utorak, 29.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
ponedeljak, 27.11.2017. u 08:00 Dejana Ivanović
UMRO ČARLS MENSON, METAFORA ZLA

Masovni zločinac koji nije sam ubijao

Kao mozak grupe osuđen je za planiranje i naređivanje najmanje osam ubistava, a među žrtvama je bila i holivudska glumica Šaron Tejt
(Фото Ројтерс)

Je­dan od naj­po­zna­ti­jih ma­sov­nih ubi­ca na sve­tu Čarls Men­son (83) nad­ži­veo je svo­je žr­tve za go­to­vo po­la sto­le­ća: pre­mi­nuo je 19. no­vem­bra ove go­di­ne pri­rod­nom smr­ću u bol­ni­ci u ame­rič­kom gra­du Bej­ker­sfil­du. Vest ko­ja je u ro­ku od ne­ko­li­ko ča­so­va ob­i­šla pla­ne­tu ob­ja­vi­li su zva­nič­ni­ci za­tvo­ra u Ka­li­for­ni­ji gde je Men­son pro­veo vi­še od po­la ži­vo­ta.

Me­ta­fo­ra zla – ka­ko ga je opi­sao Vin­sent Bu­ljo­zi, glav­ni tu­ži­lac u slu­ča­ju bru­tal­nih se­rij­skih zlo­či­na u Ka­li­for­ni­ji 1969 – pre 46 go­di­na osu­đen je na smrt zbog or­ga­ni­zo­va­nja ubi­sta­va ko­je su spro­ve­li mla­di pri­pad­ni­ci nje­go­ve ko­mu­ne „Po­ro­di­ca”.

Ide­ja ove kva­zi­hi­pi­jev­ske gru­pe bi­la je da ubi­stvi­ma po­kre­nu rat do is­tre­blje­nja iz­me­đu cr­na­ca i be­la­ca na ame­rič­kom kon­ti­nen­tu. Od apo­ka­lip­se, po Men­so­no­vom pla­nu, tre­ba­lo je da bu­de po­šte­đe­na je­di­no nje­go­va „Po­ro­di­ca”.

Me­đu naj­ma­nje osam žr­ta­va or­ga­ni­za­to­ra zlo­či­na (sma­tra se da je broj ubi­je­nih da­le­ko ve­ći, ali to ni­je do­ka­za­no) na­la­zi­la se i le­pa ho­li­vud­ska glu­mi­ca Ša­ron Tejt (26), su­pru­ga re­di­te­lja Ro­ma­na Po­lan­skog, ko­ju je od po­ro­đa­ja de­li­lo sve­ga ne­ko­li­ko sed­mi­ca. Iz­bo­de­na je 16 pu­ta, a to­kom is­tra­ge pro­tiv Men­so­no­ve gru­pe Su­zan At­kins, jed­na od nje­go­vih sled­be­ni­ca, hva­li­la se ka­ko je glu­mi­ca pre­kli­nja­la da po­šte­di nje­nu be­bu.

„Že­no, ne­mam mi­lo­sti za te­be”, od­go­vo­ri­la joj je At­kin­so­va i na­sr­nu­la no­žem na ne­sreć­nu glu­mi­cu.

Ka­sni­je je utvr­đe­no da je Ša­ron Tejt bi­la „ko­la­te­ral­na šte­ta”, jer je pra­va me­ta ubi­ca tre­ba­lo da bu­de pro­du­cent ko­ji je ne­ka­da ži­veo u ku­ći – po­pri­štu zlo­či­na u no­ći iz­me­đu 8. i 9. av­gu­sta 1969. Men­son je re­šio da svoj kr­va­vi pir poč­ne baš od tog zda­nja u Los An­đe­le­su, ve­ru­ju­ći da će tu pro­na­ći pro­du­cen­ta ko­ji mu je ra­ni­je na­vod­no obe­ćao al­bum i ugo­vor s iz­da­vač­kom ku­ćom, ali obe­ća­nje ni­je is­pu­nio. Vo­đa i čla­no­vi „Po­ro­di­ce” u po­me­nu­toj ku­ći ni­su na­šli pro­du­cen­ta ko­ji se u me­đu­vre­me­nu pre­se­lio, već Ša­ron Tejt i još če­tvo­ro lju­di, ali ih to ni­je ome­lo u pla­nu: ubi­li su ih sve, a pre­ma na­la­zi­ma pa­to­lo­ga pri tom su žr­tva­ma na­ne­li vi­še od sto ubo­da no­žem.

Zlo­či­ni u Ka­li­for­ni­ji na­sta­vi­li su se i sle­de­ćih ve­če­ri, a ži­te­lji Los An­đe­le­sa sa stra­hom su do­če­ki­va­li noć. Na­ro­či­to ih je uža­sa­va­la su­ro­vost ne­de­la: po­sle ka­sa­plje­nja žr­ta­va nji­ho­vom kr­vlju mla­di sled­be­ni­ci „Po­ro­di­ce” pi­sa­li su „Smrt svi­nja­ma”, „Rat”, ali i „Hel­ter-skel­ter” što je na­ziv pe­sme „Bitlsa”. 

Men­son i nje­go­vih če­tvo­ro sled­be­ni­ka us­pe­li su da iz­beg­nu eg­ze­ku­ci­ju 1972. go­di­ne jer je po ka­li­for­nij­skom za­ko­nu ta­da uki­nu­ta smrt­na pre­su­da. To­kom de­vet i po me­se­ci muč­nog su­đe­nja zlo­či­nac oma­le­nog ra­sta je či­tav pro­ces pre­tva­rao u far­su: ska­kao je i pra­vio sce­ne pred su­di­jom, a opo­na­ša­li su ga nje­go­vi sled­be­ni­ci u pu­bli­ci. Jed­nog da­na po­ja­vio se u sud­ni­ci s ku­ka­stim kr­stom is­te­to­vi­ra­nim na če­lu, a već su­tra­dan istu ozna­ku no­si­li su i pri­pad­ni­ci nje­go­ve sek­te. Tu­ži­lac je do­ka­zao da je Men­son bio „mo­zak” ko­mu­ne ko­ji je smi­šljao zlo­či­ne, pla­ni­rao ih i na­re­đi­vao pri­pad­ni­ci­ma „Po­ro­di­ce” da ih iz­vr­še. Osta­će za­pam­ćen kao zlo­či­nac ko­ji sam ni­je po­či­nio ubi­stva, već je na to na­veo dru­ge.

„Ni­ka­da ni­ko­ga ni­sam ubio... Ka­da bih po­čeo da ubi­jam, ni­ko­ga vi­še ne bi bi­lo”, re­kao je Men­son u jed­nom od in­ter­vjua i do­dao da nje­go­va de­ca tek do­la­ze. 

Kon­tro­verz­na lič­nost – mu­zi­čar, gu­ru, vo­đa sek­te i ma­sov­ni ubi­ca Čarls Men­son pred kraj ži­vo­ta iz­ja­vio je da je za­tvor je­di­ni dom ko­ji je ika­da imao. Za­i­sta, pre zlo­či­na 1969. go­di­ne ta­da tri­de­set­pe­to­go­di­šnji go­to­vo ne­po­zna­ti pe­vač već je iza se­be imao de­be­li kri­mi­nal­ni do­si­je i go­to­vo dve de­ce­ni­je pro­ve­de­ne iza re­še­ta­ka. Ni pre ni po­sle ma­sov­nih zlo­či­na Men­son ni­je bio uz­o­ran za­tvo­re­nik – vi­še od sto pu­ta ka­žnja­van je zbog kr­še­nja za­tvor­skih pra­vi­la, ali ni­je­dan me­tod „pre­va­spi­ta­nja” u nje­go­vom slu­ča­ju ni­je us­peo. 

Oli­če­nje zla, ili „đa­vo” ka­ko je se­be na­zi­vao, Men­son je uspe­vao da oko se­be oku­pi mla­de lju­de i da ih op­či­ni u to­li­koj me­ri da po­či­ne zlo­či­ne ume­sto nje­ga. Ve­ći­na čla­no­va „Po­ro­di­ce” bi­le su že­ne tek za­šle u tre­ću de­ce­ni­ju ko­je su bi­le sprem­ne da ura­de sve što „đa­vo” od njih tra­ži.

Komentari0
b7f42
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja