četvrtak, 13.08.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 29.10.2017. u 13:59 M. Vu­li­će­vić

Sledeći počasni sajamski gost Kraljevina Maroko

Na Sajmu knjiga ove godine više izlagača nego lane
На овогодишњој манифестацији учествовало више од хиљаду излагача (Фото Бета)

Ovaj sa­jam knji­ga po­tvr­dio je još jed­nom da je knji­ga zla­to srp­ske kul­tu­re, da je na­ša kul­tu­ra ute­me­lje­na na knji­zi, re­kao je Zo­ran Avra­mo­vić, pred­sed­nik Od­bo­ra Me­đu­na­rod­nog be­o­grad­skog saj­ma knji­ga, pri­li­kom sve­ča­nog za­tva­ra­nja 62. po re­du ma­ni­fe­sta­ci­je knji­ge, a grad­ski se­kre­tar za kul­tu­ru Ivo­na Jev­tić oce­ni­la je da je Be­o­grad još jed­nom oprav­dao re­pu­ta­ci­ju kul­tur­ne pre­sto­ni­ce ovog de­la Evro­pe. Ta­ko­đe, Otvo­re­na knji­ga Be­o­grad­skog saj­ma je iz ru­ku ovo­go­di­šnjeg po­ča­snog go­sta če­ti­ri ze­mlje i jed­nog ne­mač­kog je­zi­ka, pre­šla u ru­ke sle­de­ćeg po­ča­snog go­sta Kra­lje­vi­ne Ma­ro­ka.

Zo­ran Avra­mo­vić po­no­vio je te­žnje sa­jam­skog od­bo­ra ko­ji pred­sta­vlja, a one se sa­sto­je u oču­va­nju tra­di­ci­je ove kul­tur­ne ma­ni­fe­sta­ci­je i u nje­nom una­pre­đe­nju, kao i u pro­gram­skim ino­va­ci­ja­ma. Ove go­di­ne No­vi Sad je bio po­zvan da do­pri­ne­se po­pu­la­ri­za­ci­ji knji­ge, a na dru­gom Fe­sti­va­lu stva­ra­la­štva mla­dih pred­sta­vlje­no je 19 pro­gra­ma. 

Po Avra­mo­vi­će­vim re­či­ma bi­lo je vi­še di­rekt­nih iz­la­ga­ča na saj­mu 519, dok ih je pro­šle go­di­ne bi­lo 480. Broj do­ma­ćih iz­la­ga­ča uve­ćan je od 403 do 412, a ino­stra­nih od 68 do 116. Iz­la­ga­ča, su­i­zla­ga­ča i za­stu­plje­nih fir­mi bi­lo je 1.033, a pro­šle go­di­ne bi­lo ih je 1.002. Iz­la­gač­ki pro­stor ras­pro­sti­rao se na ukup­no 30 hi­lja­da me­ta­ra kva­drat­nih. Otvo­re­no je de­set iz­lo­žbi, „Aka­dem­skoj knji­zi“ uru­če­no je pri­zna­nje za iz­da­va­ča go­di­ne, a za iz­da­vač­ki po­du­hvat go­di­ne pro­gla­še­ne su knji­ge „Sa­vre­me­na ne­mač­ka dra­ma“ (Zep­ter Bo­ok World) i „Sto pred­sta­va ba­le­ta i umet­nič­ke igre na­ših pro­sto­ra“ (Ci­ce­ro i Ori­on art). Na 62. Me­đu­nar­do­nom be­o­grad­skom saj­mu knji­ga uče­stvo­va­li su iz­la­ga­či iz An­go­le, Be­lo­ru­si­je, BiH, In­di­je, Ira­na, Ukra­ji­ne, Ja­pa­na, Ka­na­de, Tur­ske, Ru­si­je, Hr­vat­ske, Ma­ke­do­ni­je, Ru­mu­ni­je, Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta... Sa­jam je pra­ti­lo vi­še od 1200 akre­di­to­va­nih no­vi­na­ra, sni­ma­te­lja i fo­to­re­por­te­ra iz ze­mlje i ino­stran­stva. 

Pri­li­kom pri­mo­pre­da­je Otvo­re­ne knji­ge Be­o­grad­skog saj­ma, za­me­nik ne­mač­kog am­ba­sa­do­ra u Sr­bi­ji Alek­san­dar Jung pod­se­tio je na tra­di­ci­o­nal­no do­bre od­no­se Sr­bi­je i Ne­mač­ke i iz­ra­zio za­hval­nost što su ove go­di­ne či­ta­lač­koj pu­bli­ci bi­le pred­sta­vlje­ne kul­tu­ra i knji­žev­nost ne­mač­kog je­zi­ka Austri­je, Švaj­car­ske, Lih­ten­štaj­na i Ne­mač­ke. Iz­ra­zio je za­do­volj­stvo zbog sa­rad­nje sa svim am­ba­sa­da­ma i kul­tur­nim cen­tri­ma ko­ji su ostva­ri­li pro­gra­me po­ča­snih go­sti­ju. Pri­miv­ši Otvo­re­nu knji­gu u ime Kra­lje­vi­ne Ma­ro­ka, kao pr­ve arap­ske ze­mlje po­ča­snog sa­jam­skog go­sta, am­ba­sa­dor ove ze­mlje u Sr­bi­ji Mu­ha­med Amin Bel­haž go­vo­rio je o nje­noj kul­tu­ri i tra­di­ci­o­nal­noj to­le­ran­ci­ji u po­ve­zi­va­nju Evro­pe i Afri­ke, Is­to­ka i Za­pa­da. 

I no­vi­na­ri su iz­da­va­či­ma uru­či­li svo­je na­gra­de: „Aka­dem­skoj knji­zi“ za onog naj­bo­ljeg, kao i „La­gu­ni“ za onog ko­ji je imao naj­pro­fe­si­o­nal­ni­ji od­nos sa me­di­ji­ma iz­me­đu dva saj­ma. Gla­sa­la su 32 no­vi­na­ra iz 15 re­dak­ci­ja. Vla­sni­ca i glav­na ured­ni­ca „Aka­dem­ske knji­ge“ Bo­ra Ba­bić pri­mi­la je po­ve­lju i umet­nič­ku sli­ku Dra­ga­na Stoj­ko­va iz ru­ku no­vi­na­ra Dra­ga­na Bo­gu­to­vi­ća. Ta­nja Nje­žić obra­zlo­ži­la je ova­kvu od­lu­ku re­či­ma da su 50 iz­da­nja „Aka­dem­ske knji­ge” pra­vi bi­se­ri. Ana Spa­so­je­vić, di­rek­tor mar­ke­tin­ga „La­gu­ne”, pri­mi­la je na­gra­du u ime svo­je ku­će.

Komentari1
d0311
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

zoran
Zamlaživanje naroda to je taj sajam. Jer oni koji su čitali knjige u nas su sada puka sirotinja....a oni što nisu čitali knjige su sada ne samo srednja klasa nego i politička klasa.... To je odavno zapazio Aristotel: "kakva srednja klasa takva i država"! Ps. Uzgred, ako si puno čitao knjige i srtučan si u nečemu ti si 1990-2017 "izdajnik"! To je to....

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja