ponedeljak, 19.04.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
ponedeljak, 27.11.2017. u 22:00 Jasna Petrović-Stojanović

Poseban staž isti za majke s troje i s jedanaestoro dece

Ovaj staž se uzi­ma u ob­zir pri­li­kom ob­ra­ču­na pen­zi­je i uti­če na vi­si­nu bu­du­ćih pri­ma­nja, ali, ne i na ra­ni­je pen­zi­o­ni­sa­nje
Чекаоница ПИО фонда: право на посебан стаж имају мајке с троје и више деце којима се година стажа рачуна као две (Фото З. Анастасијевић)

Ma­ri­na S. maj­ka je­da­na­e­sto­ro de­ce iz Be­o­gra­da ko­ja sa­da ima 50 go­di­na i 22 go­di­ne rad­nog sta­ža, ču­la je ovih da­na, da po Za­ko­nu o PIO, osim na tre­će de­te, ima pra­vo na po­se­ban staž i na pr­va dva de­te­ta, ali, tek od 2032. go­di­ne. Ka­ko ne bi če­ka­la još 15 go­di­na da joj se uve­ća staž i za pr­vo dvo­je de­ce, ne­go bi ra­ni­je da se pen­zi­o­ni­še, in­te­re­su­je je da li po­se­ban staž mo­že da ostva­ri na sva­ko tre­će od ovih 11. de­ce, ili, to ipak va­ži sa­mo za jed­no – tre­će de­te.

Hte­la je, ob­ja­šnja­va, da pre­ra­ču­na ko­li­ko bi joj pen­zi­ja bi­la ve­ća u slu­ča­ju da na sva­ko tre­će de­te ima pra­vo na po­se­ban staž. Ina­če, ovu pri­vi­le­gi­ju po čla­nu 60 Za­ko­na o PIO, ima že­na ko­ja je ro­di­la tre­će de­te i po tom osno­vu joj se u po­se­ban staž ura­ču­na­va­ju dve go­di­ne.

Za­kon o PIO isto­vre­me­no pred­vi­đa i po­se­ban staž od šest me­se­ci i že­na­ma ko­je su ro­di­le jed­no de­te, od­no­sno go­di­nu da­na že­na­ma ko­je su ro­di­le dvo­je de­ce. S tim što se ova pri­me­na od­la­že do po­čet­ka 2032. go­di­ne, ob­ja­šnja­va­ju u Pen­zij­skom fon­du.

Po­se­ban staž se uzi­ma u ob­zir pri­li­kom ob­ra­ču­na pen­zi­je i uti­če na od­re­đi­va­nje vi­si­ne pen­zi­je, ali, ova pri­vi­le­gi­ja ne uti­če na ra­ni­ji od­la­zak u pen­zi­ju, iako bi maj­ka­ma s tro­je i vi­še de­ce mno­go vi­še zna­či­lo ka­da bi im ove dve go­di­ne po­mo­gle da odu ra­ni­je u pen­zi­ju (da re­ci­mo ka­da na­pu­ne 63 go­di­ne mo­gu u pen­zi­ju kao da ima­ju 65 go­di­na). Ali, za­kon to ne pred­vi­đa.

Prak­tič­no, to što je ova že­na ro­di­la 11 de­ce, ima ista pra­va kao i ona s tro­je, jer broj de­ce ne uti­če na utvr­đi­va­nje po­seb­nog sta­ža. Ova maj­ka po­se­ban staž mo­že da osta­ri sa­mo na jed­no tre­će de­te, a uko­li­ko bu­de u pen­zi­ju išla po­sle 2032. go­di­ne ima­će i do­dat­ni po­se­ban staž za pr­vo dvo­je de­ce.

Da­kle, tek će za 15 go­di­na že­ne mo­ći da pod­no­se zah­te­ve za utvr­đi­va­nje po­seb­nog sta­ža, uko­li­ko su ro­di­le jed­no, ili dvo­je de­ce, bez ob­zi­ra na to ka­da su de­ca ro­đe­na. Po­se­ban staž se is­klju­či­vo utvr­đu­je po zah­te­vu osi­gu­ra­ni­ka, re­še­njem.

 U PIO fon­du, ob­ja­šnja­va­ju, da po­se­ban staž ni­je staž osi­gu­ra­nja i ne mo­že bi­ti uslov za ostva­ri­va­nje pra­va na pen­zi­ju, već sa­mo do­pri­no­si uve­ća­nju iz­no­sa pen­zi­je. Jer se kao uslov za od­la­zak u pen­zi­ju i da­lje uzi­ma­ju sa­mo na­vr­še­ne go­di­ne rad­nog sta­ža i upla­će­nih do­pri­no­sa.

Bu­du­ćim pen­zi­o­ner­ka­ma s po­seb­nim sta­žom bi­će ve­ći ko­e­fi­ci­je­nat ko­ji se, ka­da stek­nu uslov za pen­zi­ju, ob­ra­ču­na­va na kra­ju, a ko­ji pre­ra­ču­na­to zna­či kao da je že­na ra­di­la dve go­di­ne du­že. Taj vi­ši ko­e­fi­ci­jent će joj do­ne­ti i ve­ću pen­zi­ju.

Pri­me­ra ra­di, uko­li­ko se že­ni s je­da­na­e­sto­ro de­ce na osno­vu 22 go­di­na sta­ža utvr­di pen­zi­ja u vi­si­ni od 30.000 di­na­ra, po­se­ban staž u tra­ja­nju od dve go­di­ne pen­zi­ju će joj po­ve­ća­ti 10 od­sto, pa bi ona iz­no­si­la 33.000 di­na­ra. Že­na ko­ja ima dvo­je de­ce, na isti broj go­di­na sta­ža, do­bi­la bi po­ve­ća­nje od pet od­sto, to jest 31.500 di­na­ra pen­zi­je, ali od 2032. go­di­ne.

Isto­vre­me­no, s ob­zi­rom na to da je za­ko­nom ukup­no tra­ja­nje pen­zij­skog sta­ža za utvr­đi­va­nje vi­si­ne pen­zi­je ogra­ni­če­no na 45 go­di­na, to zna­či da ovo ogra­ni­če­nje va­ži i pri ura­ču­na­va­nju po­seb­nog sta­ža, pa bu­du­ći pen­zi­o­ne­ri tre­ba i o to­me da vo­de ra­ču­na, za­klju­ču­ju u PIO fon­du.

Komеntari9
d4b56
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Светислав
Драги забринути пријатељи,ја имам предлог да држава донесе закон који ће давати предност женама које имају више дјеце при запошљавању у државним службама.За исто образовање предност има жена са више дјеце.Државу у мом случају ништа не кошта нема пензија већ плата.
marko
Државна политика треба да буде популациона, али не сме да буде стимулативна за производњу социјалних случајева. Ако породица нема услове за више од троје деце, тј нема ни за то троје него држава већ води рачуна о њима, каква је корист за државу и друштво од таквог рађања. Никаква, јер ти родитељи немају елемнтарну бригу ни о то троје деце, а држава им омогућава да манипулацијом обезбеђују себи живот, пошто њих свакако није брига за ту децу. И сад би требало као да сви који имају шесторо деце аутоматски иду у пензију, и тако држава поред два социјална случаја добија још 6. При томе и тих 6 креће да размишља на исти начин, и тако за 20-30 година држава од 2 социјална случаја добије једно 50 социјалних случајева. Лудило. Треба мотивисати људи који имају услове да имају више деце, али да им по Закону не трпи каријера и да им се омогући и рад од куће, а од тих пара што добију за треће дете да могу да плаћају помоћнике за узгој деце.
marko
@Maja Medić, А Ви знате колико је неко подигао деце? Нико овде не пише око бриге о деци, него пишемо о томе шта је за државу и друштво добро. Сви знамо да се код нас социјална помоћ злоупотребљава, као и шти сви знамо да су данашње потребе деце веће него раније. Корисна мера би била бесплатне књиге за сву децу, бесплатне ужине, додатне наставе. Али финансирати родитеље који не могу деци да приуште основно, и то још кад имају по 5-6-оро деце је потпуно бесмислена мера.
Maja Medić
Društvo koje nije spremno da uzgaja vlastitu decu zaista treba da propadne i nestane. Marko, da ste Vi podizali makar jedno dete ne bi Vam palo na pamet da podcenjujete rađanje i rad oko dece. Svakako da je društvo dužno da se organizuje tako da višedetne porodice ne budu socijalni slučajevi kao i da sva naša deca imaju pun kapacitet za razvoj svih svojih potencijala, a radi dobrobiti svih nas. To što je sada kod nas suprotno od ovoga dovoljno govori o nama samima, a takođe će i posledice biti jednako neumoljive i zaslužene.
Srba, Velika Britanija
Da citiram u celini sjajan komentar genijanog komentatora Polotike pod nazivom 'belen - Kao što postoji „pozitivna diskriminacija“ koja stimiliše tzv.osetljive grupe, Rome, razne manjine, LGBT populaciju i slično po raznim pitanjima, mogla bi i morala i po pitanju podsticanja nataliteta da postoji pozitivna diskriminacija i to takva da posebno podstiče natalitet svih onih nacionalnih zajednica-grupacija u Srbiji koje su u depopulaciji-tj.opadanju. To bi se prevashodno odnosilo na srpski narod, ali i na sve druge manje nacionalne zajednice koje su u demografskom opadanju.'
belen
@Poštovani Srbo, hvala na lepim rečima, a što se tiče predloga, ako ga vlast ne uzme u razmatranje zbog načela „ravnopravnosti svih građana“ što je sasvim izvesno, to će jasno pokazati koje su i kakve namere ove države prema sopstvenom stanovništvu. Zaključak bi bio da su njima neki drugi interesi mnogo važniji.
Александар Поповић
Пропис ће ступити на снагу 2032. године?!? Могло би и у 25. веку. А хоћемо да нас буде нешто више што скорије. И још то што је исти подстицај за мајке са троје и фудбалски тим деце. Можда се треба вратити Титовом обичају: родитељи са десеторо деце треба да добију одликовање или бар да им шеф државе буде кум. А у распону од троје до дванаесторо деце стимулација мора да буде прогресивна.
slobodan
Majci koja je rodila 11-t0r0 dece treba odmah dati drzavnu penziju.,ako smo drzava koja stimulise natalitet.
Djura
Pa zar to jos nije jasno!!! Ova drzava je pod upravom NATO Pakta i njima nije u interesu povecanje broja Srba!!!! Povecanje broja svih drugi, ali Srba nikako!!!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja