sreda, 03.06.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
petak, 24.11.2017. u 10:00

Grupa neodgovornih ljudi ugrožava Beograd

Насут пут води ка викендици у кориту за велику воду (Фото из личне архиве)

Čla­no­vi Aka­de­mi­je in­že­njer­skih na­u­ka Sr­bi­je:

Bra­ni­slav Đor­đe­vić, Bo­ri­slav Stoj­kov, Mi­o­drag Jo­va­no­vić, Bran­ko Bo­žić, Pe­tar Anag­no­sti, Do­bri­vo­je To­ško­vić, Ži­vo­jin Pra­šče­vić, Mi­ha­i­lo Ma­le­tin, Dra­gan Mi­la­ši­no­vić, Mi­la Pu­car, Igor Ma­rić, Du­šan Naj­da­no­vić 

TEKST SAMO U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU

 

 

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja