četvrtak, 02.07.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
utorak, 28.11.2017. u 22:00 Tanja Vujić

Afrički natalitet brine Evropsku uniju

Pred pe­ti sa­mit EU i Afrič­ke uni­je, Bri­sel obe­ća­va mi­li­jar­de da za­u­sta­vi mi­gra­ci­je sa Cr­nog kon­ti­nen­ta
Из­бе­гли­це из Африке преко Медитерана стижу до обала Европе (Фото Бета)

Ako mi­li­o­ni mla­dih Afri­ka­na­ca ne mo­gu da na­đu po­sao kod ku­će, gde će ga po­tra­ži­ti da­nas i u bu­duć­no­sti?

Stre­pe­ći od od­go­vo­ra Evrop­ska uni­ja (EU) i Afrič­ka uni­ja (AU) da­nas u Abi­ža­nu orga­ni­zu­ju pe­ti za­jed­nič­ki sa­mit s cen­tral­nom te­mom o bu­duć­no­sti mla­dih na Cr­nom kon­ti­nen­tu. Uoči sa­mi­ta, še­fi­ca evrop­ske di­plo­ma­ti­je Fe­de­ri­ka Mo­ge­ri­ni ne­gi­ra­la je da su mi­gra­ci­je u stva­ri ključ­na te­ma sku­pa u glav­nom gra­du Oba­le Slo­no­va­če.

„Ni­je ovo sa­mit o mi­gra­ci­ja­ma, već o part­ner­stvu AU i EU, ko­je je mno­go ob­u­hvat­ni­je. Ipak, sva­ka­ko će­mo gle­da­ti da zdru­ži­mo ak­ci­je EU i AU po­vo­dom mi­grant­ske si­tu­a­ci­je u Li­bi­ji”, na­gla­si­la je Mo­ge­ri­ni­je­va.

Ka­ko će Evro­pa i Afri­ka zdru­ži­ti ak­ci­je po­vo­dom mi­grant­ske si­tu­a­ci­je u Li­bi­ji, ne­iz­ve­sno je na­kon ne­dav­nog ot­kri­ća pi­ja­ce na ko­joj se u toj uru­še­noj dr­ža­vi mi­gran­ti pr­o­da­ju kao ro­bo­vi.

„Me­re ko­ji­ma EU pod­sti­če vla­sti u Li­bi­ji da spre­če po­kret mi­gra­na­ta pre­ko Sre­do­ze­mlja, i za­tim ih dr­že u uža­sa­va­ju­ćim za­tvo­ri­ma ne­hu­ma­ne su”, oce­ni­le su UN sre­di­nom me­se­ca.

U dvoj­cu Evro­pa–Afri­ka, Bri­sel je fi­nan­sij­ski da­le­ko nad­moć­ni­ji

(fi­nan­si­ra 80 od­sto bu­dže­ta AU). Ipak, bo­ga­ta Evro­pa ne­ma od­go­vor na pi­ta­nje šta da ra­di ako se ostva­ri zlo­kob­no pr­o­ro­čan­stvo po­koj­nog li­bij­skog li­de­ra Mu­a­me­ra el Ga­da­fi­ja da će iz Afri­ke ka Evro­pi  jed­nog da­na kre­nu­ti ne hi­lja­de, već mi­li­o­ni lju­di, že­na i de­ce?

De­mo­graf­ske pr­o­ce­ne UN i MMF-a uka­zu­ju upra­vo na ta­kvu mo­guć­nost.

Na­i­me, vi­še od 60 od­sto da­na­šnjeg sta­nov­ni­štva Afri­ke mla­đe je od 25 go­di­na. Ko­li­ko 2050. go­di­ne, u Afri­ci će ži­ve­ti dva pu­ta vi­še lju­di ne­go da­nas. Da za­po­sli ge­ne­ra­ci­je ko­je pri­sti­žu, Afri­ci će do­tle (2050. go­di­ne) bi­ti neo­p­hod­no da sva­ke go­di­ne otvo­ri 18–20 mi­li­o­na no­vih rad­nih me­sta.

Ko­li­ko je to re­al­no?

Evro­pa je već ne­ko vre­me sve­sna ovih pr­o­ce­na i či­nje­ni­ce da su „bal­kan­ska” i ta­ko­zva­na cen­tral­no-sre­do­zem­na ru­ta tek pr­vi čin ve­li­ke glo­bal­ne se­o­be mi­gra­na­ta.

Tim po­vo­dom je EU ne­dav­no osno­va­la po­se­ban Fond za raz­voj­nu po­moć Afri­ci. Po­je­di­nač­ni pri­lo­zi dr­ža­va čla­ni­ca go­vo­re do­volj­no  o evrop­skoj po­sve­će­no­sti iz­grad­nji bo­ljeg ži­vo­ta za Afri­kan­ce u Afri­ci. Ne­mač­ka je spo­me­nu­tom fon­du obe­ća­la 51 mi­li­on evra, a pri­lo­ži­la 23 mi­li­o­na. Fran­cu­ska je pri­do­da­la sa­mo tri mi­li­o­na. Po 50.000 evra iz­dvo­ji­le su u ovu svr­hu Bu­gar­ska, Li­tva­ni­ja, Slo­ve­ni­ja i Le­to­ni­ja. Ma­lo vi­še (70.000 evra) da­la je Ma­đar­ska, a 100.000 Ru­mu­ni­ja. Pri sve­mu to­me, Esto­ni­ja je Fon­du za Afri­ku usme­ri­la vi­še nov­ca (1,45 mi­li­o­na evra) ne­go Por­tu­ga­li­ja (700.000 evra), Irska (1,2 mi­li­o­na) ili Polj­ska (1,1 mi­li­o­na).

„Ako že­li­mo da ko­li­ko god je to vi­še mo­gu­će bu­de­mo pri­sut­ni u se­ver­noj Afri­ci, mo­ra­će­mo da iz­dvo­ji­mo mno­go vi­še nov­ca”, za­va­pio je pr­o­šlog me­se­ca Žan-Klod Jun­ker, pred­sed­nik Evrop­ske ko­mi­si­je. Uoči pred­sto­je­ćeg sku­pa u Abi­ža­nu, Evrop­ski par­la­ment odr­žao je po­seb­nu sed­ni­cu o ja­ča­nju sa­rad­nje s Afri­kom.

Evro­pa če­sto za­bo­ra­vlja da mi­gra­ci­je ni­su sa­mo nje­no bre­me: u Afri­ci ži­vi 12 mi­li­o­na pri­sil­no ra­se­lje­nih lju­di, to jest 80 od­sto od ukup­nog br­o­ja ta­kve po­pu­la­ci­je na sve­tu, is­ta­kao je Ser­gej Sta­ni­šev, zva­nič­nik ko­mi­te­ta za ci­vil­ne slo­bo­de u EP.

An­to­nio Ta­ja­ni, pred­sed­nik EP, istom je pri­li­kom pred­lo­žio stva­ra­nje Mar­ša­lo­vog pla­na za Afri­ku i za­tra­žio da se u sle­de­ćem bu­dže­tu EU za raz­voj­nu po­moć Afri­ci iz­dvo­ji 40 mi­li­jar­di evra.

Pred­stav­ni­ci EU u Abi­žan pu­tu­ju sa naj­no­vi­jim pla­nom za spolj­ne in­ve­sti­ci­je. U Bri­se­lu taj do­ku­ment već na­ja­vlju­ju kao „naj­ve­ći in­ve­sti­ci­o­ni plan za Afri­ku u isto­ri­ji”. U nje­mu se na­ja­vlju­je mo­bi­li­za­ci­ja 44 mi­li­jar­de evra za in­ve­sti­ci­je u pet pri­vred­nih obla­sti: od ener­ge­ti­ke i ma­lih pred­u­ze­ća, do po­ljo­pri­vre­de i di­gi­tal­ne in­du­stri­je i raz­vo­ja pa­met­nih gra­do­va.

Da li će taj evrop­ski no­vac sti­ći do­volj­no br­zo da spre­či no­ve mi­grant­ske tra­ge­di­je na Me­di­te­ra­nu ili pi­ja­ci ro­bo­va u Li­bi­ji?

Komentari11
fe103
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Aleksandar Vuković
Zamislite naslov Evropski natalitet brine Afriku? Što se EU uopšte tiče afrički natalitet ako nema pretenzija prema tom kontinentu? Ne počinjite nove ratove i nema glava da vas boli.
mile
dosta ljudi ceo kontinent se prazni i prelazi u Srbiju
Jovan Milanovic
Pisete da je rijec o milionima ljudi, zena i deca. Mozda ce se situacija promjeniti kad zene i deca postanu ljudi.
ВлаДо
Одавно је дошло време да Либијци праве Гадафија од блата.Сада је дошло време да га Европљани праве од истог материјала.
Petar. Stanimirovic
Treba naučno razmotriti kako je to moderna civilizacija delovala na Evropu da joj natalitet opadne do zabrinjavajućih razmera ?Ozbiljni signali ukazuju da Evropa izumire, dok se Afrika guši od tog istog nataliteta. Ima nešto u toj Evropi i u načinu života njenog stanovništva,što negativno deluje na opstanak ljudi. U Africi je stvar upravo obrnuta.Pošto svako prodaje šta ima,a kupuje što mu fali,postoji mogućnost da Evropa otkupi taj afrički "nou hau " i reši taj svoj veliki problem.Sa druge strane razmotriti mogućnost da se u Afriku hitno pošalje neograničeni broj televizora na poklon. Neka gledaju naše programe do duboko u noć, a ne da od dosade proizvode neograničeno decu.Pošto Kina pokazuje veliki interes za Afriku, dozvoliti im da tamo uvedu i neke svoje zakone- kao na primer onaj njihov efikasni zakon "Jedno i gotovo" . Ako to nismo u stanju i ni Mogerini ne pomogne,onda treba izgraditi pešački most preko Gibraltara,da se ljudi ne dave u moru i gledati šta se dogadja
Џејми Шеј
Tesko da ce im televizori kao poklon pomoci. Afrika nema struju pa Pink ne dopire do njih.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja