­je, jed­ne ve­če­ri od­lu­či­mo da po­beg­ne­mo i ode­mo do obli­žnje ka­fa­ne gde je bi­la mu­zi­ka. Osta­li smo do ka­sno u noć i u me­đu­vre­me­nu ču­li da nas tre­ne­ri če­ka­ju na ho­tel­skoj re­cep­ci­ji. Bi­lo je pi­ta­nje ka­ko ući jer smo se pla­ši­li da će nas iz­ba­ci­ti sa pri­pre­ma, a ja sam pred­lo­žio da svi sta­vi­mo ru­ke kao me­se­ča­ri i da na če­lu sa mnom u ko­lo­ni uđe­mo je­dan za dru­gim. Na­pra­vi­li smo ša­lu ko­ju su pri­hva­ti­li tre­ne­ri i pro­šli smo sa­mo sa usme­nim uko­rom i upo­zo­re­njem – pri­se­ća se Ri­stić. Ka­že da je u sva­kom ho­te­lu gde je od­se­da­la re­pre­zen­ta­ci­ja to­kom pri­pre­ma imao do­go­vor sa ko­no­ba­ri­ma da mu u fla­ši­ci sa so­kom si­pa­ju al­ko­hol. Jed­nom pri­li­kom je na­kon što se vra­tio iz noć­nog pro­vo­da u ho­tel­skom re­sto­ra­nu vi­deo tre­ne­re ko­ji su ća­ska­li sa no­vi­na­ri­ma, pri­dru­žio im se i po­sle ne­ko­li­ko fla­ši­ca „so­ka” jed­no­stav­no pao sa sto­li­ce.

– Svi su bi­li u ču­du, a da bi iz­be­gli skan­dal, tre­ner ko­ji je od­mah uka­pi­rao o če­mu se ra­di re­kao je no­vi­na­ri­ma da je to zbog na­por­nih tre­nin­ga. Na sre­ću, oni ni­šta ni­su po­sum­nja­li – pri­se­ća se Ri­stić. 

Fa­zli­ja Ša­ći­ro­vić evrop­sku i svet­sku sla­vu ste­kao je osvo­jiv­ši u dva na­vra­ta ti­tu­lu vi­ce­šam­pi­o­na sve­ta, uče­stvo­vao je na olim­pi­ja­da­ma u Mon­tre­a­lu 1976. i Mo­skvi 1980. go­di­ne, a u Min­sku je osvo­jio dve zlat­ne me­da­lje. 

– Boks je u tom pe­ri­o­du bio moj ži­vot, tre­ni­rao sam i ra­dio na­por­no. Za 18 go­di­na u 500 bor­bi, imam sa­mo je­dan po­raz i je­dan ne­re­šen meč – tvr­di Ša­ći­ro­vić.

Iako ga pro­tiv­ni­ci pam­te uglav­nom po ba­ti­na­ma ko­je su do­bi­ja­li u rin­gu, pri­zna­je da je ne­ret­ko i sam pri­mao ozbilj­ne udar­ce, čak i u mečevima u kojima je po­be­đi­vao.

– U klup­skom pr­ven­stvu ne­ko­li­ko da­na pred meč čuo sam da ću u ring sa ta­da­šnjim šam­pi­o­nom sve­ta Lju­bi­šom Si­mi­ćem. Upla­šio sam se da će me pre­bi­ti i od­lu­čio da ka­žem tre­ne­ru da me za­me­ni. Na­rav­no, on za to ni­je hteo ni da ču­je, re­kao je da ću ga po­be­di­ti, što se na kra­ju i ob­i­sti­ni­lo. Bi­la je to rav­no­prav­na bor­ba gde sam do­bio na po­e­ne 3:2. Me­đu­tim, da­ni­ma po­sle tog me­ča sam le­čio po­vre­de od dobijenih uda­ra­ca – tvr­di Ša­ći­ro­vić. 

Vla­di­mir Mi­len­ko­vić Pu­lje je je­din­stven je po to­me što je je­di­ni bok­ser u ta­da­šnjoj Ju­go­sla­vi­ji ko­ji je za 16 go­di­na bok­so­vao u svih 11 ama­ter­skih ka­te­go­ri­ja, od pa­pir do te­ške. Po­znat i po to­me što je za po­tre­be eki­pe kao od ša­le mo­gao da pre­đe iz lak­še u te­žu ka­te­go­ri­ju i obr­nu­to. Svo­je pre­di­spo­zi­ci­je da bok­su­je u vi­še ka­te­go­ri­ja ne­ka­da je pla­ćao u rin­gu, ta­ko što je do­bi­jao ba­ti­ne ko­jih se i sa­da se­ća od te­žih i is­ku­sni­jih bok­se­ra.

– Na boks-me­ču Rad­nič­ki Be­o­grad – To­pli­ča­nin, Zdrav­ko Ba­šić iz pro­tiv­nič­ke eki­pe me je no­ka­u­ti­rao, i to je bio je­dan od te­žih po­ra­za. Ipak, naj­ve­će ba­ti­ne sam do­bio u me­ču To­pli­ča­nin–Pu­la, od bok­se­ra Gran­di­ća ko­ji me je pro­pi­sno iz­u­da­rao. Isti­na i ja sam nje­mu uz­vra­tio i taj meč je za­vr­šen ne­re­še­no, ali ću ga pam­ti­ti jer sam se du­go le­čio od uda­ra­ca za­do­bi­je­nih u nje­mu – pri­se­ća se Mi­len­ko­vić. Le­gen­de pro­ku­pač­kog spor­ta tvr­de da su ži­ve­le za boks i da im ni­šta u to vre­me ni­je bi­lo te­ško, a za dr­ža­vu i klub su se bo­ri­li iz lju­ba­vi i go­to­vo bez ika­kve fi­nan­sij­ske na­dok­na­de.


Komentari5
22b2c
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Stojce
Bio je veliki rivalitet izmedju bk prokuplje i bk pristina imali smo sjajbe boksere
Prokupcanin
Bravo za ideju da se sacuvaju od zaborava ove legende, ako vec grad nista nije uradio za njih. Sport je nekada bio vise od igre, novca, zivelo sa za pobede i ljubav prema klubu i gradu. Sada je sve drugacije. Zivi bili.
Dragoslav Stanisavljević
Smatram da je trebalo da se pomene i čovek koji je stvarao šampionski tim ,,Topličanin", Vlastimir Stanišić-Laci. Da je tako reći pola bivše YU reprezentacije bilo iz ,,Topličanina"-Prokuplja. Da se pomenu i braća Ališanović, Mirko Čađinović,... Ova trojica jesu bili extra šampioni, ali da bi do toga došli, pored neospornog talenta, neko ih naterao na rad,disciplinu, ...
Jovan Vukadinovic
Uz Relju i Dzafija Alisanovica..Fazlija Sacirovic..nesto kasnije Dragan Sacipovic..naravno Bratislav Ristic..Milenkovic..Jancic...legendarni BK TOPLICANIN..godinama rasadnik sampiona..i to izvornih iz Prokuplja..ekipno kad su svi borci bili..spremni..u prvoh pet kategorija..papir..miva..bantam..pero..laka..1:0..ladno..Tek kasnije doveli za polutesku Velju Jeftica iz KG...da osiguraju titule..Velika istorija..bravo majstori
Preporučujem 12
Aleksandar Mihailovic
Ovde nedostaju još neke bokserske veličine ne samo Prokuplja već i čitavog sveta, poput Janeta Bahtijarevića koji je preminuo 2009.g, pa braća Ališanović, a posebno proslavljeni bokserski treneri Vlastimir Stanišić Laci i Mirko Čađanović, treneri i reprezentacije Jugoslavije. Žalosna je sudbina ne samo bokserskih veličina već i u mnogim drugim sportovima, koji su osvajali evropske, svetske i olimpijske medalje, da svoje karijere završavaju u bedi i siromaštvu, gde je dirljiva sudbina jednog bokserskog gorostasa iz Istočne Srbije, dok nacionalne penzije imaju čak i estradne poluzvezde koje su za noć zarađivale kao doktori za godinu dana a dinar nisu ulagale u penzioni fond. Samo neka pevaju, tu su ostali penzioneri da ih država reketira i plaća i njih i one rijalitiste iz Parlamenta pa redom po ostalim TV kućama. Dok je sport na ovim prostorima bio sport i prilika za druženje i sportsko nadmetanje, bili smo srećniji i zdraviji, a kako je komercijalizovan i menadžerisan propadosmo skroz.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja